FEIJENOORDSE MEESTERS

Einde van het Luchtspoor (deel 3)

(Foto's Ben van Wevering)

Al eerder schreef ik dat de overgang van 'luchtspoor' naar Willemsspoortunnel heel wat voeten in de aarde had. Aan beide zijden van de Nieuwe Waterweg èn in het centrum van de stad werd jarenlang druk gewerkt aan de realisatie van de plannen. Ben van Wevering fotografeerde vanaf september 1988 met tussenpozen het verloop van de werkzaamheden op verschillende locaties.

04-09-1988: In eerste instantie merken we op het spoor niet al te veel van de enorme klus die te wachten staat. Voorafgaand aan het echte werk zijn eerst de nodige voorbereidingen nodig en die zijn nog maar weinig ingrijpend. In de fase daarna zal ons 'ouwe, trouwe Luchtspoor' echter onvermijdelijk vervangen gaan worden door allerlei hulpbruggen en noodviaducten op Tubexpalen. Steeds meer veranderingen doen zich voor en zelfs de oeroude Rotterdamse marktlocatie, waar we als machinisten altijd op hebben neerkeken, moet het veld ruimen. Verder zeggen deze foto's ouderen onder ons waarschijnlijk meer dan 1000 woorden. Voor de jongeren is het misschien leuk om even te wijzen op het witte gebouw rechts op de tweede foto. Dat waren namelijk de brouwerijen van Oranjeboombier. 

'Blokpost-55' (1988 - 1989)

In de periode tussen juli 1988 en maart 1989 is het voor de bewoners van de wijk niet altijd even eenvoudig om de spoorbaan over te steken. Ze waren natuurlijk wel gewend aan de langdurig gesloten hekken van de overweg ter hoogte van kilometer 45.510, maar in deze periode bestonden er veel meer hindernissen dan 'Blokpost-55'...

28-09-1988: Op de plaats van de vroegere aansluiting naar het Handelsterrein en in de omgeving van de Rosestraat en de Rosespoorstraat wordt druk gewerkt aan de aanleg van een zogenaamde hulpbaan. De ingang naar de toekomstige tunnel en de nieuwe halte Rotterdam-zuid zijn namelijk gepland op de plek van het bestaande tracé.

04-10-1988: De eerste damwanden voor de nieuwe tunnelbak zitten al in de grond en er ligt een eerste werkspoor. Over dit spoor voert men werkmateriaal aan, ook al is dat vooralsnog vooral ballast. De RMO'er op de hoofdbaan is op weg naar de Kijfhoek

26-10-1988: Links station 'Zuid'. Rechts de restanten van de overgang in de Rosespoorstraat.

05-02-1989: Zorgvuldig worden de ingebrachte damwanden gestut. Enkele meters naast de te graven bouwput zal het treinverkeer immers ongehinderd door moeten kunnen gaan.

08-02-1989: Nogmaals de Rosestraat. Loc 1137 passeert ongehinderd de werkzaamheden.

10-03-1989: Meter is weten! Op de voorgrond zijn nog vaag de sporen van de aansluiting naar het vroegere ElectroRail zichtbaar. Verderop zien we de noodperrons van Rotterdam-zuid.

Links: 11-03-1989, Rosestraat.

Rechts: 02-04-1989, een stoptrein naar Dordrecht vertrekt vanaf het noodperron van Rotterdam-zuid.

12-03-89; Eén van de weinige foto's uit deze periode waarop 'Post 55' zich nog in een relatief gave staat aan het oog van de voorbijganger kan presenteren. De oude baan is sinds kort niet meer in gebruik en al snel tot aan de overweg 'Rosespoorstraat' opgebroken...

03-09-1989: Onopvallend glijdt een Intercity langs de noodperrons van Rotterdam-zuid. Sinds kort maakt het spoor daar net voorbij een bocht naar links om de treinen over de nieuwe hulpbaan naar Rotterdam CS te leiden.

