FEIJENOORDSE MEESTERS

Rangeerwerkzaamheden te Vlaardingen

Foto (Albert Sas): Rangeerders waarschuwden rangeermachinisten in de regel niet voor gladde sporen, maar voorafgaand aan een bezoekje aan kunstmestbedrijf Windmill deden ze dat doorgaans wel. Op deze foto van 2 september 1980 heeft loc 2405 juist een bediening achter de rug. Behalve 'Tads'n' vonden ook regelmatig zogenaamde 'bollenwagens' hun weg naar deze onderneming.

Foto Albert Sas: De ingang van de firma Windmill bevond zich gewoon tussen de woonhuizen in. Nogmaals zien we een terugkerende rangeerploeg, maar dan met de 2505 op 24 september 1980...

Foto (Albert Sas): Voordat we onze klanten afgingen, werd door de voorman zonodig een rangeerplan gemaakt. Misschien leek het op volgorde bedienen van het rijtje de gemakkelijkste weg, maar uithalen gebeurde toch echt met inachtname van de wagenvolgorde in de trein. Rangeerbewegingen achteraf waren ongewenst. Deze foto laat zien hoe de Vlaardingse rangeerploeg op 15-05-1984 in de weer is met wagons van Shell, Windmill en Unilever. Door de omrijsporen binnen de verschillende bedrijfspoorten goed te benutten zouden alle wagons uiteindelijk op de juiste plek komen. De machinist op loc 2243 is één van de weinige 'pet-dragenden' uit die tijd. Ik meen in hem Hans Schouten te herkennen...

Foto (Albert Sas): Uit lang vervlogen tijden... Met de 2435 rangerend over de straten van de 'Oost' op 21-02-1980.

Foto (Albert Sas): Op donderdag 21 februari 1980 keert loc 2435 met een aantal bij HVO uitgehaalde wagens terug naar Emplacement Vlaardingen-Goederen. De rangeerder trotseert traditiegetrouw het frisse winterweer en ziet ook in het berijden van de brug geen reden om in de cabine plaats te nemen...

Foto (Albert Sas): Loc 2500 op 16-09-1980 bij de poort van de inmiddels niet meer in Vlaardingen gevestigde Unilever...

Foto (Elizabeth Schrik): Ook op emplacement Vlaardingen vonden zonodig rangeerwerkzaamheden plaats. Bij machinist Mijndert Schrik waren dienstjes die hij in zijn woonplaats kon verrichten favoriet. Zijn vrouw Elizabeth deed daar eveneens haar voordeel mee; in die zin dat ze soms met een camera naar het station kwam. Naar haar eigen zeggen was het fotograferen van halve objecten haar specialiteit. Toch hebben de 'bollenwagen' en de roodbruine 2505 (allebei 'door de helft' natuurlijk!) wel iets. Zo komt de nummerplaat mooi uit en dient het doorleefde uiterlijk van de afgebeelde silowagen misschien wel als voorbeeld voor de modelbouwers die deze site bezoeken...

Foto (Albert Sas): Een stilstaande locomotief op Vlaardingen Centrum betekende dat de rangeerploeg aan de koffie of de boterham zat. Hier de DE 2446 op 8 augustus 1980.