FEIJENOORDSE MEESTERS

Meer foto's van de e-loc 1500

Foto (Geert Klement, collectie Bertus Kers): Een plaatje uit de klassieke doos. We zien de op 24 juni 1971 in dienst gekomen loc 1506 tijdens een rangeerbeweging op Rotterdam Centraal. Een nauwkeurige opnamedatum ontbreekt, maar aan de hand van de treinsamenstelling kunnen we concluderen dat deze foto uiterlijk in mei van het jaar 1972 gemaakt moet zijn. Achter de locomotief hangt namelijk niet alleen een in die tijd uiterst gangbare 'Plan K' (of wellicht een 'Plan D'), maar tevens een Blokkendoosrijtuig (te zien aan de smalle kop met dubbele vouwdeuren). Van dit rijtuigtype is bekend dat ze tot medio1972 dienst deden.

(Met dank aan Ton Odijk en Ben Honders voor het nauwkeurig dateren van de foto)

Foto's (Bertus Kers): Loc 1502 voor de 'Keulenaar' op spoor 7 te Rotterdam in 1971. De rijtuigen met de afgeronde koppen van het type 'Plan-D' en 'Plan-K' (met kapjes boven de sluitseinen!) waren in deze tijd nog redelijk bij de tijd te noemen. Voor de e-loc is zelfs de term 'nieuw' van toepassing. Het feit dat de stalen 'D' als tweede rijtuig achter de loc hangt, is niet vreemd. Hier bevond zich namelijk de dienstruimte voor het treinpersoneel, dat in deze tijd ook het toezicht had op de onderweg te verladen goederen.

Foto (Rob Schippers): Van deze twee locomotieven is de 1501 een blijvertje gebleken. Samen met loc 1506 (kennelijk mochten twee 1500'n hier nog aan elkaar gekoppeld worden) staat ze voor trein 2516 op spoor 6 in Eindhoven. Wanneer we in aanmerking nemen dat de opnamedatum van deze foto 29-6-1974 is, mogen we gerust stellen dat bepaalde dingen door de jaren heen onveranderlijk lijken. Dat geldt overigens niet voor de naast de diensttelefoon geplaatste tas, want die zou tegenwoordig waarschijnlijk worden aangemerkt als zijnde een 'Code03'; ook wel een verdacht pakketje of een plofkoffer genoemd...

Foto (Rob Schippers): Een in de zeventiger jaren gebruikelijke combinatie was deze. E-loc 1503 tijdens een stationnement te Rotterdam Centraal Station met trein 2523 op 07-03-1975. Zoals al eerder gezegd kende de NS in deze tijd niet veel anders dan blauwe rijtuigen, waarvan alle deuren (op die van de bagageafdelingen na)  nog naar buiten toe open scharnierden. Aangaande het laatste gaven stippellijnen langs sommige perronwanden het ruimteprofiel aan. Hier ontbreken deze toevallig, maar we zien daarentegen wel een paar witte markeringen die duiden op de aanwezigheid van een 'perronafstapje' voor rangeerpersoneel.

Foto (Rob Schippers): Venlo, 25 maart 1976. E-loc 1502 wordt na trein D217 te hebben aangebracht 'omgehaald' door Locomotor 350. Wanneer de tijd dat toeliet, bleef de rijdende machinist op de e-loc aanwezig om na het voltooien van de rangeerbeweging de beugels weer tegen de Nederlandse draad te zetten.

Foto (Bertus Kers): Loc 1506 in de reguliere IC-dienst te Dordrecht in 1978. Achter de locomotief hangt een rijtuig uit de serie 'Plan-K'. Het interieur van deze 'bolkoprijtuigen' was voorzien van donkergroene bekleding en veel donker houtwerk. Samen met de ouderwetse 'niet-trapsgewijs-losbare-triplekleppen' en het oorverdovende rammelen tijdens de rit, mogen we dit best wel 'spoorse nostalgie' noemen.

Foto (Albert Sas): Op 30 maart 1980 passeert de 1503 Lage Zwaluwe. De ketelwagens in het kielzog zijn allen voorzien van borden met daarop een doodshoofd en telefoonnummers van de centrale meldkamer van de Spoorwegpolitie in Utrecht. Hoe veilig dit chloorvervoer per spoor was, laten we over aan de meningsvorming van de lezer. Insiders wisten in ieder geval dat chloortreinen vanaf de verkeersleiding permanent gevolgd werden. Van elk oponthoud onderweg waren machinisten verplicht om terstond melding te maken en veiligheidsoverwegingen maakten verder dat er voor chloortreinen een vaste maximum snelheid bestond van 60 km/h. Het uitrijden van vertraging was daardoor theoretisch onmogelijk. Een paar minuten kon weliswaar, maar wie als machinist meer wist goed te maken kon rekenen op vragen van hogerhand. Daarnaast was het zo dat lege chloortreinen dezelfde status hadden als een volle. Op de foto zien we het Lage Zwaluwe van vόόr de fly-over. Doorwisselen richting Breda deed je in deze tijd nog via een stel comfort-beruchte 80 km/h-wissels!  Het spoor links is de stamlijn naar Oosterhout. Rechts zien we de oude blokpost, annex spoorwoning waar destijds de Dordtse rangeerder Wout Vos () woonde.

Foto (Albert Sas): Samen met een rits koelwagons verlaat loc 1504 de zuidelijke afrit van de Moerdijkbrug. De samenstelling van de trein mag bijzonder genoemd worden. Met uitzondering van het weekeind kwam je e-loc's van de serie 1500 alleen in de reizigersdienst tegen. De indruk wordt hier dan ook al snel gewekt dat deze trein de zaterdagse vistrein uit IJmuiden zou zijn. Niets lijkt echter minder waar, want de opname werd gemaakt op 16 april 1980. Volgens de kalender viel dat op een woensdag!

Foto (Rob van der Rest): Op 10-09-1985 maakte de 1505 met een IC naar Den Haag deze tussenstop in Dordrecht. Ter herinnering aan het verleden droegen een aantal loc's uit deze serie aan weerszijden een naamschild met zich mee. In het geval van loc 1505 stond daar de naam 'Ariadne' op.

Foto boven (Ben van Wevering): Tijdens een 'Open dag' op 06-04-1996 te Rotterdam Centraal stelde de trotse 'Werkgroep 1501' het publiek in staat om de 1501 uitgebreid te bezichtigen. De rode platen, met de naam 'Diana', aan de zijkanten van de locomotief herinneren aan de Engelse tijd van deze machine. In de tijd dat 1500'n dienst deden bij NS, waren er op deze plaats de logo's van NS aangebracht. De onderste foto (Rob van der Rest, 30 januari 1984) stamt uit de tijd dat je jezelf op Rotterdam 's avonds nog volkomen veilig waande. De Intercity van Venlo naar Den Haag Centraal (trein 1966) heeft zijn gebruikelijke stationnement op spoor 9 en wordt getrokken door loc 1502. We zien hier goed hoe het logo van de Nederlandse Spoorwegen vroeger precies in het midden van de zijkant geplakt was. Daarnaast kunnen we op deze foto's waarnemen dat de beide zijkanten van de e-loc 1500 significant van elkaar verschilden.