FEIJENOORDSE MEESTERS

Meer foto's van de 2400/2500

Foto (Ger Dijstra): De loc's 2432 en 2469 verlaten depot Feijenoord op 1 juli 1987.

Foto (Bertus Kers): De 2424 op spoor 33 van depot Feijenoord in maart 1976. Zoals we dat gewend waren was de loc bedekt met een vette laag vuil. Op de plaatsen waar de bordessen werden beklommen poetsten we het lakwerk tijdens de tankbeurten schoon; in de hoop dat zwarte handen na het bestijgen achterwege zouden blijven. Maar of dat nu echt hielp? Hoe dan ook is dit een herinneringsvol plaatje, waarvan ik hoop dat er nog vele in mijn mailbox volgen...

Wanneer het ging om de lage nummers van de 2400-serie, deden machinisten er goed aan om dit op de apparatenkast aangebrachte advies op te volgen. Dat deze tekst uiteindelijk op de gehele serie terecht kwam, moet bijna wel te maken gehad hebben met de standaardisatiezucht die het bedrijf in die tijd aan de dag legde. De mechaniek voor rijrichtingkeuze onderging namelijk al tijdens de bouwperiode een wijziging. Hierdoor veerde de keuzekruk in kwestie automatisch terug in de middenstand, zodat het tijdens het rijden niet meer zonder meer door de nulstand van de rijcontroler heen geschakeld kon worden. De huidige bezitter (Giel de Jong) van dit schildje kon daarom zonder al te veel wroeging loc 2436 van dit ludieke attribuut ontdoen; al was het maar omdat de machine genomineerd was voor de terzijdestelling.

Foto (Rob Schippers): Het vlaggenschip van de vloot? Locomotief 2530 in juli 1975 op de sporen van Utrecht Centraal Station.

 Foto (Arie Poots): Op 13 mei 1988 passeerde dit van DuPont afkomstige transport het Halmaheiraplein in Dordrecht. Achter de geel-grijze DE2482 hangen een zestal ledige VTG-ketelwagens, die eerder met een lading Fenol (hydroxybenzeen) vanaf de Botlek waren aangevoerd. In de verte is het viaduct van de Randweg (N3) zichtbaar. Het witte hekwerk rechts op de foto is de onderdoorgang vanaf de Twintighoevenweg. Over de naam van de uit Dordrecht afkomstige rangeerder (op de loc) kunnen we eveneens wat kwijt. Verschillende bezoekers van de site herkenden in hem Mans Hendriks.

Foto (Rob Schippers): Het is 11 april 1975 wanneer loc 2490, geheel ontdaan van de huif, in de Hoofdwerkplaats Tilburg een ingrijpende motorreparatie ondergaat. Voor liefhebbers zijn een aantal blootliggende onderdelen vast nog wel herkenbaar. De elektro-magnetische spoelen 'V1', 'V2', de daarnaast gelegen 'stopspoel' en de aan de hand van de blauwe kleur gemakkelijk te vinden 'VG-klep' zijn daar een voorbeeld van. Wie goed kijkt, ziet dat ook de cilinderkoppen verwijderd zijn, evenals de inspectieluiken voor de krukas.

Foto (Rob van der Rest): Loc 2488 te Barendrecht op 08-07-1984.

Foto (Rob van der Rest): Een door de loc's 2439 en 2432 aangevoerde goederentrein passeert op 30 maart 1990 de Rotterdamse Maeterlinckweg.

Foto (Rob van der Rest): Locomotief 2432 tijdens een bediening bij Bauknecht te Oosterhout-Zuid op 01-08-1990.

Hè, een tekening op 'Feijenoordsemeesters'? Ja, want omdat er op deze site aanvankelijk geen foto van loc 2458 te vinden was, vond de in Ierland wonende Francesco Biondina dat hij er dan maar één voor ons moest maken. Dat is nu wat ik Grensoverschrijdend sporen noem! Het laat zich natuurlijk raden dat er na het verschijnen van deze tekening ineens meerdere foto's van de 2458 beschikbaar kwamen...

 Foto (Albert Sas): Loc 2458 op non-actief te Vlaardingen-Centrum in het begin van de 80'er jaren (van de vorige eeuw)...

Foto (Albers Sas): Het is 's avonds 5 augustus 1983 wanneer deze 'Botlekker', met locomotief 2458 in vooroplopende positie, de Kijfhoek nadert. Op de perrons op de achtergrond (Barendrecht!) lieten 'Feijenoordse meesters' door de jaren heen heel wat voetstappen achter...

Foto (Rob Schippers): DE-locomotief 2467 op 03-07-1974 te Rotterdam.

Foto (Rob Schippers): Zwaailichten zijn deze in Tilburg verblijvende 2515 volkomen vreemd. We spreken hier dan ook van 21-07-1974, een tijd waarin de locserie in kwestie nog de nodige constructiewijzigingen voor de boeg heeft...

