FEIJENOORDSE MEESTERS

Meer foto's van de 2200/2300

Foto (Hielke Lijn †): Machinist Boonhof poseert op de voetenplaat van de 2237. Een beetje speuren op deze foto levert het gemis van een knaldemper en een gedeeltelijk rode bufferplaat op. Het is hier dan ook 10-06-1956; ofwel de beginjaren van de serie 2200/2300. Helaas is de opnamelocatie niet bekend, maar een blik op het afgebeelde bovenleidingportaal maakt de conclusie dat we ergens in het Rotterdamse vertoeven waarschijnlijk.

Foto (Rob Schippers): Rotterdam, 23 april 1977. Twee dieselkarren, waaronder de 2206, zijn op spoor 10 in afwachting van de 'olie'. Even verderop ligt op de kop van het 4e perron het personeelsverblijf. Daar voor de deur parkeren leverde steevast de opmerking 'kun je die stinkzooi niet ergens anders parkeren?!' op. Dat deed je dus, maar wel recht met de cabinedeur voor het dienstoverpad. Dienstoverpaden met hun bijbehorende perronafstapjes waren overigens ook in deze tijd alleen bestemd voor machinisten en storingsmonteurs, die deze voorziening nodig hadden om bij het niet langs het perron staande materieel. In bijvoorbeeld Roosendaal dacht men daar destijds anders over. Insiders kennen ongetwijfeld de verhalen over de treinen op spoor 2 (het middenspoor) en de machinist op een bankje omdat hij vermanend door een leidinggevende was toegesproken...

Foto (Rob van der Rest): Ingelegd als 'Llt' passeren de loc's 2320 en 2316 in september 1990 de Rotterdamse Maeterlinckweg.

Foto (Rob van der Rest): Een foto voor liefhebbers van 2200'n èn blauwe luchten. Deze fraai ogende winterplaat werd gemaakt op 30 december 1990. Locatie is de Waalhaven. In de voorste gelederen een mooi belichte radioloc 2317. Daarachter de 2343.

Foto (Bertus Kers): Deze plaat van radioloc 2267 op het tractieterrein van Feijenoord geeft de ware kenner een leuk detail prijs. Rechts op de foto zien we namelijk een stukje van het 'oude zandhok'. De grijze deur verdween met de verbouwing die samenhing met de realisatie van de nieuwe tankplaat in het begin van de jaren '80.

Foto (Giel de Jong) Augustus 1987. Zomaar een depotplaatje, met behalve loc 2243 links en rechts op de achtergrond de uiterst bekende Feijenoordse contouren...Foto boven (Martin Speksnijder): Nadat iemand mij de vraag stelde of er op 'Feijenoordsemeesters' niet weer eens zo'n typisch Rotterdams raadplaatje kon verschijnen, volgde actie in de vorm van dit 'spoorse' onderdeel. Met de verwijzing dat we dit attribuut overal in het land kon aantreffen, en dat in de helft van de gevallen een stukje (verloren) Rotterdam schuilging, wisten weinigen raad. Slechts een stuk of tien machinisten vonden de raadplaat naar eigen zeggen te gemakkelijk (een vraag op 'Klokhuisniveau!' Dank u wel heren...). Zij hadden dit, op goedkope wijze (de achterkant is niet rond maar hol), uit lichtmetalen legering gegoten handremwiel kennelijk net iets te vaak door hun handen laten glijden. Niemand legde in zijn antwoord het verband tussen de Rotterdamse fabrikant Allan en de productie van de eerste serie 2200'n. Slechts een enkeling merkte op dat de tekst op dit 'raadwiel' Engelstalig was, en dat het daarom waarschijnlijk van Engelse origine zou zijn. Over het feit dat dit wiel uitsluitend het remwerk van het rechter achterwiel bediende, sprak geen mens. Meest ludieke opmerking, met een kern van waarheid, was nog wel dat dit de parkeerrem van een NMBS 7600-loc voorstelde.

