FEIJENOORDSE MEESTERS

Meer foto's van de e-loc 1100

Foto (Rob Schippers): Loc 1103 laat zich gewillig door een Utrechts zonnetje beschijnen. De blauwe lak en de rode tijdgenoot in de verte verraden dat we voor deze opname tientallen jaren terug in de tijd moeten gaan. Om precies te zijn tot 25 juni 1976!

Foto boven (Rob van der Rest): Locomotief 1141 op 22 juli 1983 ter hoogte van de handwissels bij Acht. Drie jaar later, op 8 oktober 1986, zou deze locomotief (als trekkracht voor een lege kalktrein) op de overloopwissels bij Oud-Heeze verongelukken. Daarbij  raakte de naast het tracé terechtgekomen 1141 (foto's onder: 2x Rob Schippers) dermate zwaar beschadigd, dat er ter plaatse tot sloop werd overgegaan. De in opzending geplaatste 1309 en 1642 liepen bij dit ongeval eveneens zware schade op, maar kwamen nog voor herstel in aanmerking.*****

Foto (Rob van der Rest): Kort voor dit fotomoment verliet e-loc 1149 (met de rijtuigen van trein 1950) de nog twee-sporige 'Grote Brug' over de Oude Maas. Als datum noteren we 01-04-1984. Het grondgebied waar we naar kijken behoort toe aan de Gemeente Zwijndrecht.

Foto (Rob van der Rest): Is 'ie Rrrrotterdhams of niet? Loc 1139 passeert Station Rotterdam Stadion, met op de achtergrond een immer gewillig poserende 'Kuip', in april 1988.

Foto (Rob van der Rest): Locomotief 1145 met IC 2512 op het tweesporig tracé bij Zwijdrecht op 23-04-1984.

Foto (Rob van der Rest): In april 1985 is het de beurt aan de 1145 om met deze onbekende D-trein op spoor 9 van Rotterdam te arriveren. De uitgang van de PTT-expeditietunnel aan de rechterzijde van de loc geeft in deze tijd nog rechtstreeks verbinding met de kelderruimte van het Hoofdpostkantoor. Via dit ondergrondse stelsel transporteerde men post naar de sporen 1 tot en met 11. Voor het achtergebleven 'rolletje' koperdraad in de ballast bestaan in deze tijd nog geen 'gegadigden'...

Foto (Rob van der Rest): Fraai beschenen door de zon passeert e-loc 1147 met IC 1953 op 27-10-1984 Station Rotterdam Blaak. Een algemeen heersende opvatting in deze tijd was dat witte frontseinen tegemoetkomend verkeer verblindde. Mits uitgerust met een neus was de 1100 lange tijd het enige loctype met witte frontseinlampen...

Foto boven (Rob Schippers): Locomotieven van de serie 1100 vormden in de reizigersdienst een algemene verschijning. Op 7 maart 1975 hielden de nummers 1160 en 1143 (op kopspoor 18) elkaar gezelschap op Rotterdam Centraal Station. Achter de 1160 bevinden zich de rijtuigen van trein 1207.

Foto's onder (Rob Schippers): Op spoor 11 onderging deze naar de roepnaam luisterende 'Reeperbahn-express' (later 'de Noordzee-express' geheten) een opmerkelijke locwissel. Hiertoe werden er langs dit perron een tweetal D-treinen achter elkaar binnengenomen. De e-loc van de eerste werd na de het arriveren van de tweede trein omgerangeerd van de oost- naar de westzijde ('spoor 11 in de rondte' dus!). De locomotief van de laatst binnenkomende trein werd vervolgens doorgeschoven tegen de eerder uit Italië gearriveerde rijtuigen. Op de bovenliggende foto zien we de hernieuwde D1207, kort na het vertrek naar Hoek van Holland. In de maanden buiten het seizoen bestond er geen aansluiting op de middagboot en werden de rijtuigen geduwd afgerangeerd naar 14M. Op de onderliggende prent nogmaals een soortgelijke situatie in '75. De omgespannen locomotief is nu de 1119. Beweeg de muisaanwijzer naar de foto toe!

 

*****

Foto (Rob van der Rest): In juni van het jaar 1986 kruist de blauw-gele loc 1110 -met een 'Plan-Willem' in de haak- de 1501 ter hoogte van de Rotterdamse Wester Hordijk. Beide treinen zijn op weg met zogenaamde 'Intercitystatus'. Voor de '1500' kunnen we met zekerheid stellen dat Den Haag Centraal de eindbestemming is...

Foto (Rob van der Rest): Rotterdam-Zuid, 01-04-1989. De e-loc 1100 is een regelmatige verschijning voor getrokken treinen. Op de foto staat de 1138 met de D283 naar Amsterdam.

