FEIJENOORDSE MEESTERS

Lastgevingen

Links boven: Een 'Lastgeving STS' voor zogenaamde 'TPRB'-baanvakken. De afkorting 'TPRB' staat voor 'Ter Plaatse bediend Relais Blokstelsel'. Afgezien van de aanwezige aanrijsecties van overwegen is er geen sprake van enige (bezet)spoordetectie. Het baanvak is door de relaisschakeling dus bezet of juist vrij, vandaar dat er na het passeren van wissels en overwegen met normale snelheid gereden kan worden.

Rechts boven: Een geel-/roodomrande lastgeving 'STS' betekent altijd 'Rijden op zicht'! Machinist Wilfred Wieldraaijer deponeerde deze lastgeving in 1990 per ongeluk niet in het kastje van de dienstindeler, maar in dat van hemzelf! Zogenaamd vond hij het exemplaar onlangs (bijna 18 jaar later!) terug toen hij nog eens goed keek wat er allemaal in lag... In ieder geval werd deze 'Lastgeving STS' destijds afgegeven door de treindienstleider op de Maasvlakte.

Op een lastgeving 'VS' konden voor de machinist aardig wat nadere aanwijzingen staan, die bovendien per baanvak nogal van elkaar konden verschillen. Zo zag de lastgeving 'VS' voor het grensbaanvak Roosendaal-Essen (met dank aan Johan Wiegman) er beduidend anders uit. Feijenoorders hebben overigens nooit met deze situatie te maken gehad. Toen zij op Essen gingen rijden was er inmiddels sprake van een met lichtseinen beveiligd rechterspoor.

Hoewel de meeste van de bovenstaande afbeeldingen voor zich spreken, verdient de laatste Lastgeving Aki/Ahob wel een nadere toelichting. Het eigenhandig aanbrengen van veranderingen en/of toelichtingen op Lastgevingformulieren was nimmer toegestaan. Dergelijke aantekeningen maakten een Lastgeving ongeldig en een machinist mocht hem zo dan ook niet accepteren. Nu gebeurde het wel dat men op een bepaalde treindienstleiderspost, zoals hier in Baarn, een bepaald type lastgeving niet meer op voorraad had. Dat kon in de dienstuitvoering een groot probleem vormen. Sommige wachters probeerden die moeilijkheden te omzeilen door gewoon het formulier hier en daar wat aan te passen en de betekenis van de Lastgeving zo een beetje om te buigen in de beoogde richting. Als ze op de Post geluk hadden, dan trapte de machinist er misschien wel in. Soms gebeurde dat ook wel, maar vaak ook niet. In die gevallen zat er dan niets anders op dan de benodigde formulieren per taxi over te brengen naar de gewenste plaats... Op de Lastgeving Aki/Ahob hierboven heeft men getracht de betekenis van een Lastgeving 'Voorzichtig rijden' toe te voegen.

(Met dank aan Nico de Bakker, Johan Wiesman, Wilfred Wieldraaijer en Wil van den Hout voor het bewaren van de formulieren!)