Foto (Ben van Wevering): Rotterdam, 09-09-1988. De 2277 als losse loc ter hoogte van de Meaterlinckweg. In het oog springend is het onreglementair gevoerde sluitsein zoals dat vroeger uit gemakzucht veel gevoerd werd. De boeken schreven in dit opzicht twee brandende rode lampen of twee knipperende sluitseinen voor. Dit sluitsein op de 2277 geeft daar letterlijk het gemiddelde van weer...

Foto's (Johan van Doorn): Locomotief 2247 in het gezelschap van de 639 en de 2323. Afgezien van het feit dat we hier te maken hebben met de tractiesporen 33, 32 en 31 van depot Feijenoord, zijn er over deze foto's geen nadere gegevens bekend. De toelichting beperkt zich zodoende tot het inschatten van het jaartal, dat vermoedelijk ergens aan het begin van de 80'er jaren zal uitkomen. In deze tijd maakten de gegoten vleugelplaten plaats voor het aan te brengen laaggeplaatste derde frontsein. Overduidelijk maakte men zich in deze tijd als bedrijf geen enkele zorg over het representatieve karakter van de dieselvloot. Het financieel welzijn van de goederendienst stond dat niet toe. Bovendien waren de plannen voor het vervangen van de serie 2200 / 2300 al bekrachtigd.

Foto (Cor de Rijke):  Eys,14-07-2013. Tijdens de Stoomtreindagen op 13 en 14 juli 2013 vierde de Z.L.S.M. haar 25-jarig jubileum. In een rijk decor met talloze attracties en (hoe kan het anders) veel stoomgeweld, kwamen ook de dieselliefhebbers weer aan hun trekken. Voorzien van een ploeg doorgewinterde 2200-kenners blies ook locomotief 2225 van SMMR haar partijtje mee. Op de foto zien we de 2225 met een zestal rijtuigen in actie tijdens één van de vele ritten op de Zuid Limburgse Miljoenenlijn; waar dit type loc vroeger in het kolenvervoer geen onbekende was.

Foto (Rob van der Rest): Met de locomotieven 2294 en 2309 in close-up is een kolentrein op 26-10-1985 onderweg in de richting van de 'Vork' (Maeterlinckweg). De 2309 valt op vanwege de nog bruine tooi en daarnaast een ontbrekende nummerplaat.

Foto (Arno van Dokkum): Wie kent er nog dit vrij toegankelijke parallelweggetje dat zich langs de sporen naar ons dienstgebouw op de Maasvlakte kronkelde? Zo was het tenminste. Pas in een later stadium zou een directe toegang vanaf de Europaweg gerealiseerd worden. Verderop in de tijd zou het personeel nog meerdere keren tot een andere route gedwongen worden. Voor krachtvoertuigen wijzigde de aangewezen opstelplaats eveneens geregeld, maar hier stond deze radiokar nog onbemand en met draaiende dieselmotor aan de straat geparkeerd. Over de precieze datum van deze opname kunnen we jammer genoeg alleen speculeren. Hoe dan ook werd de loc op de foto op 1 december 1992 door de Lijnwerkplaats Feijenoord omgenummerd van 2332 naar 2375...

 

Foto's (Hidde Romeijn): Na zes jaar eerder uit elkaar te zijn gegaan, hebben de locomotieven 2205 en de ex-2275 elkaar op 30 november 2012 opnieuw ontmoet op het terrein van de oude wagenwerkplaats in Amersfoort. Onder de hoede van SHD zal de altijd bruin gebleven diesel nieuw leven ingeblazen worden. 't Wordt nog mooi in Nederland met al die 2200'n! Beweeg de muisaanwijzer naar de foto toe!

Foto (Rob Schippers): Zijn foto's van bijvoorbeeld de 2275 verre van zeldzaam, anders is dat gesteld met die van locomotief 2248. Op 16 juli 1974 raakte de machine, zoals deze 'Tilburgse' opname ons laat zien, namelijk onherstelbaar beschadigd bij een aanrijding op de Havenspoorlijn nabij de Rotterdamse Waalhaven. Voor wat betreft de bovenstaande opname kraste de pen van de fotograaf 'Wpl Tb 11-04-1975' in het notitieboekje. Later dat jaar werden de restanten van deze, ooit zo verdienstelijke, machine op de schroothoop bij Koek in Mijdrecht gesignaleerd.

