FEIJENOORDSE MEESTERS

Sporen naar de toekomst

De concernplannen in het kader van ‘Rail 21’en ‘Sporen naar de toekomst’ hebben voor iedereen grote gevolgen. Ook de gehele regio Rotterdam moet er aan geloven. De ooit zo ‘landschappelijke’ omgeving zal langzaam maar zeker in een betonnen decor veranderen. In een steeds hoger wordend tempo volgen de wijzigingen elkaar op. De veelgeschreven uitdrukking ‘van twee naar vier’ geldt voor het 'Rotterdamse' niet eens. Voorbij de Station Lombardijen zullen de sporen maar liefst tien stuks breed komen te liggen en elkaar ook nog eens ongelijkvloers kruisen! Uiteindelijk zullen fly-overs ook op Rotterdam Centraal en op de Kijfhoek de boventoon voeren. Voor alle stations tussen Rotterdam en Dordrecht staan nieuwe op de agenda en alleen de perrons van 'het Stadion' doorstaan de komende werkzaamheden relatief onaangetast.

Deze baanvideo vanuit de cabine van e-loc 1201, werd gemaakt door de Utrechtse machinist Jan Philipsen op 22 augustus 1993. Insiders herkennen er zeker het traject tussen Barendrecht-aansluiting en Rotterdam Stadion in. Behalve de vroegere overwegen ter hoogte van Km 40.7 en 40.9, passeren we het oude Station Rotterdam Lombardijen en de langs het goederenemplacement gelegen noodperrons. Machinist Jan Philipsen rijdt net als ik intussen meer dan 30 jaar. Ik ken hem als een uiterst bekwaam vakman. De wielasslip op spoor 5 te IJsselmonde is dan ook zorgvuldig door hem in scène gezet. Vandaar dat hij het snelle dalen van de ampèremeter beheerst op de film vast heeft weten vast te leggen. Zaken als de slipzoemer (waarvan je telkens weer schrok) de 'kwiteerzoemer' en de irritant klinkende bel van de dodeman maken de herinnering aan vroeger weer lekker levend. Dat het geluid door gebrek aan compabiliteit wat minder is, heb ik graag voor lief genomen...

Foto's op deze pagina geven een beeld van de verschillende tussentijdse situaties op, en de langs de 'Oude lijn' tussen Rotterdam-zuid en Dordrecht vanaf de eerste helft van de 90' er jaren. Veranderingen op IJsselmonde en Feijenoord zelf komen al aan bod in andere hoofdstukken. Ook het verdwijnen van het 'Luchtspoor' en de komst van de Willemstunnel komen elders op deze site aan de orde.

 

Foto's (Ben van Wevering): Op 28-08-1993 rijdt buslijn 76, één van de drukste RET-buslijnen met gelede bussen, van de Groenenhagen naar Charlois, nog via de smalle Westerhordijk. Kort daarna wordt de lijn omgelegd door de vervangende tunnel aan de Bergambachtstraat. De overweg Wester Hordijk wordt dan gesloten en het dijkje zelf is dan van 2 kanten doodlopend geworden. Vier jaar later is het een beetje troosteloze boel geworden aan de eens zo drukke overweg. Beweeg de muisaanwijzer naar de foto toe!

Foto (Ben van Wevering): Op 23-07-1994 lijkt de vertrouwde situatie nabij Barendrecht-aansluiting misschien onaangetast, maar wie goed kijkt, ziet dat er naast het zogenaamde 'Derde spoor' vers zand ligt. Bovendien is er tussen de volkstuinen in een werkpad aangelegd.

Foto's  (Ben van Wevering): Links, 'De Kuip' en de Olympiaweg op 22-07-1994. Rechts een view op 'Het Kruis' vanaf het Stadionviaduct op 27-05-1995.

Foto (Ben van Wevering): In de Bergambachtstraat / Krimpenstraat werd deze tijdelijke overweg aangelegd. De spoorwegovergang ter hoogte van de Wester Hordijk moest immers verdwijnen. De foto's laten de situatie zien op 09-07-1995.

Foto's (Ben van Wevering):  De situatie links en rechts van de Wester Hordijk op 13-07-1995.

