FEIJENOORDSE MEESTERS

Persberichten

*****

In de pen...

Nieuw spoorwegmonument in Rotterdam

Foto (Stichting Hofpleintrein): De oorspronkelijk ZHESM motorwagen zoals die ooit te zien was op het Rotterdamse Hofplein.

In Klostermansfeld (Duitsland) staat een origineel rijtuig van de Zuid-Hollandse Electrische Spoorweg Maatschappij (ZHESM). Deze wagen is in 1914 gebouwd en heeft tot ca. 1944 intensief over de Hofbogen gependeld tussen Rotterdam Hofplein, Den Haag en Scheveningen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is het rijtuig naar Duitsland afgevoerd en is daarna niet meer teruggekomen. De wagen werd als verloren beschouwd, totdat deze toevallig werd gespot door een oplettende treinliefhebber die hem vele jaren later tegenkwam op een rangeerterrein in het voormalige Oost-Duitsland. 

De Stichting Hofpleintrein wil dit rijtuig  nu naar Rotterdam terugbrengen, herstellen en met een nieuwe functie weer op het dak van de Rotterdamse Hofbogen plaatsen. Hiermee komt een klein stukje van het vooroorlogse centrum van Rotterdam op zijn oorspronkelijke plek terug.

De Hofpleinlijn van de ZHESM was de eerste elektrische spoorlijn in Nederland. De treinen reden van Rotterdam Hofplein over het Hofbogen-viaduct naar Den Haag HS en Scheveningen Kurhaus. Sinds 2010 rijden er geen treinen meer, maar het viaduct –inmiddels rijksmonument- krijgt door een gestaag restauratieproces weer steeds meer de allure van een icoon van Rotterdam.

De stichting Hofpleintrein is opgericht door een aantal gepassioneerde bewoners uit de wijken rondom het voormalige Hofpleinviaduct en een treinliefhebber uit Leiden. Zij maken zich nu op alle fronten sterk om dit project mogelijk te maken. Vanuit historisch oogpunt is het rijtuig een prachtige  aanwinst voor het dak van het viaduct, dat na jaren van onduidelijkheid een groene bestemming lijkt te krijgen. Er wordt hiermee een mooie link met het verleden gemaakt, waarbij het rijtuig een bestemming gaat krijgen die zal aansluiten op mogelijkheden die op het dak ontplooid zullen worden. Verschillende ideeën zijn de revue al gepasseerd, variërend van museumrijtug dat een kijkje geeft in het verleden van het Hofpleinviaduct, tot aan een overdekte vlindertuin of  klein high tea restaurant. De stichting zal dit overigens niet zelf gaan exploiteren, maar het rijtuig hiervoor aan een ondernemer ter beschikking stellen. Het rijtuig is formeel door het Spoorwegmuseum in Utrecht in “eeuwigdurende bruikleen”  aan de stichting gegeven. Het Spoorwegmuseum  heeft er zelf geen plannen meer mee en met het verder in verval raken van het rijtuig in Duitsland zou deze binnen afzienbare tijd vergaan.

De eerste prioriteit van de stichting is het transport naar Rotterdam. Hiervoor is een crowdfundings-actie in het leven geroepen. Donateurs die dit project een warm hart toe dragen kunnen hiervoor transportkilometers doneren. In totaal is er zo’n €16.500 nodig voor het transport, wat neerkomt op 29 euro per kilometer.

Voor het tweede deel van het project, stalling en restauratie, is al het nodige in gang gezet. Het rijtuig zal gestald gaan worden op de Keilewerf  in Rotterdam en vanuit het Hout en Meubileringsscollege is er inmiddels een toezegging op het inzetten van stage uren voor de restauratie. Ook lopen er gesprekken  met de Gemeente Rotterdam om meer mogelijk te maken vanuit de verschillende subsidiepotten. De stichting blijft daarnaast op zoek naar alle andere vormen van hulp en technische expertise. 

Meer weten over dit project?  Kijk op www.hofpleintrein.nl   of op facebook.com/hofpleintrein voor de laatste ontwikkelingen.