Foto (Rob van der Rest): Op z'n voordeligst? De (ster)loc's 2202 en 2204 nabij Rotterdam Lombardijen op 17-08-1993.

Foto (Rob Schippers): De DE2344 komt even bij op Utrecht Centraal. Met name de ontbrekende zwaailichten op de 'vers gehuisstijlde' loc en een aantal nog niet gerealiseerde bouwwerken in de omgeving van het station onderstrepen het moment waarop dit beeld werd vastgelegd... Januari 1975!

Foto's (3x Rob Schippers): Een tekort aan dieseltreinstellen maakte dat onze 2200'n vroeger ook een rol in de reizigersdienst te vervullen hadden. Samengesteld als een multiple-geschakelde 'trek-trek-eenheid' en een stam 'plan-E-rijtuigen' reden ze zodoende op het baanvak Zwolle-Almelo. Daarnaast verscheen deze opvallende verschijning onder meer in Arnhem. Een speciale generatorwagen voorzag de aanwezige passagiers van verwarming en verlichting. Op de bovenstaande foto's, van 10 april 1975, zien we de locomotieven 2259 en 2344 met trein 7955 op de stations van Zwolle en Heino. Hopelijk doen we met deze nostalgische platen onze 'Feijenoordse meesters' uit oostelijk Nederland een plezier...

Foto (Rob van der Rest): Radioloc 2263 op 15-09-1983 ter hoogte van de Dordtsestraatweg in Rotterdam. Slechts de cabinewanden zijn voorzien van traditionele gegoten nummerplaten. De voor en achterzijde moeten het doen met witte plakletters...

Foto (Rob van der Rest): Loc 2264 te Rotterdam Waalhaven op 05-04-1987. De rangeerlocomotief op de achtergrond is de 537.

Foto (Rob van der Rest): Als losse loc passeert locomotief 2309 de Rotterdamse wijk Pendrecht op 04-04-1990.

Foto (Rob van der Rest): Al trokken ze geen treinen meer, afgedankte krachtvoertuigen bewezen soms goede laatste diensten. Ontdaan van alle bruikbare- en milieubelastende onderdelen werd loc 2269 (ooit een veelgeziene gast in het Rotterdamse) op het werkplaatsterrein van Tilburg nog even snel voor een calamiteitenoefening gebruikt. Dat de 'hip' gekleurde Renault 5 het bij deze gebeurtenis moest ontgelden, spreekt op deze op 16-05-1992 genomen prent verder helemaal voor zich..

Foto (Rob van der Rest): Op de vroegere 'Havenspoorlijn' lag 'Barendrecht-vork' aan de kant van Zuidwijk, Pendrecht en de Waalhaven. Aan de Barendrechtse zijde was de 'Aansluiting Barendrecht' gesitueerd. Reed je tussen de genoemde aansluitingen in, dan bevond je je 'in de Vork'. Op deze foto zien we daar loc 2244 met een lege sleep containerdraagwagens rijden op 28-04-1993. Eerder in ditzelfde jaar werd de oude goederentak van NS omgedoopt in NS/Cargo.

Foto (Rob Schippers): Het is 3 januari 1975 wanneer een zogenaamde 'Sterloc' (2201 - 2225) geparkeerd staat op één van de talrijke sporen van het vroegere Utrecht 'GE'. De sporen op de foto hebben hun plaats verruild voor de huidige 'hoogstgenummerde' reizigerssporen van het huidige Utrecht CS. Het rangeerstation op Utrecht is dus verleden tijd. Gelukkig zijn er van de afgebeelde type DE-locomotief wèl een klein aantal voor het nageslacht bewaard gebleven. Neem bijvoorbeeld ex-NS-locomotief 2225 van de Stichting Museum Materieel Railion, die voor het rijden van bijzondere ritten regelmatig van stal gehaald wordt...

