FEIJENOORDSE MEESTERS

Zwijndrecht industrie

Foto (Rob Keijzer): Als raadplaat leverde dit tafereeltje, waar vroeger slechts een selecte groep machinisten de bediening verzorgde, een stroom aan reacties op. Ook niet spoor-lui wisten het raccordement op de foto goed thuis te brengen. Met de brug over de Oude Maas op de achtergrond zijn we immers vlakbij het station van Zwijndrecht. De weg op de voorgrond is de Karel Doormanlaan en het 'lijntje' leidt dus naar de industrieŽn aan/achter de Lindtsedijk. Van het vroegere gebruik van dit stukje stamlijn is weinig over...

Voor Machinist Peter Prins gold in 1980 dat zijn eerste zelfstandige dienst als DEL-mcn de bediening van 'Zwijndrecht' betrof. In die tijd kwam je nog bij Epenhuysen, Van Leeuwen en de 2 eerste chemische fabrieken Chemproha en Unimills op de dijk. Van verre konden omstanders de trein horen aankomen, want het triomfantelijke trompetgeschal van de 2400 kaatste royaal terug vanaf de flats die beneden aan de dijk lagen. Goed uitkijken was vanwege de vele bedrijfsoverpaden troef! Die eerste rit verrichtte Peter trouwens keurig met pet op, want O wť als Topz Tromp eens langs zou komen...

Machinist Rob Mostertman kwam eveneens met de oplossing 'raccordement Groote Lindt te Zwijndrecht'. Insiders kennen het stukje rail op de foto beter als spoor 52. Rob was hier toevallig nog vrij recent geweest in verband met een bediening bij Van Leeuwen Buizen. Na er jŠren niet meer geweest te zijn, had hij even iets van: 'hoe zat het ook alweer ?'. De eerste aftakking (geduwd terugsteken) is er niet meer, daar het wissel gespijkerd en geklemd ligt. Tweede aftakking idem dito... Er bleek zelfs een Heras hekwerk over het spoor geplaatst te zijn. Van de drie opstel- c.q. omrijsporen zijn er verder nog maar twee over. Opmerkelijk was dat niemand hier nog een trein verwachtte. De rit vanaf het hoofdspoor tot aan Van Leeuwen nam daardoor bijna 30 minuten in beslag!

Deze raadplaat was voor de Zwijndrechter Bruno Batenburg natuurlijk vrij eenvoudig. 'We zien hier de kruising met de Karel Doormanlaan van de lijn naar o.a. Chemproha en Van Leeuwen Buizen. Van Leeuwen is het enige bedrijf dat hier nog bediend wordt; de laatste bediening is inmiddels alweer zoín 4 maanden geleden. Tijdens een inspectie is namelijk gebleken dat de wissels bij de voormalige aansluiting van Unimills niet meer aan de norm voldoen, en vervangen of hersteld moeten worden. Op last van Rijkswaterstaat mag er echter tussen oktober en mei niet langs de dijk worden gewerkt; het spoor is ter plaatse afgesloten middels twee afsluitborden. De laatste keren dat Van Leeuwen Buizen werd bediend, moest dit stuk onder begeleiding van de aannemer, Strukton Rail, worden gereden die de afsluitborden dan tijdelijk verwijderde.

 

    Een totaaloverzicht van klanten die hier met regelmatig bediend werden laat Ed Vroon voor ons nog even de revue passeren:

