FEIJENOORDSE MEESTERS

Meer foto's van de Hoofdwerkplaats in Tilburg

Meer foto's van Tilburg? Jazeker, want ook dit gebied behoort inmiddels niet meer toe aan onze oude Nederlandse N.V. In 2013 zijn de sloopwerkzaamheden reeds in volle gang, waardoor slechts het 'plaatjes kijken' overblijft. Van die 'plaatjes' zijn er gelukkig nog genoeg! Deze zijn te bekijken in dit herinneringsvolle hoofdstuk...

Foto (Rob Schippers): Locomotief 2904 op 21-07-1974 op het werkplaatsterrein in Tilburg. Deze van origine GM-machine maakte deel uit van een kleine, vijf stuks tellende serie die tussen 1956 en 1959 in licentie door Henschel voor de Nederlandse Staatsmijnen werd gebouwd. In 1970 kwamen ze in handen van de Nederlandse Spoorwegen, maar een lang en succesvol leven waren de loc's daar niet beschoren. Al in 1975 was de verkoop aan het Spaanse 'Ferrocarriles de Va Estrecha' een feit. Daar bleven ze tot 1982 in gebruik.

Foto (Rob Schippers): Nogmaals Tilburg, 21 juli 1974. In het centrum van de opname de DER 634. De oude tooi werd in deze opgesierd door een nieuw, maar geheel buiten proportie afgebeeld NS-vignet.  

Foto (Rob Schippers): Materieel dat wat langer in Tilburg bleef logeren, werd meestal zo ver mogelijk uit de weg geschoven. De kopsporen, aan de uiterste oostkant van het terrein, achtte men voor deze doeleinden wel geschikt. Op 11-04-1975 werd (voor zover zichtbaar) een rustpauze ingelast voor de 1009, enkele 2400', waaronder loc 2473, een stroomlijnpostrijtuig en wat schuifwandwagons. Anders dan anders is de constructie van de uit oude spoorstaven opgebouwde jukken. Misschien is dat een leuk onderwerp voor een nieuw hoofdstuk. Opnamen van bijzondere stootjukken zijn derhalve welkom!

Foto (Rob Schippers): Met op de achtergrond het gezelschap een voertuig dat nog het meest lijkt op de M 1503, M3 of 'Uil' (met dank aan Paul Bender voor de identificatie) van de Stoomtram Hoorn-Medemblik. In de voorgrond de zojuist tot 'Kraansik' verbouwde Locomotor 246. Opname: Tilburg, 11-04-1975.Foto's (Rob Schippers):  Wpl. Tb., 11-04-1975. Voor het bij Veenwouden door brand geteisterde motorrijtuig van treinstel 149 (Plan-U) leek misschien weinig hoop op herstel, maar technici in Tilburg bleken wel degelijk in staat om deze kwalijk doorgezakte bakopbouw te 'rechten' en opnieuw klaar te maken voor de dienst. De opname van het ontmantelde interieur gunt ons een blik op waar zich eens de conducteursruimte bevond. 'Netjes' weggewerkt tegen de motorruimte niet bepaald de meest populaire plek van het dienstdoend treinpersoneel. Hoe dan ook maakte dit voorval de serie dus niet incompleet. Dat werd pas een feit toen stel 143 bij Meldersloo betrokken raakte bij een aanrijding met een daaropvolgende brand in 1991.

Foto (Rob Schippers): De sporen van de Brabantse Hoofdwerkplaats boden plaats aan vele denkbare materieeltypen in even zoveel technische staten. Nieuw, maar ook 'loop en sloop' kon je hier tegenkomen. Tot de laatste categorie behoorde ook deze reeds op 21 maart 1972 afgevoerde en inmiddels vervallen ogende 509. Opnamedatum: 11-04-1975.

Foto (Rob van der Rest): Zomaar een overzichtsfoto van het werkplaatsterrein in Tilburg. De opname werd gemaakt op 23-07-1984.

Foto (Rob van der Rest): Kraansik 344 op het terrein van de Hoofdwerkplaats in Tilburg op 30-08-1985.

Foto (Ben van Wevering): Tijdens een landelijke 'Open dag' op 10-10-1987 konden belangstellenden ook de Hoofdwerkplaats van Tilburg bezoeken. Dat leverde natuurlijk bergen aan plaatjes op, waarvan deze er zomaar ntje is...

Foto (Rob van der Rest): Wpl.Tilburg, 01-06-1991. Ook al zouden de opschriften misschien iets anders doen vermoeden, voor loc 2440 lag een verhuizing SNCF in het verschiet...

Foto (Rob van der Rest): Verbleekt door de lange periode van stilstand verblijft loc 2440 op 28 september 1991 nog in Tilburg. Voor de uit 1940 stammende Locomotor met het nummer 321 lagen er geen avonturen over de grens in het verschiet. Zij kreeg uiteindelijk de VSM als thuishaven.

Foto (Rob van der Rest): Het is 01-08-1991 wanneer de 2528 wordt gespot op het werkplaatsterrein in Tilburg...

Foto (Rob van der Rest): Zo ook voor de 2508. Foto gemaakt op 28-09-1991.

Foto (Rob van der Rest): Wpl. Hoewel we mogen veronderstellen dat de 'diesel-3' in deze tijd al op z'n retour was, werden een aantal treinstellen toch zoveel mogelijk in goede conditie gehouden. Hier zien we de van verse verf voorziene motorbak van stel 121 op het werkplaatsterrein van Tilburg op 7 augustus 1992.

Foto (Rob van der Rest): Het is 11 september 1993 wanneer rangeerloc 685, samen met de locomotoren 353 en 270, als 'moeder gans met de kleintjes', een onderhoudsbeurt in de Hoofdwerkplaats Tilburg afwacht. De zwarte 'Reizigers-vignetten' op het materieel doen de eigenaar inmiddels een beetje tekort, want sinds het begin van het jaar behoort deze kleine optocht toe aan NS/Cargo.

Op 17 december 2009 werd de gefaseerde sluiting van de Hoofdwerkplaats Tilburg bekend gemaakt. Hoewel de laatste stap hiervan in 2011 werd afgerond, liet de sloop van het complex nog ruim anderhalf jaar op zich wachten. De onderstaande opnamen dateren uit de maanden april en juni van 2013 en werden gemaakt door de 'oud-Feijenoorders' Bertus Kers en Giel de Jong.

Een rit met het stoppertje (trein 13672) van Den Bosch naar Breda, in de laatste week van april 2013, stelde Bertus Kers in de gelegenheid tot het maken van deze foto's. De sloop van het complex is in volle gang. Alleen de halfronde polygonale loods, die in het verleden voor heel wat staatsieprtretten is gebruikt, blijft als monument bewaard voor het nageslacht.

Giel de Jong maakte vanuit zijn ICM-cabine deze foto in juni 2013. De 'Wpl. Tb.' is op dat moment zo goed als verdwenen...