FEIJENOORDSE MEESTERS

Rotterdam Delftsche Poort

Foto (Collectie Klaas de Waard (Ü) / Jasper C. de Waard): Hoewel in eerste instantie de juiste omschrijving bij deze foto ontbrak, wist een volhouder als Elbert Conijn er uiteindelijk toch een opmerkelijke tekst aan toe te dichten. Deze schitterende plaat, met daarop twee loc's van het type 2100, was dan ook zeker de moeite waard om nader uit te pluizen. Beginnend bij een tijdsindicatie kon aan de hand van de bestaande literatuur vastgesteld worden dat stoomloc's van de serie 2100 na 1954 uitgefaseerd waren. Maar aan de hand van wat we zien, kunnen we veel verder terug in de tijd. Kleine hint was namelijk dat beide 2100 'n hun koperen schoorsteenkroon nog bezaten. De meeste daarvan werden in WO2 door de Duitsers gevorderd om niet meer terug te keren. Met deze wetenschap belanden we dus waarschijnlijk in de vooroorlogse periode. Willen we verder onderzoeken, dan vormt de plaats waar dit tafereel werd vastgelegd een belangrijk facet. Het aanvankelijk veronderstelde Roosendaal bleek om vele redenen onjuist. Oud NS-collega Toon de Bruijn liet daarover weten dat hij na twijfel hieromtrent de plaat voorlegde aan Marius Broos; een spoorwegkenner en -onderzoeker bij uitstek die in het dagelijks leven al 40 jaar werkzaam is bij het Kadaster. Marius Broos verzekerde ons stellig dat de foto niet in Roosendaal genomen werd...

Hoe interessant een foto wel niet kan zijn... De grote, nog bestaande loods in Roosendaal heeft inderdaad een hele brede dakspant in de voorgevel die hier niet te zien is. Bovendien is/lijkt de hier getoonde loods veel lager en kleiner dan het exemplaar dat in Roosendaal staat.

Ook wordt de loods geflankeerd door geŽlektrificeerde hoofdsporen (waarop de andere 2100 rijdt), terwijl deze in Roosendaal aan deze zijde ontbreken. Daar liggen en lagen naast de grote loods immers alleen een aantal opstel/rangeerspoortjes. Verder is het hoge witte gebouw, vermoedelijk een reservoirgebouw, op deze plaats volgens de Roosendaalse geschiedenis niet bekend; dit nog afgezien van het feit dat de bouwstijl anders (lees ouder) is. Een opmerkelijk oog zal tot slot waarnemen dat er links op de foto een soort portaalconstructie te zien is die hoort bij een achteraf elektrisch gemaakte draaischijf (helemaal links in beeld). Roosendaal kende eveneens een draaischijf welke gaf toegang gaf tot een halfronde loods, maar op de vele foto's die ervan te vinden zijn ontbreekt het hiervoor genoemde portaal.

Na heel veel vergelijken aan de hand van vindbaar fotomateriaal en idem dito emplacementstekeningen kan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden vastgesteld dat we hier op Rotterdam Delftsche Poort zijn! De loods, de hoofdsporen, de draaischijf en het reservoirgebouw... Het klopt allemaal! En wanneer we dat eenmaal weten, blijkt de opname nogmaals ouder dan gedacht.

Het standaardnaslagwerk 'Locomotiefloodsen en Tractieterreinen van Waldorp en V.d. Meene' verklapt in dat opzicht immers dat de beide loodsen van DP reeds in 1934 onder de slopershamer terecht kwamen. De op de foto zichtbare draaischijf (links) bleef liggen tot 1950, maar de tweede verdween direct; iets dat mogelijk te maken had met de grote verbouwing van het station in verband met het doortrekken van de elektrificatie naar Dordrecht in 1934 (de Oude Lijn was al sinds 1927 onder de draad).

De genoemde zaken in aanmerking genomen verschuift de datering van deze bijzondere opname naar de periode tussen 1927 en 1934. De in 1900 (te Maassluis) geboren machinist Klaas de Waard, die zittend op de buffer van de stoomkar poseert, is hier dus hooguit 34 jaar oud.