       

Foto (met dank aan Kees Dessens): Locomotief 2259 staat samen met een soortgenoot op IJsselmonde. Datum, plaats en naam van de auteur ontbreken helaas, want deze foto werd zonder verdere gegevens gevonden in de archieven van het Rotterdamse trammuseum (TS). Het ontbreken van de welbekende uitlaatdemper op de motorhuif verwijst echter naar de beginperiode van de locserie, want nog voordat de laatste locomotief destijds kon worden afgeleverd, werd besloten om de gehele serie alsnog van een demper te voorzien. Mogelijk speelde het feit dat de nieuwe loc's volgens de omloop ook werden ingezet voor het heuvelbedrijf op (o.a.) Rotterdam Zuid Goederen daarbij een rol. Dat klonk ongeveer zó... Gehoord!? Niet vreemd dat bewoners van de West-Varkenoordseweg en de woordvoerders van het toenmalige 'barakkenziekenhuis' (zijnde de voorganger van de latere hoogbouw die beter bekend staat als het 'Clara-ziekenhuis') steen en been klaagden. Bedenk maar eens dat bij het heuvelen met een 2200 de rijcontroler in stand 8 staat...

Foto (Rob van der Rest): Een van Feijenoord vertrekkend setje diesels, bestaand uit de locomotieven 2320 en 2311, op 15 september 1989...

Foto (Rob van der Rest): Het is 12 mei 1991, wanneer loc 2236 op de Waalhaven haar volgende inzet afwacht.

Foto (Rob van der Rest): Gezien op 14 november 1990 bij de Wester Hordijk... De combinatie van zonnestralen en een dreigende lucht doen de kleuren van de 2217, en de door deze locomotief getrokken containertrein, goed.

Foto (Arie Poots): In de nacht van 20 op 21 juli 1989 zouden hier de eerste bovenleidingportalen (een sokkel staat reeds ter hoogte van de eerste ketelwagon) geplaatst worden. Deze foto dateert van 20 juli 1989 en is wat dat betreft dus op de valreep genomen. We zien loc 2267 ter hoogte van de Noordendijk in Dordrecht. De trein verraadt voor kenners wel zijn afkomst (DuPont!). Ook voor het feit dat de bestemming Kijfhoek zal zijn, is niet veel fantasie nodig. Grootschalige bebouwing met de naam Stadspolders ontbreekt nog en van een eventueel gelijknamig treinstation is geen sprake...

 

Foto's  (Albert Sas): Voor zolang dat duurt, staan de loc's 2300 en 2339 werkeloos op Vlaardingen Goederen. De winterse neerslag van 1981 maakt van de normaliter grauw aandoende stationsomgeving tot een contrastrijk geheel. Beweeg de muisaanwijzer naar de foto toe!.

 

Foto (Arie Poots): Op 29 mei 1989 arriveerde in Dordrecht, behalve twee wagons voor Gebotex (Zeehaven), ook weer een autotransportwagen met Alpen Kreuzers voor EKS in Sliedrecht. De genoemde wagons hangen hier op spoor 9 achter de van Kijfhoek afkomstige DE2267. Later zou dezelfde locomotief de geloste wagon in Sliedrecht ophalen. Beweeg de muisaanwijzer naar de foto toe!.

Foto (Albert Sas): Deze opname stamt uit 1983. Op 22 juli van dat jaar passeren de loc's 2292 en 2342 de oude fietsenstalling van Station Barendrecht. Over de identiteit van de machinist kunnen we vast en zeker weer lang speculeren, maar persoonlijk denk ik aan Bert Batenburg. Mocht iemand anders zichzelf op deze plaat herkennen, dan is zijn reactie van harte welkom....

Foto (Albert Sas): Vlaardingen Centrum, november 1982. De voorste locomotief is de 2319. De tweede loc draagt naar alle waarschijnlijkheid het nummer 2243.

Foto (Albert Sas): Met eindbestemming Maassluis in het verlengde van de neus, 'halteert' deze buizentrein op 23-08-1980 op Vlaardingen Goederen. Trekkende locomotief was deze keer de 2305.

Foto (Albert Sas): Het moet ergens in de eerste helft van de 80'er jaren geweest zijn, dat deze foto op de Botlek gemaakt werd. Behalve een ertswagon van het beruchte type 'Cockerill', zien we op het toenmalige spoor 13 ook loc 2228 staan. Bijzonder is het feit dat het pas aangebrachte middenfrontsein is afgedekt door middel van een plaat. Waarschijnlijk lag hieraan een onderdelengebrek ten grondslag...

