FEIJENOORDSE MEESTERS

OnofficiŽle 'regelgeving'

Tijdens rangeren met lange konvooien door de havens was contact met de begeleidende rangeerders nagenoeg onmogelijk. De regelgeving mocht op dit punt dan duidelijk zijn; ermee werken kon je niet. Gelukkig was onze inventiviteit onovertroffen. Voor elk hiaat waar je tegenaan liep (dat waren er nogal wat) werd wel iets bedacht. Zo kon je in een welhaast blind vertrouwen elke onbeveiligde wegkruising nemen en formeerde je, zonder iets te zien of te horen, op een rangeerspoor de vele losse-, en verspreid staande wagons tot een trein. Onvoorstelbaar eigenlijk! Terwijl de baas de andere kant opkeek, redden wij op deze wijze 24 uur per dag ons vege lijf en hielden we tegelijkertijd onze klanten tevreden. We bedanken Rob Mostertman voor zijn idee om een pagina aan dit onderwerp te wijden. Onderstaand een overzicht van veel gebruikte rangeertekens die niet officieel waren en daarom ook nergens in de boeken terug te vinden zijn:

*****

Indien tijdens geduwd rangeren zonder oogcontact door de begeleider 1 keer aan de Akkermankraan wordt getrokken: Stoppen!!!

Indien tijdens geduwd rangeren zonder oogcontact na gestopt te zijn door de begeleider 2 keer aan de Akkermankraan wordt getrokken: Langzaam oprijden.

Afhankelijk van de lengte van de sleep wisten rangeerders precies hoe lang de kraan opengehouden moest worden om de machinist een duidelijk signaal af te geven. Machinisten rangeerden als het even mogelijk was met hun voet op de (ingetrapte) spuiklep. Het ontsnappen van lucht werd door hen uitgelegd als stopteken

*****

Tijdens het rangeren met de hand de hak van de schoen aanraken of ernaar wijzen: Let op, remslof op het spoor!

*****

Armen zijdelings en horizontaal gestrekt: Stoppen!!!

*****

Horizontaal gehouden hand met de vingers naar de keel gericht heen en weer bewegen: Werkzaamheden zijn voltooid. Loc mag afgezet worden.

*****

Gebaar van een drinkbeweging aan de mond: Tijd voor een 'bakkie' (koffie)!

*****

Herhaalde knijpbeweging tussen duim en wijsvinger: Hťťl voorzichtig aansluiten, c.q. bijdrukken.

 

*****

De luchtslang is met een knik in de trekhaak geklemd: Spoor is 'treinklaar' voor rangeerdienst: Treinlocomotief mag worden aangekoppeld!

****

Met de wijsvinger(s) naar de eigen ogen wijzen: Seinverlichting krachtvoertuig aanpassen!

****

Over het hoofd naar links of naar rechts wijzen: Verzoek aan de machinist om vanuit de andere stuurstand te rangeren.

****

Met de arm het herhaalde gebaar maken alsof het toilet (oude uitvoering met hooggeplaatste stortbak!) wordt doorgetrokken: Verzoek aan de machinist om fluitsignaal te geven.

****

Met gestrekte arm, in een herhaalde heen- en weergaande beweging, naar de grond wijzen: Stoppen bij de vrijbalk.

****

'Een afstootje zwaaien', afgesloten met een gebalde vuist = extra hard afstoten!

*****

Na het aansluiten van losse wagens maakt de rangeerder achteraan de trein met twee armen een gebaar dat lijkt op het openen van de Akkerman-kranen = Machinist mag de treinleiding tussen de loc en 1e wagen doorverbinden.

*****

Vanuit de ballast met beide handen een rechthoek maken: De Machinist wordt verzocht de treindocumenten af te geven (uit het cabineraam te laten zakken).

*****