FEIJENOORDSE MEESTERS

Maassluis

Foto  boven (Albert Sas): Wie op de draaibrug van Maassluis nooit verder heeft gekeken dan zijn neus lang is, heeft ook nooit genoten van dit stadse vergezicht. Voor veel machinisten zal dit verhaal ongetwijfeld opgaan, want door het ontbreken van rijdraad op de brug, focust de aandacht zich ter plaatse vooral op de borden die aangeven waar de tractie uit-, en ingeschakeld moet worden. Door deze prachtige foto besefte ik als machinist ineens dat ik met het berijden van deze brug eigenlijk nooit verder ben gekomen dan de gewaarwording dat ik 'het dorp uitreed'. Tja, dat iemand naast de baan kennelijk veel meer ziet dan iemand op de baan kunnen we in dit opzicht niet ontkennen... Hoe dan ook ziet hij andere dingen. Deze elegant onder de draad uitglijdende 1503, met in het kielzog zo'n typisch Duits bagagerijtuig, was daar op 24 juli 1980 een mooi voorbeeld van.

Foto onder (Rob van der Pols): In de schaduw van een statig stationsgebouw halteert SGM 2032 in Maassluis op 2 maart 1979. Zoekend naar de '7 verschillen' ten opzichte van het huidige station komen we natuurlijk de ontbrekende perken met bomen en klimop tegen... Hoe lang ditt oude stationsgebouw er nog stond? Welnu, op 12-10-1979 konden zelfs de bekende kolenhandelaar (links) en de vertrouwde loods van Van Gend&Loos de sfeer op station Maassluis niet redden. Het mocht weliswaar tijdelijk van karakter zijn; veel meer dan 'weer en wind' hadden we de uit treinstel 2037 uitstappende reizigers niet bieden. Beweeg de muisaanwijzer naar de foto toe!

 

Of Maassluisse nostalgie bestaat? Meerdere keren heb ik de bewering aangehoord dat er op Maassluis niets bijzonders te fotograferen viel. Volmondig beaamde ik dergelijke uitspraken altijd, aangevuld door de opmerking dat er over dit station ook al niet veel te schrijven viel. Dat hield ik vol totdat ik een aantal schitterende zwart-wit-opnames onder ogen kreeg. Allemaal werden ze in de 70'er en 80'er jaren langs de 'Hoekse lijn' gemaakt en ze zijn de plaatsing op deze site wat mij betreft dubbel en dwars waard!

Foto's (Rob van der Pols): De datum die bij deze winterse opnames hoort is 30 december 1976. Duidelijk in beeld zijn de oude goederenloods van Van Gend&Loos (voor de activiteiten daar moeten we terug naar de tijd dat onze 'groene muizen' - Mat '46 dus - nog heer en meester waren op de Hoekse Lijn) en het oude stationsgebouw. Het groene 'plan-T' is stel 507 dat dienst doet als trein 4140 naar Hoek van Holland. Vrijwel gelijktijdig met het vertrek van de stopper naar ' de Hoek', arriveerde op spoor 4 ook weer het locaaltje naar Rotterdam (stel 2003 als trein 4153). Een half uurtje later was het vervolgens weer de beurt aan de stoptrein naar Maassluis (SGM 2004 op de laatste foto). Tot aan Maassluis was er in deze tijd dus sprake van een half- uurs-dienst, terwijl Hoek van Holland en Maassluis-west ieder uur werden aangedaan.

 

Foto (Rob van der Pols): Dit plaatje van de voormalige 'Hoekse lijn' laat de op 2 maart 1979 uit Rotterdam afkomstige 826 zien. Het bewuste tweetje Mat '64 is hier zojuist gearriveerd in Maassluis. Achter de binnengekomen stoptrein trekken de bedrijfseigendommen van 'buizenboer' Key & Kramer de toen gebruikelijke aandacht!