Foto (Hidde Romeijn): Eigenlijk gaat deze site alleen over oude dingen. Maar dat neemt niet weg dat we sporadisch ook plaats maken voor oude dingen die weer nieuw gemaakt zijn. Deze schitterend gerestaureerde loc 2205 (zoals het hoort met blauwe zwaailichten!) van de Stichting Historisch Dieselmaterieel is daar een lichtend voorbeeld van. Op de foto vervult deze beauty, samen met een rijtuig 'Plan-E' en een dieselhydrolische G1206, één van haar tegenwoordige missies; zoals RoestRijden bijvoorbeeld. De opname werd gemaakt tussen Alkmaar en Heerhugowaard.

Foto (Albert Sas): Even de benen strekken, moet deze machinist gedacht hebben. Een heerlijke 'praktijkplaat' die gemaakt werd op 09-08-1980 te Vlaardingen Centrum. De locomotief is de 2319.

 

Foto's (Albert Sas): Totdat de omloop anders besliste, konden locomotieven meerdere dagen voor dezelfde inzet bestemd zijn. Waarschijnlijk was dit ook in het geval van loc 2218 zo. Op 12-07-1980 stond ze op Vlaardingen Centrum en een dag later, in afwachting van het vertrek naar dezelfde bestemming, op Rotterdam Centraal Station. Beweeg de muisaanwijzer naar de foto toe!

Foto (Rob van der Pols): Een 'Feijenoordse meester' passeert met de loc's 2305 en 2243 Rotterdam CS. Op de achtergrond staat een onbekende motorpost aan het postperron. Opnamedatum is 25-06-1983.

Foto (Rob van der Rest): 'Ster-loc' 2209 brengt op 22-11-1992 een van de Waalhaven-oost afkomstige trein naar de Kijfhoek; waarvandaan de doorvoer naar DSM geregeld zal worden. De opname werd gemaakt ter hoogte van de Langenhorst.

Volgens de maker van deze foto (Albert Sas) is dit de enige radioloc die hij ooit vereeuwigde. Jammer genoeg ontbreekt ieder verhaal. Daarom zou deze realistisch aandoende prent het plaatsen op 'Feijenoordse meesters' niet waard zijn (volgens Albert dus). Maar hebben we niet een datum, locnummer en plaats? Wanneer de radiolocbestuurder, die op 14-06-1980 met de 2264 op de Heijplaat dienst deed, zich nu even meldt...

Foto (Paul van Duin): In de Rotterdamse Rosestraat was loc 2208 op 17 november 1988 betrokken bij het aanbrengen van portalen langs de aan te leggen hulpbaan. Achter deze 2208 gaat de 2233 schuil, die nu bij de VSM actief is. De oorspronkelijke 2208 en de 2233 ruilden van nummer in 1971, toen 25 exemplaren van de serie 2200 van een derde frontsein werden voorzien om daarmee dienst te kunnen doen op de grensbaanvakken naar Duitsland. De carrière van de 'latere 2233' eindigde tegen de geopende Calandbrug op 15 juni 1989. Zie ook bij 'Schade, schande en een beetje geluk'.


Foto (Ben van Wevering) Wanneer je vanaf de Botlek het raccordement langs de Merseyweg volgde, kwam je uit bij de firma Broekman. Het plaatsen en uithalen van de autotreinen daar gebeurde doorgaans met behulp van een radioloc. De 2200 op de foto is dat echter niet. Vermoedelijk betreft het een extra trein. Meestal werd die door de rijdende machinist en de treinloc zelf opgehaald. (Opnamedatum 20-07-1989)

Foto (Rob van der Rest): Samen met een aantal ketels gascondensaat zijn de 2275 en de 2273 op weg naar de Kijfhoek. De opname werd gemaakt in juni van het jaar 1989 bij de doorkomst van Brdv.