Foto (Rob van der Rest): Géén plek ergens langs de Havenspoorlijn, maar een opname uit Vriezenveen! Op het enkelsporige lijntje waar toen (30-07-1984) nog gewoon de rode diesel-ééntjes voorbij reden, kon je ook deze trein, getrokken door de 2435, 2406 en 2467, fotograferen. Niet zo ver vanaf deze locatie ligt Schoonebeek; de plaats waar de wagons in kwestie geladen zijn. Het geheel is op weg richting Almelo, waarvandaan een sterkere e-loc het werk tot aan Rotterdam zal verrichten. Zoals bekend was het daarna aan een Feijenoorder om met twee 2200'n de klus te voltooien. De tractievormen die zich met de 'Zwarte olie' bemoeiden, zijn hiermee compleet.

Foto (Rob van der Rest): Op 3 april 1991 verricht loc 2502 de nodige rangeerwerkzaamheden te Feijenoord.

Foto (Arie Poots): Om achter de locatie op deze foto te komen, is het nodig om de Markettenweg van 1 oktober 1988 in Dordrecht in gedachten te nemen. Aan de achterzijde van het station zien we dan ineens loc 2416 vanaf de goederensporen de oversteek in de richting van de Betuwelijn maken. Natuurlijk bevat deze sleep, met treinnummer 55321, allemaal wagons voor industriegebied 'Staart'. Zonder twijfel gaan er ook nu weer wagens naar DuPont, maar andere bedrijven die langs hetzelfde raccordement gevestigd zijn, krijgen bij deze bediening eveneens hun bestellingen tot aan de deur bezorgd. Wie goed kijkt, ziet dat de machinist zijn oren tracht te beschermen met een paar, door de baas verstrekte, 'Peltor-gehoorkappen'. Voor het nemen van de helling tegen de Wantijbrug waren dan ook de hogere standen van de rijcontroler nodig...

Foto (Arie Poots): Op 21 juli 1989 passeerden de loc's 2526 en 2453 de spoorbrug over het Wantij. Na het plaatsen van wagens bij de DuPont fabrieken in de Dordtse 'Staart', werd zonder 'belasting' de terugweg naar de Kijfhoek aanvaard onder het nummer '95234 D'.

Foto (Rob van der Rest): Ter hoogte van Acht passeert een driespan 2400'n (2491 + 2458 + 2415) met een sleep lege Lacs'n in de richting van het Rotterdamse. Autowagons van dit type stonden bekend om hun stroeve (uit)loopeigenschappen en, als gevolg van het geringe aantal assen, het lage remvermogen. In tegenstelling tot wat aannemelijk lijkt, was de meervoudige tractie beslist geen luxe. Wilde je als machinist snelheid houden, dan moest er ook doorlopend het vermogen op. Zoals dat wel op meer plaatsen is gebeurd, veranderde ook hier het fraaie Brabantse landschap in een breed uitgemeten sporenpartij. Desondanks zullen de ouderen onder ons zich deze situatie van 19-07-1983 nog wel kunnen herinneren.

Foto (Rob van der Rest): Mei 1989, Rotterdam Waalhaven. Onmiskenbaar is dit locomotief 2509 in actie. Maar wie was deze machinist? Uitvraag onder een aantal 'oud-Feijenoorders' leverde meerdere namen op. Sommigen suggereerden dat ik dit misschien zelf was (en dat denk ik nou weer niet). Daarnaast werd de naam Evert Druijff (schrijf ik dat goed zo?) geopperd. Evert droeg echter in deze tijd een donkere baard en komt op grond van dat gegeven niet in aanmerking. Jan Botermans menen we eveneens in dit avondzonnetje te herkennen. Hij durfde het vroeger namelijk aan om als een van de weinigen in een wit overhemd op het werk te verschijnen. Ook de donkere pilotenbril behoorde tot de standaard-uitrusting van Jan. We komen er maar niet uit, want het zou natuurlijk ook zo kunnen zijn dat dit machinist Arthur van Laarhoven (†) is. Henk Donk is eveneens een optie... Vooralsnog blijft het op dit punt dus allemaal een beetje vissen in de vijver met Feijenoordse namen.

Foto (Rob van der Rest) De 2502 was één van de laatst operationele locomotieven van de serie op Nederlandse bodem. Op de foto rangeert zij te Feijenoord op 4 april 1991.

