FEIJENOORDSE MEESTERS

Meer foto's van de RMO

Wie wat bewaard heeft wat! Dat gaat ook zeker op voor deze sfeervolle foto's die gemaakt werden in het gebied rondom de Rechter Maasoever.

Foto (Elbert Conijn): Een geschiedenisbeeld van de RMO. Dit keer een impressie uit het voorjaar van 1974. In vergelijking met het 'nu' valt de enorme hoeveelheid havenkranen op en de evenzovele schepen die daarmee gelost werden. Containers speelden in deze tijd nog niet zo'n overheersende rol. Stukgoed daarentegen des te meer. De gesloten goederenwagons op de kade getuigen hiervan. Overigens is deze locatie herkenbaar als de Merwehaven, met uitzicht op Schiedam, waar toen nog de werf Gusto zat...

Foto (Henk Jonkers): 1966, Rmo-west. Loc 709, het dienstgebouw n de veelbesproken loopbrug over het emplacement op n enkele foto...

Foto (archief 'TS'): Loc 2245 maakt op 20-05-1967 met een vertrekkende trein de 'oversteek' op het Marconiplein . Het door brand verwoeste pand, dat schuin voor de locomotief zichtbaar is, zou naar verluidt de oude Politiepost zijn. De fotograaf van deze opname is helaas niet bekend, maar vrijwel zeker was het Jan Havelaar (). Zijn lens legde namelijk in hetzelfde jaar een combinatie van tram en trein vast op precies hetzelfde Marconiplein. Om deze foto te kunnen maken, zou niet meer dan een kwartslag draaien (naar links) nodig geweest zijn... (Let ook even op de zichtbare kleur- en glansverschillen in de lak van de loc!).

Foto (Geert Klement): Nogmaals een stukje nostalgie in de vorm van het emplacement Rmo-west. De opname is waarschijnlijk ergens in de zeventiger jaren gemaakt zijn...

Foto (Elbert Conijn): Een sfeerplaat van de RMO, gemaakt in maart 1976. Oude straatsporen, veel havenkranen en, hoe vanzelfsprekend, nog ouderwetse kinderhoofdjes op de kaden. Naar alle waarschijnlijkheid werd deze foto genomen vanaf de kop van de IJsselhaven; met uitzicht op de overkant van de Nieuwe Maas, waar zich destijds de werf van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij bevond.

Foto (Annelies Steenbrink): View vanaf de 18e verdieping van het Europoint-gebouw in de Galvanistraat. Het vaststellen van wat we zien niet moeilijk. Naast de Post op het Marconiplein staat locomotief 23023 van de Stoom Stichting Nederland. Dat brengt ons terug naar de jaren 1976-1977. In deze tijd was het vervoer van fruit, groenten en stukgoed van 'Van Gend & Loos' nog volop aan de orde. Allemaal verdwenen! Zelfs van de bebouwing op de voorgrond rest anno 2014 niets meer.

Foto (Rob Schippers): Op 22 april 1977 trekt een 'Feijenoordse meester' met de 2516 zijn 'buurtgoederentrein' onder de post door 'naar binnen'. Markant detail wordt gevormd door de open en bloot opgestelde gasflessen voor seinen en wissels. Eigenlijk werden ze nooit ontvreemd; iets dat ook in deze tijd zeker bijzonder genoemd mocht worden.

Foto (Ben van Wevering): Emplacement Rechter Maasoever, 26-08-1990.

Foto (Ben van Wevering): Marconistraat, 12-08-1990.

 Foto (Ben van Wevering): Vierhavensstraat, 12-08-1990.

Foto's (Ben van Wevering): Voor het rangeren met koelwagens aan de Merwehaven werd tijdelijk deze 'Sik' gebruikt. De opnames werden gemaakt op 14 oktober 1990.

Fotograaf Ben van Wevering merkte over deze foto (gemaakt op 1 april 1990?) op dat hij, in plaats van een figurerende bollenwagen in de Keilestraat, eigenlijk liever een rangeerloc voor de deur bij Van Mannekus & Co B.V. had gezien. Geen probleem, mailden we terug en maakten er gewoon een foto bij. Vanwege het copyright hebben we Kuifje zelf maar achterwege gelaten...

Foto (Ben van Wevering): Rechter Maasoever, 27 september 1992. De Keilestraat...

