De langste reizigerstrein ter wereld (6)

Vervolg 19 februari 1989 (1)

 


Foto: 'Webasto'-loc 2301 fungeert als taxi voor de beide LRT-machinisten.

Aangekomen op de noordzijde treffen we de ons inmiddels aardig vertrouwd voorkomende 1607 weer aan. De dienstdoende rangeermachinist heeft voor ons de loc al tegen de draad gezet, zodat we al vrij snel het eerste deel van LRT in positie kunnen brengen. Dat gebeurde echter niet eerder nadat ik daarover eerst nog een felle woordenwisseling heb met Henk Poel, de Groepschef van de 'Matwas'. Hij staat er min of meer op dat zijn schoonmakers eerst hun werk mogen afmaken. De tijdsdruk laat dat natuurlijk niet toe en de ijver van de schoonmaakploeg vind ik op dat moment ondergeschikt aan onze recordpoging. We gaan vandaag rijden; met of zonder graffiti.

Met de projectleiding is afgesproken dat we de loc dicht op het sein zullen zetten. Dat is ook leuk voor de niet weinige toeschouwers, die zich al vroeg op het viaduct van de Munnikensteeg hebben verschanst. Ook op de rondweg, die om het emplacement heen loopt, houden zich al aardig wat fotografen op. In velen herken ik wel collegae, maar dat  zoveel van hen bemoeienis hebben met LRT weet ik nu pas. Ook een aantal van de schoonmakers uit Rotterdam staan ons al op te wachten (de rest is aan de noordzijde gebleven voor het verder reinigen van de besmeurde rijtuigen daar). Met de haviksogen die een machinist nu eenmaal behoort te hebben, ontwaar ik op een zeker moment een collega die nauwlettend langs de rijtuigen lijkt te kijken. Hij is in een geel vest gehuld en wekt zo bij mij de indruk dat hij zéker een NS'er is. Nadat hij zich een paar keer enigszins opzij buigt, om kennelijk nogmaals een goede inschatting te kunnen maken, zoekt hij oogcontact met mij en geeft vervolgens het welbekende cirkelvormige stopteken. Volgens de planning is dat veel te vroeg. We staan zeker nog zo'n tweehonderd meter van het sein af. Ongetwijfeld is er een geldige reden voor. Misschien schuilt die in de positie van het houten bordes voor de passagiers of in de plaats waar de schoonmakers zich bevinden. Natuurlijk vraag ik direct naar de reden van het stopteken. 'Precies mooi voor een foto zo', antwoordt Ger de Groot (tegenwoordig Chef Exploitatie bij de Stoomtram Hoorn-Medemblik) daarop. Ik heb het je vergeven, Ger....) Natuurlijk hebben we daarna nog overwogen om een stukje op te trekken. Schoonmakers waren echter al aangevallen op de rijtuigen. Er stonden, zo vanuit de verte te zien, zelfs trapjes tegen de rijtuigen aan. Aangezien navraag verder uitwijst dat onze positie geen onoverkomelijke problemen voor de rangeerdienst opleveren, laten we het maar zo.

Foto boven: Op het zogenaamde 'derde spoor' heeft het eerste deel van LRT niets te klagen over belangstelling . Links op de foto Teus Mels en Arie Wander. Rechts op de voorgrond Ger de Groot.

Foto's onder (Richard de Leeuw): Het eerste rangeerdeel voor LRT bestaat uit 20 rijtuigen. De tekstregel 'Ik trok de langste reizigerstrein ter wereld' op de loc moet nog door ons veranderd worden in 'Ik trek de langste reizigerstrein ter wereld'. Tot die tijd bevinden de magneetplaatjes, met daarop de 'e' van 'trek', zich veilig in in de tas van Teus.