Foto (Albert Sas): Alweer zo'n leuke plaat, ook al moet je de locatie er wel nadrukkelijk bij vermelden! Weet je eenmaal dat dit de westelijke afrit van de Botlekbrug is, dan herken je natuurlijk direct de bocht die het fietspad daar beschreef. Van een veilige afscheiding tussen het fietspad en de spoorbaan was hier overigens in het geheel geen sprake. Angstige blikken van fietsers waren op deze plek dan ook een voorspelbaar gegeven! Over wie  de machinist op de 2504 (de 2403 loopt achterop) is, ben ik nog niet helemaal uit. In ieder geval is hij niet al te groot van stuk. Gertjan Bom misschien? Gezien de opnamedatum zou het kunnen... die is namelijk 15 juli 1983.

Foto (Rob van der Rest): DE 2504 rijdt nabij de Rotterdamse Maeterlinckweg op 27 januari 1990..

Foto's (Bertus Kers): Loc 2480 pauzeert op spoor 17 te Rotterdam in 1971. Zwaailichten ontbreken in deze tijd nog, evenals als de geheel doorlopende hekjes langs de voetenplaten.

Foto (Ben van Wevering): Loc 2429 ter hoogte van de DHS-bruggen op 03-08-1989...

Foto (Albert Sas): Machinist en voorman bespreken de wijze waarop de uitgevoerde rangeerbewegingen zijn verlopen. Op het perron van Vlaardingen Centrum luistert de 'tweede man' op afstand mee. Opvallend is dat loc 2465 (de achterspan is de 2443) hier toont als nieuw. Niets is minder waar, want uitgaande van de opnamedatum (19-05-1982) had deze kar er hier toch echt al een slordige 25 jaar dienst opzitten... Postuum geven we onze vroegere 'Dienst van Materieel en Werkplaatsen' nog maar eens een pluim voor het uitvoeren van de revisie! De zandkleurige Peugeot 504 op de losplaats was eigendom van een rangeerder. Zowel de loc's, als de Peugeot werden omgesmolten...

 

Foto's (Albert Sas): Getrokken door een set van twee 2400'n (de 2448 en de 2466), rijdt een goederentrein op 31-08-1979 langs het eerste perron van Dordrecht. De wagens achter de loc's zijn Roemeense koelwagens. Deze reden vroeger in vaste eenheden van acht 4-assige motorkoelwagens en 1 motor/begeleiderswagen heen en weer tussen Roemenie en Nederland. De lading bestond uit pruimen van het ras 'Anna Späth', welke door de tijd heen op een verschillende plaatsen gelost werden. In het begin bij 'Speyer van de Vijver en Zwanenburg' (SVZ) in Etten-Leur (Industrie), en toen dat gesloten werd in Roosendaal of Breda. Later deden deze treinen ook de RMO of de Waalhaven aan. De begeleiderswagen zat bij aankomst altijd volgeladen met slivovitsj en goedkope cognac. De bedoeling van dat spul, waarvan gezegd werd dat je er metaal mee op kon lossen, was natuurlijk om het bij ons te verkopen. De opbrengst diende voor de aanschaf van bijvoorbeeld nylons en spijkerbroeken; zaken die men destijds in het Oostblok ontbeerde... Beweeg de muisaanwijzer naar de foto toe!

(met dank aan Ed Vroon voor de toelichting)

Foto (Albert Sas): Kennelijk waren er op 1 augustus 1980 niet meer locomotieven beschikbaar voor de buizentrein naar Maassluis, want deze éne loc, de 2471, stond ongetwijfeld garant voor veel vertraging. Dat zal ook de reden geweest zijn van het 'aan de kant nemen' op Vlaardingen Centrum. Pas na het passeren van de stoptrein naar Hoek van Holland zou de getergde machinist met een gangetje van dertig verder kunnen...

Foto (Albert Sas): Dagelijks werden de nodige wagens voor de klanten in Vlaardingen aan- en afgevoerd. Ook op 03-09-1980 was dat het geval. Getrokken door een tweetal multiplegeschakelde 2400'n, waaronder de geel-grijze 2462 als tweede, verdwijnen weer een aantal uitgehaalde wagons over de oude draaibrug.

Foto (Rob van der Rest): In 1983 reden er nog genoeg machines rond in de oude bruine huisstijl; zoals hier in de zomer van dat jaar ter hoogte van de Wester Hordijk. Loc 250(4), het laatste cijfer is niet helemaal zeker, is met de 2402 aan de haak op weg richting Kijfhoek.

 

Op 26 juli 1974 werd loc 2501 door de HGB'er Rob Schippers in Tilburg gefotografeerd, met op de achtergrond het terrein van de 'Centrale Werkplaats'. Hoewel het startschot voor de nieuwe geelgrijze huisstijl enige jaren eerder werd gelost, had deze machine nog een roodbruine tooi. Dat zou ook zo blijven, want de DE 2501 nam gedurende haar levensloop geen afstand van haar oorspronkelijk kleur. Dat veertien jaar intensief gebruik wel ten koste van de glans ging, kunnen we goed zien op de onderliggende opname, die Ben van Wevering op 19 september 1988 op Feijenoord maakte. Zonder de fraaie nummerplaten en met (veel te kleine) witte plakcijfers omwille van de herkenbaarheid is het verschil aanzienlijk te noemen. Beweeg de muisaanwijzer naar de foto toe!