Foto's (Ben van Wevering): Veel anders dan geduldig wachten in het zonnetje kon deze rangeerder niet. Zoals gebruikelijk had de ploeg zich met fluitsignalen gemeld, maar deze keer bleef de poort van het Havenbedrijf aan de Marconistraat hermetisch gesloten. Pas nadat de voorman de 'sleutelbewaarder' had gevonden, kon de aangeboden wagon van de kade worden opgehaald. (26-07-1991)

Foto (Ben van Wevering): Juli 1992. Emplacement RMO met links de Hudsonstraat en rechts in de verte de 'Diepeveentoren' aan de Westzeedijk.

Op zaterdag 3 mei 2008 stond er in de rubriek 'Rotterdam van toen' van het Algemeen Dagblad een raadplaat van het Ovingpand aan de Westzeedijk. Daarbij werd ook gevraagd naar de functie van het spoor. Ben van Wevering was n van de velen die op het artikel reageerde en stuurde uit zijn omvangrijke collectie gelijk maar een foto mee. Van het n kwam het ander en het uiteindelijke gevolg was dat de redactie besloot om in het AD van 10 mei 2008 een verwijzing naar 'Feijenoordse meesters' op te nemen. Op de foto (Ben van Wevering): passeert een SSN-beweging de 'Diepeveentoren' aan de altijd drukke Westzeedijk op 22-05-1994. Ook vroeger bestonden er soms problemen om de Westzeedijk over te steken. Vooral de geduwde bewegingen met een 8800 naar de firma Stokvis waren een hele toer.

Klik op deze regel om dit artikel uit het Algemeen Dagblad te lezen...

22 mei 1994 was de dag van het 'Transportfestival' op de Mullerpier. Klik hier voor een mooie serie foto's van de RMO in haar nadagen...

Foto's (Ben van Wevering): Om beladen wagens vr het vervoer te kunnen wegen, hadden meerdere stations in de Regio Rotterdam Goederen de beschikking over een zogenaamde weegbrug. Onder andere in Vlaardingen en op Pernis kon er gewogen worden en ook de Rechter Maasoever kende zo'n markant huisje. In 1994 was er van de weegbrug op de RMO nog maar weinig over. Voor de verandering was dat nu eens niet het gevolg van vandalisme, maar van een bewuste 'bedrijfsactie' die moest voorkomen dat daklozen zich tijdens de nacht in het weeghuisje zouden verschansen.

Foto (Ben van Wevering): Rangeerloc 604 op de sporen bij de Schiehaven op 15-08-1991.

Foto's (Ben van Wevering): Door het slinkende vervoersaanbod op de RMO lagen steeds meer sporen er ongebruikt en vervallen bij. Dat nam echter niet weg dat er zo nu en dan toch onderhoud aan de infra gepleegd werd; zoals hier op 06-06-1993 bij de Marconistraat. Wat de speciale dieplader in de nabijheid van de werkzaamheden doet is natuurlijk niet meer te achterhalen, maar het ligt voor de hand dat het door de aannemer gebruikte locomotiefje hierop vervoerd werd. De maximum snelheid van deze piepkleine machines is meestal begrensd tot zon 20 km/h. Dat betekent dat ze niet of nauwelijks tussen de bestaande dienstregelingen ingelegd kunnen worden.

Foto (Ben van Wevering): Deze foto behoort dan wel tot de bovenstaande serie, maar als wagon met een ingedrukte bufferbalk verdien je op 'Feijenoordse meesters' nu eenmaal een eigen plek. Onbruikbaar geworden voor transportdoeleinden is het wachten op de afvoer naar Wpl Fo.

Foto (Ben van Wevering): Marconiplein, 22-07-1994.

Foto (Ben van Wevering): Een eveneens verdwenen toneeltje is het emplacement aan de Schiehaven. Deze opname werd gemaakt op 12-08-1990.

Foto (Ben van Wevering): De RMO op 15-08-1991. Wie goed kijkt, ziet dat er boven het middenfrontsein van de 2211 een soort kapconstructie, met daaronder een camera, is aangebracht. Zo kon deze loc destijds de sproeitaken van de terzijde gestelde 2530 overnemen. Voor de nieuwe bestemming van de 2211, ooit een sterlocomotief, was het wel nodig dat het hooggeplaatste middenfrontsein eerst verwijderd werd.