Wil je helpen of financieel bijdragen? Stuur een mail naar info@hofpleintrein.nl of doneer op NL33 INGB 0007 5127 55 t.a.v. Stichting Hofpleintrein in Rotterdam.

Foto's (3x Stichting Hofpleintrein): De voormalige ZHESM motorwagen 61 uit 1914 (later NS 9952) te Klostermansfeld in Duitsland.

*****

Duik met ons in de rijke historie van de Hoekse Lijn 

Reizigers bouwen mee aan fototentoonstelling Hoekse Lijn op Station Rotterdam Centraal

Afbeelding (Ansichtkaart uitgave Adr. Langeweg Jr.): Hoek van Holland. Het station in vroeger tijden... 

De trein naar Moskou, de boot naar Harwich, de eerste toegangspoortjes van Nederland en de verbinding voor een lekker dagje naar het strand. De Hoekse Lijn, het traject tussen Schiedam en Hoek van Holland, kent een rijke historie! 

Op 31 maart rijdt NS de laatste trein van Rotterdam naar Hoek van Holland. RET gaat hier vanaf september de metroverbinding rijden. In de tussentijd vinden er werkzaamheden plaats om de nieuwe spoorverbinding gereed te maken voor de metrodienst van RET. 

Het afscheid van deze lijn gaan NS en ProRail vieren met onder andere een fototentoonstelling over de Hoekse Lijn op Station Rotterdam Centraal. Hiervoor kunnen reizigers, omwonenden en personeel unieke en bijzondere foto’s en verhalen insturen die karakteristiek zijn voor de Hoekse Lijn. Denk bijvoorbeeld aan de prachtige reclameposters van vroeger over de internationale verbinding, een oud-machinist die vroeger nog op de Oriënt-Express of de trein naar Moskou heeft gereden of een oud-perronopzichter van vroeger die ervoor zorgde dat de treinen op tijd vertrokken vanuit het internationale station Hoek van Holland. Er zullen vast tal van andere leuke, persoonlijke verhalen zijn. We horen ze graag.

Heeft u een bijzondere foto of een verhaal dat niet vergeten mag worden bij het afscheid? Stuur deze vóór 27 februari naar hoekselijn@ns.nl en maak kans dat uw verhaal in de fototentoonstelling op Rotterdam wordt meegenomen en op een officiële uitnodiging met borrel voor de laatste trein op de Hoekse Lijn.

*****

Vrijwilligers gezocht!

'Feijenoordsemeesters' en 'Miniworld Rotterdam' houden er al vele jaren een goede verstandhouding op na. Tussen de opgebouwde decors aan het Rotterdamse Weena 745 bestaan dan ook, met of zonder nadere toelichting, meerdere knipogen in de richting van deze site. Sinds de 'Rotterdamse Verhalen Vierdaagse 2014' maakt ook het 'Witte gebouw', zijnde het destijds aan de Wilhelminakade gelegen rayonkantoor van Rotterdam Goederen, deel uit van de landschappelijke collectie. De 'mallen' voor dit legendarische bouwwerk, naar een ontwerp van Sybolt van Ravesteijn, werden in de vorm van een bouwplaat door 'Feijenoordsemeesters' beschikbaar gesteld.

Foto (Bertus Kers): Zorgvuldig van de bouwplaat overgetrokken en vervolgens gelaserd: Het 'Witte gebouw' van Van Ravesteijn in 'MiniWorld Rotterdam'. Dat er voor de plaatsing een stukje van het decor moest worden opgebroken, nam men voor lief...

Natuurlijk zijn de prestaties van de bouwers van MiniWorld bepaald geen kleinigheid. Ze mogen zich dan ook rekenen tot de allerbesten op dit gebied. Voor wie zichzelf daar graag bij zou willen rekenen is er nu trouwens goed nieuws! Zowel voor het team van 'Miniworld Rotterdam' als voor de onlangs opgerichte 'Stichting Meemaken in Miniatuur' is men naarstig op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Vanzelfsprekend worden er aan eventuele gegadigden wel de nodige eisen gesteld, maar misschien ben jij juist daarom de vrijwilliger die men zoekt!


Reacties gaarne richten aan: info@meemakeninminiatuur.nl

Meer over 'Feijenoordsemeester' in RailZ

*****

*****