FEIJENOORDSE MEESTERS

Meer foto's van de Maasvlakte

Foto (Rob van der Pols): Op een uiterst druilerige meidag in 1990 is loc 6410 met een ultrakorte containertrein op spoor 22 van de Maasvlakte gearriveerd. Hoewel de regen haar uiterste best doet om het zicht zoveel mogelijk te beperken, zijn voor de kenners in de verte nog de stoptonende dwergseintjes en het daarachter gelegen dienstgebouw ('het Kasteel') waarneembaar.

Foto (Arno van Dokkum): Begin jaren '90... Loc 6404 als rangeerkar op de Maasvlakte. In de trekhaak hangt een prominente sleep containerdraagwagens...

Foto (Arno van Dokkum): De 2247 en de 2328 staan in juli 1991 met hun gevolg aan de 'waterkant'. Het spoor (1) waarop de sleep staat herinnert, ondanks de gedane uitbreidingen, aan de begintijd van het aanvankelijk drie-sporige emplacement. Bij de in de haven afgemeerde duwbakken was het voor 'Feijenoordse meesters' goed vissen. In ruil voor (misschien) een nieuwe verzekeringspolis mochten de hengels van terreinchef Jan Franken wel geleend worden. Pieren waren eveneens gratis te bekomen bij de Vlaamse vissers op de basaltblokken...

Foto (Arno van Dokkum): Elke dag rond het middaguur arriveerden een vijftal -in dit geval de 2209, 2215, 2328, 2305 en de 2221- van Feijenoord afkomstige 2200'n op de Maasvlakte. De voorste vier karren van de set waren bestemd voor de late ertstrein naar Dillingen, (afhankelijk van de dag?) de 48115 of de 48117. Omdat ertslocomotieven lange tijd in dezelfde omloop liepen, verkleurden deze langzaam maar zeker van geel-grijs naar erts-rood. Zodoende zijn de betreffende loc's op deze foto goed herkenbaar. De laatste loc (2221) in de rij diende als trekkracht voor een containertrein die kort voor de erts uit van de Maasvlakte vertrok. Op deze zomerse dag in 1991 benutte men verder de gelegenheid om een aantal lege containerdraagwagens mee te sturen. Het daarvan onderbrengen op een bepaald spoor is waarschijnlijk de reden dat de trein voor de inrijder van het emplacement wordt opgehouden. Mooi gedaan, want op deze manier kunnen we goed zien dat het fietspad slechts enkele meters van het spoor verwijderd is. Bij wijze van spreken kon je de voorbijrijdende treinen aanraken...

Foto (Arno van Dokkum): Het is augustus 1993 (?) wanneer deze beweging op de Maasvlakte op de gevoelige plaat wordt vastgelegd. De bezigheden van radioloc 2375 bestaan uit het bij ECT plaatsen van een sleep lege containerdraagwagens. Dat er geduwd gerangeerd wordt, heeft waarschijnlijk alles te maken met het praktische nut dat de radiobesturing biedt... Van de vier sporen in de lange boog leiden de twee rechtse naar de EMO. Er staat mij overigens iets van bij dat er tijdens een geduwde bediening, zoals deze, ooit een aanrijding met wegverkeer heeft plaatsgevonden. De radioloc-bestuurder zou daarbij letsel opgelopen hebben, waarna het geduwd plaatsen bij de ECT door het management verboden werd. Is er iemand die dit verhaal kan bevestigen?

Foto (Martin Klompe): Nadering van het bedrijfsterrein van de EMO Maasvlakte. Het aantal sporen binnen de poorten is in de loop der jaren uitgegroeid tot een veelvoud van de oorspronkelijke situatie...

Foto (Martin Klompe): Opname van het laadproces bij de EMO op de Maasvlakte uit 2006. Ook hier doet het recente karakter van de opname weinig aan de herkenbaarheid af.

Foto's (Rob van der Pols): Als eventuele raadplaat zouden deze opnamen voor insiders te gemakkelijk zijn. Voor de buitenwacht verdienen ze daarentegen een nadere toelichting. Van enige gelijkenis met de ooit driesporige Maasvlakte is dan ook geen sprake meer. Sinds de eerste uitbreidingen en daarna de aanleg van een tweede emplacement, bestaat er inmiddels ook alweer een derde telg; die opmerkelijk genoeg de naam 'Maasvlakte 2' draagt. Deze van 21 oktober 2012 daterende foto's geven een impressie van de nieuw ontstane aansluiting weer. Kijkend naar de emplacementstekeningen vraag ik mij af of de Maasvlakte met haar kolossale omvang zo onderhand de Kijfhoek niet achter zich laat. Overigens zijn dit voorlopig de laatste platen uit het heden. FM gaat immers vooral over vroeger en dat moet naar mijn mening ook zo blijven...