    1-         Chemproha (nu Brenntag). De eerste klant als je de stamlijn oprijdt. Spoor is al heel lang verdwenen, Waarschijnlijk zijn er na plm. 1985 geen wagens meer geplaatst.
    2-         Unimills (nu Sime Darby). Had destijds twee spoorpoorten, ťťn aan de oostzijde van het bedrijfsterrein en ťťn halverwege. Deze zijn inmiddels verwijderd.
    3-         Losplaats Uilenkade. Dit was een kort losspoortje aan de waterzijde van de stamlijn ter hoogte van de zandhandel. Sinds heugenis is het nooit gebruikt.
    4-         Oude raccordement Van Leeuwen aan de Oudemaasweg. Hiervan resteerde op het moment van dit schrijven nog een klein stukje straatspoor tussen twee hekken.
    5-         Het 'Emplacement(je)'.
    6-         Van Epenhuijzen aan de Noordweg. Hier gingen 2-assige wagentjes met chemicaliŽn (o.a. zoutzuur) naar toe. Sommige collega's kochten daar balen waspoeder waar je alles me uit je vuile
                rangeerkleding kon wassen; soms ook de voering... Het bedrijf kreeg later de naam Univar.
    7-         Hercules aan de Noordweg (later Aqualon en vervolgens Ashland). Hier werden Hbis wagens met kunsthars geladen.
    8-         Mat Transport aan de Merwedeweg. Hier werden Hbis wagens met tabak en sigaretten geladen op een heel klein stukje straatspoor. Dit was ťťn van de laatste klanten op Zwijndrecht.
    9-         Agro Delta aan de Merwedeweg. Hier werden incidenteel agrarische produkten verladen. Een bijzondere zending van lang geleden was een partij van 10 Hbis wagons met bonen voor station Bajza in
                AlbaniŽ. Ook werden er af en toe Tds'en met kunstmest gelost van de DSM Lutterade wanneer er door ijsgang niet gevaren kon worden.
   10-        Van Drimmelen aan de Merwedeweg was het adres voor lossen van wagens gezaagd hout uit Zweden. Zeer tegen de zin van Van Drimmelen zelf, want die waren naar verluidt fervent anti-spoor. De
                afzender in Zweden maakte op dit punt echter de dienst uit.
   11-        Feijenoord International aan de Merwedeweg. Hier kwamen af en toe wagens aan uit ItaliŽ en het Oostblok met groupagegoederen.
   12-        De Oliebron aan de Merwedeweg. Hoewel er spoor voor de deur lag, ligt bediening niet in de herinnering.
   13-        Van Leeuwen buizen. Destijds de allerlaatste klant?

 

Ook oud-collega Marco Verzijl hield het op 'Zwijndrecht industrie' met een verwijzing naar 'Van Leeuwen'. Van de in 2012 nog maar zeldzaam voorkomende bedieningen wist hij toch een plaatje te schieten. De 6469 van DB Schenker rijdt hier op 27 april met trein 62525 over de Lindtsedijk.

Volgens Hispeed-machinist Willem Lagerwij is dit het toegangsspoor naar raccordement Zwijndrecht. Hij schrijft: 'Vanuit mijn standplaats Kijfhoek, begin jaren tachtig, bedienden wij van maandag t/m vrijdag met een DE2400 de raccordementen Barendrecht (veiling) en Zwijndrecht. Het kon toen erg druk zijn. Vooral de buizentrein naar Van Leeuwen Buizen en andere bedrijven zoals Epenhuysen Chemie en Chemproha liggen nog in mijn herinnering. Soms moest voor de heenweg de overweg (Karel Doormanlaan) van te voren afgedekt worden, zodat wij een aanloop konden nemen voor de bocht en de daarop volgende helling verderop. Mooie tijd en heel veel geleerd.'

Foto's (4x Ben van Wevering): Een bediening aan het adres van Van Leeuwen Buizen op industrieterrein Groote Lindt in Zwijndrecht. Op 14-06-2017 loopt de recreatief voorbij fietsende Ben van Wevering tegen een voor hem aangename verrassing aan. Hij is getuige van deze bediening door loc 6431van DB Cargo. De Groote Lindt gesloten? De foto's bewijzen het tegendeel. De raadplaat van september/oktober 2017 laten ons het omgevingsverschil met de zwart-witfoto van hierboven ter hoogte van de Karel Doormanlaan zien.