FEIJENOORDSE MEESTERS

Bouw van de e-loc 1600

Foto (Jan van der Reest): Voor wie iets met de e-loc 1600 heeft, is dit misschien ook wel iets... We nemen jullie even mee naar de fabriekshallen van Alsthom in het Franse Belfort, alwaar men op 17 maart 1981 druk doende is met de bouw van de 'frames' voor de locnummers 1618 en 1619. Eenmaal gevoed met deze kennis zijn de ronde openingen in de stelbalk, waardoor straks strooizand gevuld moet worden, duidelijk herkenbaar. Ook zie je de steunpunten waarmee de bak, door tussenkomst van een viertal rubber 'sandwichpakketten', op de draaistellen komt te rusten. De draaistellen van deze locserie bezitten dus geen centrale draaikom. Per draaistel is slechts een trekstang tussen draaistel en bak verantwoordelijk voor het overbrengen van de aandrijfkrachten. In elk draaistel rust vervolgens één grote -boven het draaistelframe uitstekende- tractiemotor; alsof het een oud H0-model van Lima betreft.

Foto (Jan van der Reest): De nog vrijwel lege binnenzijde van de NS 1610 laat goed zien hoe de zijwand geconstrueerd is.

Foto (Jan van der Reest): Ook het nummer 1614 is op hetzelfde moment in aanbouw. De cabines werden overigens in een andere vestiging van Alsthom gefabriceerd, om daarna montagegereed te worden aangeleverd.

Foto (Jan van der Reest): Binnen de deuren van de fabriek bevinden loc's zich in verschillende bouwstadia. Op 17 maart 1981 wordt op de voor NS bestemde 1609 een dakdeel met stroomafnemer geplaatst.

Foto (Jan van der Reest): Rechts een glimp van loc 1610. Links op de voorgrond een deel van SNCF TGV-motorrijtuig 23056 met daarachter de SNCF 7328 en NS 1609.

Foto (Jan van der Reest): Op de bovenstaande plaat neemt de schilder de 1608 onder handen.

Foto's (2x Jan van der Reest): Verschillen tussen de 'Franse 1600' en de Nederlandse versie daarvan, zijn er volop. Ook in de cabine! Wat uit kostenoverweging wel hetzelfde bleef was de links geplaatste rijcontroler.

Foto's ( 3x Jan van der Reest): E-loc 1607 was in het voorjaar van1981 nog gewoon zomaar een e-loc1600. Het verschil met de andere loc's in de Franse fabriekshallen was hooguit het feit dat het montagestadium van de 1607 vooruitliep op dat de andere aanwezige soortgenoten. De status van 'Wereldrecordhouder' zou pas op 19 februari 1989 van kracht worden. Veel respect zou deze machine daar overigens niet aan overhouden. Al op 5 november 2004 werd de 1607 ter zijde gesteld. Sloop volgde in de eerste helft van 2015.