Foto (Ben van Wevering): Aanleg van het talud voor de toekomstige fly-overs in de Betuweroute nabij Rotterdam Lombardijen op 13-07-1995. De overweg in beeld is wederom de Wester-Hordijk. De 'Trek-duw' wordt in 1995 nog gewoon door machinisten van NSR gereden. Enkele jaren later wordt NS-Internationaal opgericht en mag de Benelux alleen nog maar door het eigen personeel bediend worden.

Foto (Ben van Wevering): Tezamen met de aanleg van de fly-overs voor de Betuweroute ter hoogte van Rotterdam Lombardijen, is ook  het gebied nabij Barendrecht-aansluiting in een bouwput veranderd. De foto geeft de situatie van de tunnelwerkzaamheden op 03-08-1999 weer.

Foto's (Ben van Wevering): Langzaam maar zeker banen de werkzaamheden zich op 15 augustus 2001 een weg in zuidelijke richting. De locatie waar de nieuwe Barendrechttunnel in de volle breedte zal komen te liggen, krijgt steeds meer gestalte en ook op de plaats van het 'oude' station Barendrecht voltrekken zich nu in gestaag tempo de nodige veranderingen. Zo op het oog is daar op deze foto's weinig van te zien. Toch is de overweg in de Gebroken Meeldijk hier al afgesloten en zal een verderop, in de richting van de Kijfhoek, gelegen ondertunneling voortaan zorgen voor de doorgang van het verkeer. Omdat de nieuwe onderdoorgang te ver weg ligt van de aanvankelijk looproute tussen het stationsplein en het veilingcomplex, en het bij de bouw van de overkapping ook niet mogelijk blijkt om binnendoor via het station aan de andere kant te komen, wordt er een tijdelijke luchtbrug gebouwd. Aan de 'dorpse' kant begon deze aan de Rotterdamse zijde van het parkeerterrein naast het oude station, om vervolgens door te lopen over het in aanbouw zijnde nieuwe dak en uit te komen op het Veilingterrein. De luchtbrug was behoorlijk hoog en had naast trappen ook nog eens enorm lange hellingbanen ten behoeve van mensen die liever wat anders namen dan de trap. Dat de derde foto is een beetje scheef genomen is, komt doordat het gedeelte van de luchtbrug ter hoogte van de sporen was voorzien van een 'dichte afscherming' om aanraking met de hoogspanning te voorkomen. Desondanks viel de hele constructie nauwelijks op in het woeste bouwlandschap. Gevolg was dat onbekenden er zo voorbij fietsten en zichzelf zo geheel onwetend een hele omweg bezorgde.

Foto boven (Ben van Wevering): Om de werkzaamheden aan- en in de Barendrechttunnel goed en veilig te laten verlopen, werden de beide hoofdsporen regelmatig buiten dienst genomen. Het reizigersverkeer kon in deze gevallen omgeleid worden over de Kijfhoek. Te Barendrecht en op Rotterdam Lombardijen werd dan (vaak tot de verbazing van onze passagiers, die eerder bij het zien van alle goederenwagons al gedacht hadden in de verkeerde trein te zitten)  gestopt langs houten noodperrons. Op de foto (15-08-2001) zien we het eerste noodperron van Barendrecht, dat later als gevolg van de opschuivende werkzaamheden verhuisde naar het naastliggende goederenspoor. Nadat ook de goederenbuizen gereed kwamen, behoorde het ter plaatse omleiden van de reizigersdienst (via spoor L of K, 201/213, 150/159 en 68/69) tot het verleden. Het verantwoord evacueren van passagiers in de goederentunnel bleek door de aanwezige sprinklerinstallatie en het ontbreken van toereikende vluchtpaden onmogelijk.

Foto onder (Cor de Rijke): Van het noodperron op Lombardijen bezit ik helaas geen foto. Maar op 7 januari 2011 viel mijn oog ineens op deze overblijfselen ervan. Op de plek waar nu deze grote stalen luiken liggen, liep vroeger de enige trap naar de stationshal. Zelfs het 'stopplaatsbord', dat tegelijk het einde van het perron aangaf, staat er nog...

Foto boven (Ben van Wevering): Een paar jaar later en een aantal kilometers verderop wordt er druk gewerkt aan de nieuwe Betuweroute, die de oude Havenspoorlijn uiteindelijk zal vervangen. Hier zien we het tracé ter hoogte van de Vrijenbergweg op 14-09-2003.