In het centrum van de stad wordt het stationsgebouw van Rotterdam Hofplein eveneens opgeofferd aan tunnel. Deze foto's zijn momentopnames van 17-09-1989 en 21-12-1989.

19-02-1990: Langs de Stadionweg lijkt de situatie lange tijd hetzelfde te blijven (opnamen september '89), maar dat geldt niet voor de bouwput in de Rosestraat, die amper een kilometer verderop begint. Let maar eens op het blauwe verkeersbord links langs de Rosestraat dat op de foto helemaal bovenaan deze pagina ook te zien is. In een tijdsbestek van anderhalf jaar zijn er aardig wat veranderingen te ontdekken!

20-04-1992: Getrokken door een e-loc uit de serie 1300 raast een Intercity langs de in aanbouw zijnde perrons van de nieuwe halte Rotterdam-zuid aan de Rosestraat.

Augustus 1992: Een overblijfsel van de spoorwegovergang aan de Rosespoorstraat. Hoewel er al snel niets meer van de locatie van 'Post 55' terug te vinden was, is een betere herinnering dan deze nauwelijks denkbaar...

30-04-1992: De ex-NS 2530, alias 'de Bisschop' van VSM tijdens Koninginnedagritten tussen Rotterdam CS en IJsselmonde.

De werkzaamheden die verband houden met de tijdelijke hulpbaan en de nieuwe Willemsspoortunnel omvatten ook de vervanging van de oude Varkenoordsebrug. Op 15-04-1993 is dat proces volop in gang. De nieuwe Varkenoordsebrug komt niet op de plaats van het bestaande viaduct, maar is een klein stukje verderop gepland. De 'Laan van Zuid' vindt later aansluiting op deze nieuwbouw. Op de foto boven aanschouwen we nog een keer de sobere en nauwelijks opvallende noodperrons van de tijdelijke halte Rotterdam-zuid.

15-04-1993: Behalve de hoofdbaan was ook de omgeving van emplacement Feijenoord aan allerlei veranderingen onderhevig. Veel van die wijzigingen zouden maar van tijdelijke aard zijn. Juist daarom is het leuk om bij sommige situaties nog even stil te staan. In een binnenkort verschijnende fotoreportage wordt zichtbaar wat er hierna gebeurde...

02-08-1993: De dragers van het nieuwe Varkenoordse viaduct werden destijds in het kader van een kunstproject (de KVZ?) van oogstrelende kleuren voorzien.

19-09-1993: Een zijstraat van de Rosestraat was de Roentgenstraat. Na het vervallen van de oude spoorwegovergang bij 'Post-55' kon het wegverkeer hier de oversteek maken naar de Oranjeboomstraat. Daarvandaan waren vervolgens de bruggen en het centrum bereikbaar.

24-09-1993: Zo zagen de weggebruikers van de Rosestraat het door 'Zuid' lopende noodviaduct. Mooi was anders, maar het ging tenslotte om een tijdelijke oplossing. De lelijke damwanden en 'Tubexpalen' zouden na afloop allemaal weer verdwijnen. Op de onderste foto zien we de situatie op 06-03-1994 in de Oranjeboomstraat.

In het centrum van Rotterdam wordt na de complete oplevering van de Willemstunnel ook Station Blaak gesloopt. Deze serie foto's laten daarvan de voortgang in de eerste vier maanden van 1994 zien.

07-02-1994: De 1e Boog van het luchtspoor wordt uitgevaren.

06-03-1994: Boog 5 was als laatste aan de beurt en verdween een maand later.

12 mei 1994: Na het zien van zijn leeg achtergebleven brugpijlers bij de Wijnhaven zou 'de Baron' nooit meer terugkeren!

11-08-1995: De nieuwe halte 'Rotterdam-zuid' is op geen enkele wijze vergelijkbaar met de vroegere versie. Deze Benelux stopt er nog steeds niet, maar het station zou er zowaar de allure voor kunnen hebben. Over de lengte van de perrons verbaasde iedereen zich.