Foto (Rob Schippers): Het lichten van de bak kon betekenen dat je even 'op kleine voet' moest leven. Ook voor loc 1104 was dat op 08-07-1973 het geval. Overigens doen deze door de 'Hoofdwerkplaats Tilburg gebruikte draaistellen' wel èrg Wereldvreemd aan. Misschien kan iemand zich nog herinneren waar ze precies vandaan kwamen...

Foto (Rob Schippers): D285 passeert de halte 'Zuid' op 03-06-1974. Achter de locomotief (e-loc 1146) hangt een, voor die tijd gebruikelijke, bonte verzameling rijtuigen.

Foto (Rob Schippers): Op 26-06-1974 staat trein 1527 in Rotterdam klaar voor het vertrek naar Venlo. De rijtuigen (Twee maal 'Plan-N' en achterop een tweetal 'bolkoprijtuigen') gingen 's nachts geregeld in Hoek van Holland door de wasstraat. Loc 1112 voert het geheel aan.

Foto (Rob van der Rest): Loc 1121 wacht in december 1974 te Rotterdam op zijn volgende rit...

Foto (Rob Schippers): Locomotief 1118 met leeg materieeltrein op Rotterdam in maart 1975...

Foto (Albert Sas): Doorkomst van een door loc 1124 getrokken, bonte goederentrein te Dordrecht op 17 augustus 1981.

Foto (Rob van der Rest): E-loc 1147 arriveert met een goederentrein te Kijfhoek op 02-06-1984.

Foto (Arie Poots): E-loc 1123 vertrekt als trein 1954 (Venlo - Den Haag) van spoor 1 te Dordrecht. Met slechts vier ICR-rijtuigen in de haak vormt het nemen van de brug over de Oude Maas geen enkel probleem. Intercity's zoals deze konden de race met een 'T-stel' gemakkelijk aan... Opnamedatum 17 mei 1989.

Foto (Rob van der Rest): Een foto uit de tijd dat er nog met getrokken materieel op Vlissingen gereden werd... E-loc 1108 passeert op 02-06-1983 de Wester Hordijk met IC 2164...

Foto (Albert Sas): Het is 10 augustus 1979, wanneer de loc's 1104 en 1150 (nog niet uitgerust met botsneus) het Kerkdorp Schiedam (Kethel) achter zich laten. Een mooie Hollandse lucht op de achtergrond vergezelt de van origine Franse trekkrachten, evenals een rijtuig 'Plan-N' en een nog wat oudere 'Bolkop'.

Foto (Albert Sas): Een opvallende verschijning mogen we 14 Franse rijtuigen, getrokken door e-loc 1115, wel noemen. Op 5 april 1982 werd deze internationale trein richting Parijs binnengenomen op spoor 1 van het Rotterdamse Centraal Station. In tegenstelling tot het min of meer tijdloze karakter van het station zelf, is de bebouwing op de achtergrond (ooit huisde links van de arriverende trein FIAT-dealer Broedelet) door de tijd heen nogal aan verandering onderhevig geweest.

Foto (Albert Sas) Deze opname van de 1106 op de oude draaibrug bij Vlaaringen werd gemaakt op  27-07-1980 en is het resultaat van een 4,5 x 6 negatief en een Epson scanner. Sorry, schrijft de maker... 'Ik kan hier verder niet veel over vertellen'. Nou, wij eigenlijk evenmin, want we zijn echt helemaal sprakeloos!

Foto (Ben van Wevering): Op 7 april 1987 was 'geluk nog heel gewoon'; net als dit alledaagse tafereel op IJsselmonde. Machinist (met het hoofd uit het geopende raam van de cabinedeur gestoken) en rangeerder maken even een werkafspraak over het koppelen van loc 1151 en 1132.

Foto (Ben van Wevering): Doorkomst van de 1101 op Rotterdam Blaak op 17-08-93. Met vier à vijf rijtuigen achter een 1100, kon je als machinist de dienstregeling gemakkelijk bijbenen. Over het algemeen waren de Intercityrijtijden afgestemd op de aanzetsnelheid van de 'Hondekop', en alleen een dieseltje was trager...

Foto (Rob van der Rest): Bijna wegvallend tegen de winterse omgeving nadert een immens smerige 1121 de overgang van de Dortsestraatweg in Rotterdam. Zoals dat in deze tijd gebruikelijk is, staan de containers van deze 'bonte goederentrein' op alle wagentypes die daarvoor maar even geschikt lijken te zijn. Het aantal specifieke containerdraagwagens zal door de jaren heen echter flink toenemen. Door het noodleidende karakter van het goederenvervoer raakt 'bont' langzaam uit en zoekt het bedrijf zijn heil in de zogenaamde 'gesloten vervoeren'. Opnamedatum 10-02-1985.

