FEIJENOORDSE MEESTERS

Hosted by One.com

Statistieken

Foto juni 2008 (Michiel Kreuze): De sporen op de 'Kop van Zuid' worden steeds meer ingesloten door de oprukkende bebouwing.

Vanaf het prille begin in februari 2006 heeft 'Feijenoordse meesters' zich kunnen verheugen in een toenemende belangstelling. Op zich was dat niet vreemd. Er was immers nauwelijks iets bekend over het vroegere depot aan de 2e Rosestraat en bij de zeldzame foto die je vond op Internet, ontbrak ieder verhaal. Gevoed door het besef dat huizen de plaats van onze oude stek uiteindelijk volledig in zullen nemen, ontstond het idee om foto's van 'buitenstaanders en spoorweghobbyisten' samen te brengen met de verhalen van 'insiders'. De opmerkelijke interactie die hieruit voortvloeide, bleek een gat in de digitale markt te zijn en sloeg bijna in als een bom. Binnen een jaar tijd was de ruimte op de aanvankelijk gebruikte homepages ontoereikend, zodat er een betaalde website (de huidige URL) moest komen. Ingaande maart 2007 werd 'Feijenoordse meesters' dus echt een begrip. De bezoekersaantallen verdubbelden zich sindsdien al snel, om zich in december 2007 te verdrievoudigen. Ook sindsdien stond de groei niet stil. Voor januari 2008 gaf de teller tegen het eind van die maand alweer ruim 8000 bezoekers aan en in maart van dat jaar voorbij de 10.000... Volgens de informatiesite 'Alexa' staat 'Feijenoordse meesters' doorlopend hoog genoteerd in het overzicht van de meest populaire 'Spoorwegsites' van Nederland. In juli 2008 staan we zelfs op nummer 1! Succesvol kunnen we 'onze' site dus wel noemen.

Nadeel van het succes is helaas wel dat gratis tellers, zoals ik die in het begin gebruikte, vaak een overlast aan pop-ups geven. Het leek zelfs wel of er steeds meer van die dingen verschenen, naarmate de aantallen bezoekers zich verhoogden. Toen ik ook nog eens de melding kreeg dat er in een aantal gevallen 'kwaadaardige' bestanden onder zo'n pop-up zaten, was voor mij de kous af. Ik beperk mij sindsdien tot het gebruik van een veiliger methode. Bijna dagelijks werk ik de bezoekersstand op de Indexpagina bij aan de hand van de statistieken die de provider levert. De door mij vermeldde aantallen lopen daardoor wel telkens een dag achter.

Op 14 april 2008 telt 'Feijenoordse meesters' de honderdduizendste bezoeker. In aanmerking genomen dat deze website eigenlijk als een geintje begon, is dat toch wel iets om trots op te zijn. Niet alleen voor mijzelf, maar zeker ook voor de bijna 150 vrienden, collegae, bekenden en onbekenden die op wat voor wijze dan ook hun bijdrage leverden!

Bedankt daarvoor!

*****

WIE wordt DE  H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D S T E  BEZOEKER?

Vijf maanden nadat de nummer 100.000 een feit was, diende nummer 150.000 zich aan Om precies te zijn op 13 september 2008.

*****

===================================================================================================

OP 8 JANUARI 2009 TELDE DEZE WEBSITE MEER DAN 200.000 BEZOEKERS!

... en eind april 2009 alweer 250.000 ...

Met gemiddeld zo'n 400 bezoekers per dag gaat het hard!

===================================================================================================

300.000 bezoekers voor www.FeijenoordseMeesters.nl

Vlaggetjesdag heeft naar schatting van de organisatie in 2009 weer zo'n 300.000 bezoekers naar Scheveningen gelokt. Ook de Roze Maandag op de Tilburgse kermis bracht dit jaar ruim 300.000 mensen op de been. Daarnaast verheugde het Haagse muziekfestival Parkpop zich in een even groot aantal gasten en trok een ‘Westlands corso’ eveneens 300.000 bezoekers. Dit alles is een greep uit zomaar een zoekactie op Google. Vanaf nu kunnen in een dergelijk overzicht ook de ruim 300.000 bezoekers staan die op 27 augustus 2009 in het voorbijgaan op 'feijenoordsemeesters' geklokt werden. Wie zich van zoveel mensen een voorstelling wil maken, kan volgend jaar het best even een bezoekje brengen aan Scheveningen, Tilburg, Den Haag of het Westland.

===================================================================================================

500.000

10-10-'10 is een bijzondere datum die ongetwijfeld als zodanig in de boeken terecht komt. ProRail en NS testten samen een van Zwitserland afgekeken nooddienstregeling uit in de praktijk. Daarmee hoopten zij het publiek (en de minister natuurlijk!) aan te tonen dat zij tegen alle winterse weersomstandigheden opgewassen zijn. Helaas zijn 'Feijenoordse meesters' (en heel veel andere frontliners) niet bij de totstandkoming van deze proef betrokken geweest. Zij reden slechts hun rondjes in het zonnetje. Over het vermeende resultaat laten we ons dus niet uit... Trouwens, we richten ons liever op ons eigen feestje. 10-10-'10 is namelijk ook de dag waarop deze website de halfmiljoenste bezoeker begroet! Daarmee stopt de teller niet. Winterhard als we zijn gaan we onverdroten door. Nu maar afwachten wie de meeste geschiedenis schrijft...