Maassluis is en blijft natuurlijk een reizigersstation, maar wie zijn herinneringen terug laat gaan tot in een grijs verleden, stuit ook hier weer op het vervoer van Van Gend & Loos. Daarnaast heeft het vervoer van vele formaten pijpen en buizen tot op de dag van vandaag iets met Maassluis gemeen gehad. Maar er waren ook nog een aantal kleinere klanten. Ed Vroon, een Rotterdamse goederenman in hart en nieren, herinnert ons in dit opzicht nog even aan Lely (landbouwwerktuigen zoals tractoren en de 'buiten profiel' hakselaars van 'Claus'), de gesloten wagens 'Maasmond' en een aantal kolenboeren. Eveneens kleinschalig, maar zeker niet minder bijzonder, was het vervoer van Engelse fokvarkens in zogenaamde 'Gabs'-wagons naar Griekenland. De begeleider daarvan (die in een apart gedeelte van zo'n wagon een slaapplaats had) kwam nog wel eens op de seinzaal (Kfh) kijken; daarbij een gemengd aroma van varkens en jenever verspreidend. Johan Tetteroo weet daarop aan te vullen dat de wagons van de firma Maasmond (nu Horticoop, gevestigd in De Lier) pallets met daarop zakken kunstmest en tuindersglas (plat glas) uit Tsjecho-Slowakije vervoerden. Ze werden gelost in Maassluis en vervolgens over de weg naar De Lier gereden. Ook de stookolie voor de tuinders in het Westland werd, in opdracht van de Gebr. van Staalduinen of Wijnhorst uit Maasdijk, via de losplaats van Maassluis aangevoerd en overgepompt in tankauto's. De daarvoor gebruikte ketelwagons waren van  Shell of Centosa. Tot 1980 werden verder in opdracht van 'Dijko' (van Dijk Delft; tegenwoordig Greenery) wagons met groente geladen.

Foto boven (Rob van der Pols): Treinstel 845 'halteert' te Maassluis op 2 maart 1979. Na het vertrek zal het volgende station Hoek van Holland zijn. Op de foto is goed te zien dat de tand des tijds de muren van het oude stationsgebouw aardig heeft aangetast. De vraag of men dit uit 1890 stammende gebouw moest restaureren of vervangen was uit financieel oogpunt bezien dan ook niet moeilijk...

Foto onder (Albert Sas): Het is 22 augustus 1980. Met de 2526 voorop rangeert een vierspan 2400'n met de buizentrein in Maassluis. Uiteindelijk zullen alle wagens met buizen netjes over de kopsporen binnen de poort verdeeld zijn. Beweeg de muisaanwijzer naar de foto toe om te zien wat er hier op 26 november 2009 gebeurde! Alles lijkt op deze foto (Paul van Duin) bij het oude te zijn gebleven. Alleen de trekkracht (loc 6506) en de 10 dubbele wagons van het type Laas zijn anders...

 

Wat ik mij zelf kan herinneren over die buizentreinen, is dat de lengte zeker niet altijd op die van de sporen in Maasluis was afgestemd. Om achter vrij te komen, reden we daarom bij de binnenkomst door tot aan het stootjuk en wachtten zo de komst-, en het vertrek van de stopper uit de Hoek af. Daarna staken we op een 'geel knippertje' terug, braken ter hoogte van de vrijbalk het stuk af dat we in n keer binnen de hekken van Key & Kramer konden plaatsen, en vroegen vervolgens een rijweg aan over de hoofdbaan in de richting van Maassluis-west. Trof je een treindienstleider 'met verstand van zaken', dan hoefde je niet helemaal op te trekken tot voorbij de inrijder aan die kant. Liefst rangeerden we zo lang als nodig was heen en weer op de door ons zelf vastgehouden rijweg.

Foto (Rob Schippers): Een kijkje uit het raam van de oude NX-Post van Rotterdam. Op de bewuste dag in maart 1975 leverde dat dit mooie plaatje op. Loc 2505 komt door over spoor 10. De lading buizen verraadt de bestemming Maassluis...