Foto (Rob van der Rest): Eén van de vele transporten die op 11-04-1995 over de Rotterdamse Havenspoorlijn passeerden is deze bonte Botlektrein. De trekkende locomotief (2278) is in dit geval het vermelden waard. Ze werd na haar buitendienststelling namelijk gered van de sloper en kwam terecht in de deskundige handen van de 'Stichting Museummaterieel Railion'.

Foto (Ben van Wevering): Loc 2300 nabij Barendrecht-aansluiting op 2 mei 1989. Voor wie dat wilde was harken in een volkstuintje langs het spoor in deze tijd nog een mogelijkheid. Voorwaarde was wel dat je geen hinder voor het treinverkeer veroorzaakte. Zelfs de rode reflector van de fiets moest worden afgedekt. Deed je dat niet, dan kon je erop rekenen dat er een melding volgde.

Dat de techniek zich door de jaren heen steeds verder heeft 'gesublimeerd', blijkt niet alleen uit de specificaties van ons moderne materieel, maar ook uit deze tijdtafel. Een getypt vel papier met dansende letters en, daar waar nodig, een aantal 'x-jes' over de verkeerde toetsaanslagen, was in 1955 zowat het mooiste dat bestond. Onze typistes hadden het er maar druk mee! Zonder dit soort officiële tijdtafels waren er immers ook geen proefritten met nieuwe diesellocomotieven mogelijk. (Met dank aan Wilfred Wieldraaijer)

Foto (Ben van Wevering): In de zomer van 1988 is het op het depot nog een komen en gaan van locomotieven. Deze twee 2200'n passeerden even tevoren de overweg bij 'Post-K' en zijn nu op weg in de richting van IJsselmonde. Ook al was daar de nadrukkelijke toestemming van de betreffende wachter voor nodig, het feit dat onderhoudsploegen hun auto tussen de sporen parkeerden was in deze tijd niet abnormaal.

Foto (Ben van Wevering): Loc 2277 nadert met een sleep zelflossers de inrijder van Kijfhoek op 8 september 1989. Het bord dat de bebouwde kom van Barendrecht aangeeft, is links op de foto gedeeltelijk zichtbaar.

Foto (Jan Dirkzwager): In maart 1995 worden in de Hoofdwerkplaats Tilburg een aantal bij NS/Cargo overcomplete machines van het type 2200 voor de overdracht aan NMBS klaargemaakt. Het nummer 7623, op de neus van de rechter '2200', refereert duidelijk aan deze actie. Op de voorgrond is de karakteristieke draaischijf, die in het verleden al op meerdere afscheidsfoto's voorkwam, in volle glorie zichtbaar.

Foto (Ben van Wevering): Deze opnameplek verdient een nadere toelichting. Speurend naar een punt van herkenning blijkt namelijk dat de 2200'n op de foto helemaal geen 2200'n zijn, maar NMBS-7600'n. We kijken hier dan ook tegen de oude kantoren van depot 'Antwerpen-Dam' aan. Voor de liefhebbers vermelden we daarbij dat de locomotief tegen het juk de 7604 (ex 2309) is, die sinds juni 1995 bij onze zuiderburen dienst heeft gedaan. Opnamedatum: 29-06-2000.

Foto (Rob van der Rest): Op 04-01-1991 komt de 2338 'los' terug van de 'Oost'. Het handwissel achter de loc leidde in deze tijd nog naar een kopspoor bij 'Post-T Waalhaven', maar geeft tegenwoordig aansluiting op wat vroeger de sporen 32 en 33 waren.

 Foto (Rob van der Rest): Onbetwist is 2222 een fraai locnummer. Brandschoon ogend (en dat is tegenwoordig maar al te vaak anders) verblijft de loc op 12 mei 1991, samen met onder andere een 'Sikje' en 'Hippel' 606, op depot Feijenoord. Het oude 'A-frontsein' verraadt dat deze locomotief ooit onderdeel uitmaakte van de zogenaamde 'Ster-locomotieven' (2201-2225). Deze waren toegelaten op de Duitse grensbaanvakken en waren zodoende in de ertsdienst een regelmatige verschijning.

Foto (Bertus Kers): Depot Feijenoord in 1974...