In afwachting van het verder formeren van LRT zetten we de ATB vast buiten bedrijf. Ook gaan we na of het eventueel buiten werking stellen van de dodemansinstallatie ongewenste gevolgen heeft. Hoe minder toeters en bellen, hoe beter het ons lijkt! Omdat een e-loc 1600 bij een afgesloten dodeman ook geen snelremmogelijkheid meer blijkt te hebben, zien we van het laatste gelijk weer af. De snelrem is tijdens de remproeven immers onontbeerlijk gebleken... Terwijl we binnen met de laatste check's bezig zijn zwermen buiten allerlei techneuten rondom de locomotief. Nieuwsgierig als ze zijn proberen ze uit te vissen wat zich allemaal afspeelt daarboven. Eén van de belangstellenden is Ir. Chr. Moolhuizen, de directeur van 'NS Materieel & Werkplaatsen'. Omdat we absoluut geen inmenging willen, leiden Jaap Schuit en Joop van den Hout buiten de aandacht af. Dat lukt ze prima, want al vrij snel is iedereen van de loc weggeleid. Wanneer alle zaken voor de laatste keer zijn doorgenomen, rest ons alleen nog het wachten op het bijplaatsen van de laatste stam en daarna het arriveren van de dubbeldekkers met onze passagiers. We hebben nu pas de tijd om te vernemen dat er zich inmiddels enorme aantallen toeschouwers langs de route verzameld hebben. Dat ze niet allemaal enthousiast zijn blijkt uit het feit dat iemand zich ergens met handboeien aan de rails vastgeketend heeft. Persoonlijk had ik dit nooit verwacht, al was het maar omdat NS heeft getracht alles tot op het laatste moment stil te houden. De spanning stijgt er in ieder geval wel door. De organisatie weet de zenuwen echter effectief te sussen door nog een aantal interviews te organiseren. Reporters en camera's zijn er daarvoor in de buurt genoeg.

Foto links: Voor vertrek nog verschillende interviews.  Foto rechts: Tijdig afspraken maken over de te volgen vertrekprocedure.

Uit een vergeten diaserie over LRT is de onderstaande prent afkomstig. Hoewel hij deel uitmaakt van mijn eigen collectie, weet ik nog altijd niet wie de maker is (misschien Rob Schippers?). We zien hier het overstappen van de genodigden in de rijtuigen van 'De Langste Reizigerstrein ter Wereld'. Wie goed kijkt ontdekt ongetwijfeld een aantal oud-bekenden. Op de voorgrond staat in de grijze jas Ben Bras. Naast hem, in het gele vest Jacques de Ridder.

 Ruim voor tijd staat onze trots glimmende trein klaar voor vertrek. Verdeeld over de trein zijn er met het oog op calamiteiten verschillende rangeerders en teams met technisch personeel ingedeeld. Uiteraard ontbreekt aan boord ook Spoorwegpolitie niet. Door middel van portofoons kunnen we contact met elkaar onderhouden. De passagiers bevinden zich al geruime tijd aan boord en gezamenlijk tellen we de laatste minuten af. Kort voor vertrek halen we nog wel de aangesloten UIC-kabel tussen de loc en het eerste rijtuig los. De 'Speaker' in de trein is ons net iets te enthousiast met zijn betoog.

Foto links: Jaap Schuit verzorgt tijdens de rit het nodige portocontact.

Foto rechts: De vertrekprocedure van 'De Langste Reizigerstrein ter Wereld'.

Vooraf hebben we de deal gemaakt dat zowel Arie als ik ongeveer de helft van het totale traject zullen afleggen. Wie niet rijdt stelt zich vroegtijdig in verbinding met de diverse treindienstleiders om bij hen te informeren naar de ingestelde rijwegen. Ook zullen we steeds weer opnieuw vragen naar de stand van de seinen en eventuele andere bijzonderheden. Aan de hand van de in de cabine aanwezige wegwijzers verifiëren we vervolgens de toegestane maximum snelheden en geven die aan elkaar door. De machinist die rijdt concentreert zich volledig op de trein. Arie Wander zal als machinist het vertrek vanaf Kijfhoek voor zijn rekening nemen. Omdat de verkeersleiding tussen Kijfhoek en Dordrecht over drie schijven loopt en de kanaalscheiding van de telerail ongunstig is, zullen we de eerste benodigde informatie via de treindienstleider Kijfhoek inwinnen.


Vervolg  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

Terug naar 'Feijenoordse meesters'