Als het nodig was sloten we in die gevallen zelf, door telkens met de eerste as de middensecties te bezetten, de overwegen aan weerszijden van de brug. De aanwezigheid van een rangeerder was daarbij niet vereist, ook al stak je bij wijze van voorzorg meestal wel de rode vlaggen voorop in de sluitseinhouders. Met een puike ploeg plaatste je op deze manier binnen de kortste keren de hele trein. De rangeerders konden zo al met het volgende 'locaaltje' naar Vlaardingen terug. De machinist volgde met zijn locomotieven op blokafstand.

 

Beweeg de muisaanwijzer naar de foto toe!

Foto's boven (Rob van der Pols): Het fotografisch vastleggen van de vroegere Maassluisse goederenactiviteiten was niet n van de gemakkelijkste zaken. In ieder geval hebben wij er niet al te veel foto's van. Des te leuker zijn daarom deze opnamen die dateren van oktober 1978 en maart 1979. Op de eerste foto staat onder het wakend oog van de stationsklok Locomotor 245. Samen met een goederenwagon van het type 'RES' wacht deze op spoor 2 het moment voor een onbelemmerde oversteek naar Key & Kramer af. Let nog even op het fraaie doorkijkje naar de loods van Van Gend & Loos, die met het bijbehorende laad- en losperron in het verlengde van spoor 2 lag! Op de tweede prent zijn voor wat betreft de rangeerwerkzaamheden een tweetal scenario's mogelijk. De eerste is dat een 'Sik' binnen de poort van Key &Kramer het overgebleven werk afmaakt en loc 2430 vanaf spoor 4 weer koers zet naar Vdg voor het plaatsen van de ketelwagen, die voor het gemak even was meegenomen naar Maassluis. De tweede optie is dat de vierasser achter de loc bij Synres (het huidige DSM) uit Hoek van Holland afkomstig was. In dat geval zou de Locomotor bezig zijn met het uitrangeren van het te Mss afgekoppelde stuk trein... Beweeg de muisaanwijzer naar de foto toe!

Foto midden (Rob van der Pols): Ouderen herinneren zich ook ongetwijfeld nog het statige stationsgebouw van Maassluis. Treinstel 924 op spoor 3 is hier, op 10 augustus 1977, nog tamelijk nieuw en op weg naar Hoek van Holland. Nadat het stationsgebouw vervangen werd door haar moderne (maar smakeloze) opvolger, bleef de oude loods nog een aantal jaren bestaan. Op het laatst gebeurde daar echter niets meer. Het verval sloeg toe en uiteindelijk volgde de sloop.

Foto onder (Rob van der Rest): Dit 'Sikje' (228) werd op 26-01-1986 in Maassluis op spoor 1 vereeuwigd. Behalve de buizentreinen was er op Maassluis niet veel opwindends meer te fotograferen. Of je moest van Sprinters houden.

Foto (Albert Sas): Rangeren op Maassluis kon maar twee dingen betekenen. Hetzij Van Gend & Loos, f de bediening van de 'pijpenboer' Key & Kramer. Kijkend naar de omgeving waarin deze 2258 op 18-09-1980 werd gekiekt, moet de locatie duidelijk zijn...

De 'Hoekse lijn' vierde haar 100-jarig bestaan op 17 augustus 1991. Het weer die dag was jammer genoeg niet om over naar huis te schrijven. Dat is er mogelijk de oorzaak van dat er op het 'World Wide Web' bijna niets terug te vinden is over deze gebeurtenis. Natuurlijk reden er die dag wel degelijk een aantal speciaal ingelegde treinen. Ook was er in Maassluis een tentoonstelling ingericht die per 'oldtimer pendelbus' bereikbaar was. Een foto-impressie achteraf van Ben van Wevering...