===================================================================================================

Op 8 januari 2012 telde deze website meer dan 750.000 bezoekers!

Op naar de miljoen dan maar?!

===================================================================================================

Op 21 september 2012 vereerde de 900.000ste bezoeker deze site met een bezoek.

===================================================================================================

Op 14 november 2012 mocht 'FeijenoordseMeesters' 1161 bezoekers verwelkomen. Daarmee is weer een nieuw record gevestigd!

===================================================================================================

Feijenoordsemeesters.nl aan het miljoen!

Op 19 februari 2013 was het precies 24 jaar geleden dat de Nederlandse Spoorwegen de Langste Reizigerstrein tussen Kijfhoek en Eindhoven lieten rijden. Het toeval maakte uit dat deze mijlpaal op een haar zou samenvallen met het begroeten van de éénmiljoenste bezoeker. Om precies te zijn werd die onbekende gelukkige door mijn provider op 20 februari 2013 om 12:59 uur afgetikt.

Met een dubbeltje spontane steun per persoon zou mijn website nog zeker 1.000.000 jaar doorkunnen...

Proost allemaal!

===================================================================================================

Op 16 oktober 2013 mocht 'FeijenoordseMeesters' 1836 bezoekers in 1 dag verwelkomen. Daarmee hebben jullie weer een nieuw dagrecord gevestigd!

===================================================================================================

De éénmiljoen - éénhonderd - vijfentwintigduizendste bezoeker van deze site hebben wij verwelkomd op 9 april 2014!

===================================================================================================

Op 17 april 2015 werd voor de ander-half-miljoenste bezoeker

een rijweg naar FeijenoordseMeesters ingesteld!

 

 

Dat vele bewegingen mogen volgen...

===================================================================================================

Archivering van Feijenoordsemeesters.nl door de Koninklijke Bibliotheek

Op 3 november 2016 ontving ik de onderstaande mail:

Geachte heer/mevrouw,

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website archiveren en voor de lange termijn bewaren. Het gaat om de website en eventuele bijbehorende subdomeinen die toegankelijk zijn via de volgende URL(s):
http://www.feijenoordsemeesters.nl

Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote 'omloopsnelheid' het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als 'digitaal erfgoed' het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.

Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.
Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

Uw website zal daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden. Het archiveren zal voor het eerst gebeuren vanaf 3 december 2016. Daarna zullen regelmatig opeenvolgende versies opgenomen worden. De archiefversies zijn te raadplegen binnen ons eigen gebouw. Ze zullen ook beschikbaar worden gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB zodra dit juridisch mogelijk is.
Aan gebruikers van het archief zal in een disclaimer duidelijk kenbaar worden gemaakt, dat de auteursrechten berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden en dat zij voor commercieel gebruik van de gearchiveerde websites toestemming van de rechthebbenden nodig hebben. Daarnaast zal duidelijk worden vermeld dat het een door de KB gearchiveerde versie betreft en zal er een verwijzing naar de originele website worden opgenomen.

De KB zal uw site archiveren met behulp van het programma Heritrix [1]. Deze software is zo ingesteld dat uw webserver er weinig tot geen last van zal ondervinden. We streven er naar om de webpagina's op het toegankelijke deel van de site zo volledig mogelijk te archiveren. Uit kwaliteitsonderzoek blijkt dat de beperkingen die zijn aangegeven in het zogenaamde robots.txt-bestand te vaak complete archivering verhinderen. Eventuele beperkende aanwijzingen in dit robots.txt-bestand [2] zullen wij daarom negeren. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunnen wij testen in hoeverre uw website is te archiveren bij het respecteren van de beperkingen. In overleg met u kunnen wij daarna bepalen of archivering nog zinvol is.

Wij hopen dat u mee wilt werken aan dit initiatief. Wanneer u bezwaar heeft tegen de archivering of het te zijner tijd via het webarchief online beschikbaar maken, verzoeken wij u dit ons te laten weten door uiterlijk voor 3 december 2016 een e-mail te versturen. Ook als u behoefte heeft aan nadere afstemming over de archivering van uw site verzoeken wij u dit voor genoemde datum kenbaar te maken...

Een mooie kroon op ruim 10 jaar noeste arbeid! Een mail met daarin mijn verklaring van 'geen bezwaar' heb ik dan ook per ommegaande verstuurd...

===================================================================================================

Iets om even bij stil te staan... Op 23 januari 2017 telde deze website meer dan 2.000.000 bezoekers!

Nooit gedacht natuurlijk. Ik bedank en feliciteer iedereen die zijn of haar bijdrage aan dit succes heeft geleverd!

Foto (Ben van Wevering): Deze foto werd op 5 juli 1989 gemaakt in Utrecht tijdens de treinenshow ter gelegenheid van '150 jaar spoorwegen in Nederland'; het jaar dat goed beschouwd de basis van deze website vormde. Dat het uiteindelijk een onsje meer werd, is inmiddels duidelijk... FeijenoordseMeesters.nl zit aan de tweemiljoen bezoekers! Topsite of niet?

===================================================================================================