Foto (Rob van der Rest): Op 10-10-1992 was de 'Oude lijn' tussen Rotterdam en Dordrecht nog geheel 2-sporig. De 1134 trekt een Huckepacktrein tegen de Zwijndrechtse van de GrBr op. Nu ziet het er daar wel even anders uit!

Foto (Ben van Wevering): Van enkele e-loc's is bekend dat ze ooit te gast waren op Feijenoord. De 1501 was er zelfs járen kind aan huis. Dat er in 1996 planmatig eveneens e-loc's op Feijenoord verbleven, is misschien minder bekend, maar het werkpakket van de Lijnwerkplaats Feijenoord was in 1996 zodanig geslonken, dat alle voorkomende klussen werden aangepakt. Het smeren van remwerk en remblokcontrole van 1100'n is daar een voorbeeld van. Een RET-mcn van de Kijfhoek bracht de e-loc's daarvoor met een diesel aan. Omdat omlopen te Fo niet echt handig was, reed men op IJsselmonde eerst om. Terug moest dat eigenlijk ook, maar de praktijk was vaak dat de geduwde beweging vanaf naar IJsselmonde elektrisch werd voortgezet naar de Kijfhoek. Dat was immers veel leuker! Loc 1160 had op het ogenblik van deze opname overigens geen lange levensverwachting meer. In augustus 1998 stond ze tussen het gezelschap van afgedankte locomotieven in Breda. Daaraan voorafgaand was het hele park 1100'n, waarvan NS/Cargo de laatste eigenaar was, aan de kant gezet. Een tiental locomotieven vormden daarop een uitzondering. Zij werden vanaf september 1996 nog een jaar bij NSR ingezet ter overbrugging van het toen heersende trekkrachttekort. De 1160 zat daar echter niet bij...

(Met dank aan Marco Smit voor de aanvullende informatie)

Foto (Met dank aan de destijds betrokken wachter Bertus Zonneveld-Piek): Een door de 1144 getrokken Intercity passeert 'Post-55' ter hoogte van de Rosespoorstraat. In deze tijd (1986) troffen we tussen de ICR-rijtuigen geregeld een rijtuig 'Plan-Willem' aan. De combinatie van ICR en 'Plan-W' vereiste een gedisciplineerd remgedrag van de machinist. Bij 'melken' of het niet consequent geven van een vulstoot bij het lossen kon je verzekerd zijn van 'vaste remmen'.

Foto (Rob van der Rest): Een nog blauwe loc 1135 (met botsneus!) rijdt met trein 2152 vlak voor de brug over de Oude Maas. De scheve toren van de Grote Kerk, die zo kenmerkend is voor het 'oude' Dordrecht, staat mooi in beeld. Opname op 24-02-1985.

Foto (Rob van der Rest): Dagelijks, en dus ook op Koninginnedag 1986, reed de 'lege olie' van IJsselmonde naar Schoonebeek. Zoals gebruikelijk werden daar de met een dikke, zwarte koek besmeurde ketels opnieuw gevuld met verwarmde ruwe aardolie voor de raffinaderij in Rotterdam. Getrokken door de kort tevoren geel/grijs gehuisstijlde loc 1135 nadert de trein hier de halte Rotterdam-Zuid. Aan de zakkende voorste stroomafnemer valt af te leiden dat er inmiddels een snelheid van ongeveer 30 km/h bereikt is.

Foto's (Willem Lagerwij): Loc 1105 ter hoogte van 'Moerdijk-aansluiting-zuid' op 11-7-1992. Bij weerstandgeschakelde locomotieven moesten bij stilstand èn tot 30 km/h de beide stroomafnemers op staan. Dat had te maken met de verhoudingsgewijs hoge stroomafname tijdens het aanzetten. In het geval van choppergestuurde tractie-installaties verloopt die curve trouwens precies andersom. Tenzij er sprake is van rijtuigen die voorzien zijn van airco, is het 'bijzetten' van de voorste beugel bij 1700- en 1800'n dus helemaal niet meer nodig.

Foto (Rob van der Rest): Getrokken door e-loc 1155 passeert trein 1548 het buurtschap Kandelaar (Kethel) bij Schiedam. De nieuwe ICR-rijtuigen achter de locomotief schitteren in de zon op deze mooie winterdag in februari 1984 en zoeven, vergeleken met het oudere materieel, geruisloos over de rails. Dat gold niet bepaald voor het 'elfhondertje'. Het enige dat daar nieuw aan was, was de verf en de 'botsneus'.

Foto's (Jérôme Kikkert): Lange tijd stonden deze 1100'n op het emplacement van Breda (beneden) te wachten op hun laatste afvoer en uiteindelijk de sloop. Voor sommigen is deze aanblik wellicht als de dag van gisteren in het geheugen gegrift, maar de kalender verwijst hier toch echt naar september 1998...