Foto (Albert Sas): Loc 2530 staat voor de dagelijkse trein die meestal tussen 19:00 en 19:30 uur van Vlaardingen-Centrum vertrok. Zoals dat in het hele bestaan van de 2530 gebruikelijk is geweest, was het verschijnen van deze éénling ook hier een zeldzaamheid.

Foto (Rob van der Rest): Je moest ook maar net op tijd zijn om zo'n foto te kunnen maken (let op de schaduw van de fotograaf). De 2401 passeert 'Barendrecht-vork'...

Foto (Rob van der Rest): Loc 2425 op 15-09-1989 voor de inrijder van Feijenoord. Wachten op deze plaats was voor zover ik mij kan herinneren zo goed als regel, want alleen de aankondiging van treinverkeer vanaf IJsselmonde was voor het personeel van 'Post-K'  nog geen reden om actie te ondernemen. Pas wanneer een beweging daadwerkelijk in zicht kwam, werd begonnen met het sluiten van de overwegbomen.

Foto (Rob van der Rest): Depot Feijenoord, 30-09-1990. De 'multiple' geschakelde loc's 2444 en 2526 wachten geduldig op de komst van hun 'Feijenoordse meester'. Zoals gebruikelijk zal de dienstdoende 'Technisch medewerker' hem straks vertellen dat ze klaar staan op spoor 32...

Foto (Martin Klompe): De 2530 is alweer jaren eigendom van de VSM. Vroeger behoorde deze 'luxe 2400' echter toe aan de Nederlandsche Spoorwegen. De locomotief deed daar lange tijd dienst als vaste trekkracht van de 'sproeitrein' (1964-1989). Hoewel de hele serie, behoudens een paar kleine technische verschillen, identiek was, onderscheidde de 2530 zich van de rest door de lagere huiven, een zogenaamde hoge cabine en een prominent aanwezige uitlaatdemper. Verder beschikte deze vreemde eend in de bijt als enige over cabine-isolatie. Ook waren de bufferbalken aan de uiteinden afgerond.

Foto onder (Rob van der Rest): Zonder zwarte pluimen boven de uitlaat kon je gerust stellen dat er iets mis was met een 2400. Technisch gezien kon de toerenverhoging van de 12-cilinder MGO namelijk alleen maar in grote stappen plaatsvinden en de door de uitlaatgassen zelf aangedreven 'blower' (turbo) werd pas effectief wanneer deze volledig op toeren was gekomen. Ook bij de 2434 is dit het geval. De loc rangeert op 4 april 1990 op de Waalhaven naar de op te halen trein. Zoals dat in die tijd nog gebruikelijk was, assisteert de omrijder 'Post-T' bij het vastmaken.

Foto (Rob van der Rest): Dit fraaie plaatje, met daarop de landelijke sfeer van de Havenspoorlijn, laat ons de geluidsproductie van de zowat uitlaatloze 2400’n zowat vergeten. Nazomerse zonnestralen beschijnen de 2423 ter hoogte van de Maeterlinckweg. De loc is op weg naar de Waalhaven in verband met het ophalen van de zoveelste buurtgoederentrein op 14-09-1989. Het viaduct op de achtergrond is dat van de A-29.

Sinds mei 2009 is de ex-NS 2412 weer terug op Nederlandse bodem. Op 8 mei 2009 arriveerde ze per dieplader in Loenen, om in de nabije toekomst door de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij in het Gelderse Lieren weer bedrijfsvaardig gemaakt te worden. Dieselloc 2412 werd na haar buiten dienststelling bij de Nederlandse Spoorwegen, samen met een aantal andere locomotieven uit dezelfde serie, aan Frankrijk verkocht. Daar werd ze gebruikt bij de aanleg van de, zeg maar, Franse HSL. Na het voltooien van deze laatste opdracht werd de 2412 afgedankt, maar de VSM wist met de aankoop de sloop te voorkomen. Tja, de sporen van het harde werken zijn de locomotief wel aan te zien. Maar door de 'valse kleuren' en butsen heen staat daar toch echt de loc waarin we vroeger vele kilometers lang van alle herrie 'genoten' hebben. Hoe dan ook laat het mij als 'ex-Feijenoorders' niet koud. Maar wees eens eerlijk, wie vraagt zich nou niet af hoe 'ie er nu van binnen uitziet. Jeroen de Rijke zocht de loc voor ons op om onder het wakend oog van een aanwezige VSM'er (bedankt Dimitri!) de cabine te inspecteren. 

VSM 2412

Foto's Jeroen de Rijke.