FEIJENOORDSE MEESTERS

Wie kent Arie nog...

Iemand uit de Regio Rotterdam Goederen die velen nog zullen kennen, is Arie Metselaar. Hij begon zijn carrière in 1962 in de rangeerdienst op Feijenoord en Katendrecht, waar hij nog van Joop Vestjens zijn opleiding kreeg. Ook op de Posten van IJsselmonde deed hij dienst, waardoor hij na verloop van tijd onvermijdelijk meeverhuisde naar de Kijfhoek. De latere Feijenoordse- en vooral Kijfhoekse (rangeer)machinisten deden daar zaken met hem in het heuvelproces.

 

Over de opening op Kijfhoek, in mei van het jaar 1980, kan Arie uit de eerste hand meevertellen. Samen met de toenmalige Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (Neelie Smit-Kroes), Rayonchef Jan van Daatselaar en President Directeur Leo Ploeger (†) kwam hij in de krant terecht, net als in de bioscoopbeelden van het Polygoonjournaal.

 Foto boven (Cor Vos): Uiterst links luistert heuvelprocesleider Arie Metselaar mee naar de uitleg die Rayonchef Jan van Daatselaar (in het midden met bril) geeft aan Neelie Smit-Kroes. Rechts naast Van Daatselaar wijst Leo Ploeger bevestigend mee in de richting van de heuvel. Andere, namens de Rayonstaf, aanwezigen waren onder meer (hopelijk spellen we de namen goed) Jaques de Ridder, Rinus Schriek, Frans v.d. Donk, Paul Arts, Marius Sintmaartensdijk, Gerrit Meuleman (Chef Transport) en John (Jan) Sletterink (groepschef Kijfhoek/IJsselmonde).

Foto onder (Ruud Laurijssen): Alle op Kijfhoek werkzame spoormannen- en vrouwen kregen ter gelegenheid van de officiële opening in 1980 dit presentje in HO. Door een langzame verschuiving van het werk in de richting van Kijfhoek, neemt de belangrijkheid van Feijenoord en IJsselmonde steeds verder af. Tenslotte zullen vrijwel alle Feijenoordse meesters Kijfhoek als standplaats krijgen.

Voor het naar Kijfhoek vervoeren van de directie werd de NS 20 van stal gehaald. Omdat hierin geen plaats was voor alle genodigden, werd vanuit Rotterdam een uit drie treinstellen Mat '64 bestaande extra trein ingelegd.

 

Ter afsluiting van dit item laten we ook de foto's van oud-treindienstleider Hans Scherpenhuizen zien. Op 21 mei 1980 nam hij voor zijn dienst op de seinzaal een camera mee. Op de door hem gemaakte foto's zien we wederom de staatssecretaris (zij verrichtte de openingshandeling door per portofoon de heuvelmachinist opdracht te geven om op te rijden), President-directeur Leo Ploeger, Rc. Rtg. Jan van Daatselaar en de burgemeesters van de Gemeenten Zwijndrecht en Heerjansdam. Hans maakt ons daarnaast attent op de heuvelprocesleiders Ben Bouman en Arie Metselaar die uiteraard het echte werk uitvoerden.

 

Het optreden in de schijnwerpers vormde voor Arie trouwens geen enkel probleem. Of men nu kwam namens de één of andere milieuorganisatie, uit het college van B&W van een omliggende Gemeente of als afvaardiging van de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat; het maakte Arie allemaal niets uit.

 

 

 

Foto (ANP): In 1991 vereert de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat Arie Metselaar met een bezoek. Rechts naast President directeur Leo Ploeger staat Ben Bras. Hoewel Ben zich ‘Regiodirecteur van de Regio Rotterdam Goederen’ mocht noemen, komt onze nationale pers in het foto-onderschrift niet veel verder dan: ‘een NS-medewerker'.

 

In dat opzicht had hij de screening in verband met het bezoek van Hare Majesteit, Koningin Beatrix, ter ere van Kijfhoek’s 15-jarig bestaan, ongetwijfeld goed doorstaan. Maar ach, helaas had Arie toen uitgerekend nachtdienst en profiteerde zodoende alleen van alle glanzend, bordeauxrood gelakte deuren in het hoofdgebouw en de grote schoonmaak die daar aan het belangrijke bezoek voorafging. Dat het personeel zéér onder de indruk was van al deze inspanningen bleek uit de bedankbrief die achteraf in de verblijven op tafel verscheen…

 

 

Foto (Erik Tappen): Koningin Beatrix was in juni 1995 te gast op de Kijfhoek. De vorstin liet zich op de seinzaal informeren over het heuvelproces. Indrukwekkend om te zien, vond de koningin. Volgens gastheer Ben Bras (links naast de koningin) was het staatshoofd geïnteresseerd in de botsende belangen tussen economie en milieu in dit dichtbevolkte gebied. De landelijke concentratie van rangeerwerk, zoals in Kijfhoek, vond Beatrix boeiend. Helemaal links op de foto zit Marijn Vocke, die in deze tijd procesmanager van de seinzaal was.

 

 

Wie deze bedankbrief aan de Koningin schreef, werd nooit officieel bekend gemaakt. Of zij dit schrijven ooit ontving, weten we evenmin...