FEIJENOORDSE MEESTERS

Dordrecht

Foto boven: Met behulp van zijn 1e kleinbeeldcamera, een Cityzen-X, legde Peter Kleton op 2 mei 1963 (omstreeks 17:20 uur) dit leuke Dordtse tafereeltje vast. Het druilerige weer maakte het geheel er weliswaar niet bepaald vrolijker op, maar dat neemt niet weg dat deze foto achteraf bezien toch wel de nodige historische waarde heeft. Kijken we bijvoorbeeld naar spoor 15 (rechts), dan zien we daar een voor vertrek gereed staande 'Diesel-vijf' met 'L-sein'. Oudere 'Feijenoorders', die met dit van Mat '40 afgeleide materieel gereden hadden, konden daarover in de machinistenkamer van het depot de wildste verhalen vertellen. Ook de oude loc-loods, die hier overigens al in een slechte staat verkeerd moet hebben, ontbreekt niet. Op de sporen 1 en 2 staan een tweetal groene 'Hondekoppen' (uiteraard nog zonder 'midden-frontsein'). De linker zijde van de foto geeft tot slot een stukje 'goederen' (met losplaats!) prijs.

Foto's onder (Theo van Leeuwen): 'Post -T Dordrecht' in vroeger tijden! Half verscholen tussen het groen van het achterliggende Weizichtpark doet de aanblik een beetje denken aan een plek buiten de grenzen van ons land. Hoewel het precieze jaartal bij deze foto's ontbreekt, spreken we hier vrijwel zeker van de periode 1992, dus kort voor het verdwijnen van de 'Post'. De spoorwoning naast 'Post-T', waar Cor van der Veer ooit woonde, was in deze tijd in ieder geval al verdwenen. Normaal gesproken was de bemensing op het Dordtse seinhuis driekoppig. De onderliggende foto moet dus gemaakt zijn bij de aflossing van de dienst (zie de klok!). De inzender van de foto staat zelf links naast het tableau (Domino) van Lage Zwaluwe, waar de 'oud-Feijenoordse meester' Wim (van?) Disseldorp op dat moment de knoppen bedient. Achter het NX-paneel van Dordrecht poseert Willem Quist (met de vingers omhoog!). Theo van Leeuwen vervulde in Dordrecht de functies van Perronopzichter, Opzichter GE en Treindienstleider, maar begon zijn carrire als machinist in Rotterdam. Theo woont tegenwoordig in Emmen en laat via deze site aan alle bekenden de hartelijke groeten overbrengen. Beweeg de muisaanwijzer naar de foto toe!

 

In het hoofdstuk 'Rangeren in de regio' worden de werkzaamheden, zoals 'Feijenoordse meesters' die in de jaren '70 en '80 op dit station uitvoerden, reeds voor een deel belicht. Van het 'stationsplan' zelf bleef de indruk tot aan het verschijnen van dit hoofdstuk echter achterwege. Er waren vroeger dan ook niet zo heel veel mogelijkheden om een goed overzicht op de foto neer te zetten. De kap van de drie perronsporen 1, 2 en 3 belette het uitzicht en misschien lagen de goederensporen net iets te ver weg. Ook de kopsporen 15 en 16 aan de zuidkant, lagen afgelegen ten opzichte van de aan de noordelijke brugzijde gesitueerde sporen 20 en 21. Zelfs op de Post kon je het kleine station nauwelijks overzien. Deze foto's van Station Dordrecht hebben de bedoeling een beter inzicht te verschaffen...

Foto (Albert Sas): Doorkomst van een goederentrein over spoor 1 te Dordrecht op 31-08-1979. Uit het opstaan van de beide stroomafnemers kunnen we opmaken dat de trein niet in n keer over de, toen nog tweesporige, Zwijndrechtse brug kon rijden. In verband met de te nemen aanloop werd daarom vroegtijdig gestopt. Soms gebeurde dit ter hoogte van de 'inrijder' in de bocht vr het station, maar bij droog weer en een minder zware belasting (zie de lege wagens verderop in de trein!) ook wel aan de kop van het perron. Als trekkende locomotief is de 1117 in beeld. Daarachter hangt loc 1008, die in opzending wordt meegenomen naar IJsselmonde. Of de rijdende machinist (zie inzet) Chris van Langerak of misschien Max Pannebakker is, laat ik aan de fantasie van de kijkers over... We attenderen verder nog even op het destijds aanwezige dienstoverpad, dat achter de loc's zichtbaar is, en de drukke 'handbediende' overweg aan de Krispijnzijde.

Foto (Albert Sas): Wie nu klaagt over het passeren van goederentreinen in Dordt, heeft vroeger niet geleefd... Luid bulderend passeerde op 31 augustus 1979 ook loc 1114 met bijbehorende goederentrein de kap boven spoor 1. De laatste deur, op de hoek van het stationsgebouw, gaf toegang tot het kantoor van de 'Groepschef Transport'. Tussen de sporen 1 en 2 lag een O z gemakkelijk 'overpaadje' met praatpaal... Wanneer je daarmee contact met de treindienstleider wilde zoeken, moest je op een knop drukken en vervolgens snel je oren dichtstoppen. Een enthousiaste claxon bevestigde namelijk altijd de goede werking van de oproep...

Foto (Albert Sas): Op een uitgesproken nevelige 23e februari van het jaar 1980 passeert deze door locomotief 1109 getrokken containertrein het station van Dordrecht. Deze keer hebben we een goed uitzicht op het eerste perron, waar toen een echte stationsrestauratie niet ontbrak. Kijk ook eens even naar die mooie en duidelijke CTA met rolbandtechniek en de op spoor 4 waarneembare Cockerilltrein!

Foto (Albert Sas): Zonder enige twijfel is de aanblik van het langgerekte spoor 1 van Dordrecht de meest indrukwekkende. Op 31-08-1979 kon men getuige zijn van deze uit Limburg afkomstige goederentrein. Trekkende locomotief was de Engelse 1505.

Foto (Rob Schippers): Staand op het perron tussen de sporen 1 en 20 in, zag Dordrecht er op 4 januari 1975 z uit. Op de foto zien we de door loc 1105 getrokken trein 281 die op weg is van Parijs in de richting van Rotterdam. Met het stationnement van deze trein is iets vreemds aan de hand. De editie '74 -75 van het spoorboekje vermelde namelijk in tabel 'B' (van het binnenlandse boekje) dat de 281 uit Roosendaal vertrok om 12:23 uur en vervolgens, na het om circa 12:46 uur voorbijrijden van Dordt, om 13:01 uur Rotterdam aandeed. Het feit dat de bewuste trein tch om 'even voor de klok van n uur' langs het perron staat, zou kunnen duiden op een extra ingelaste stop, en dus een bijzondere opname... (Met dank aan het terechte commentaar, van Wim Westdijk en Peter Kleton, dat 'D-treinen', op een enkele uitzondering n, normaal gesproken niet in Dordrecht stopten!)

Foto (Albert Sas): Ruim voor tijd arriveert de Intercity naar Venlo (van half twee) op spoor 3 te Dordrecht. Uit de opnamedatum van 17 augustus 1981 kunnen we afleiden dat het de vier ICR-rijtuigen achter locomotief 1503 nog nieuw waren. Wat vonden we ze mooi, en wat liepen ze geruisloos! Leuk detail is de activiteit op de goederensporen.

Foto (Albert Sas): Op 17 augustus 1981 passeerde deze beladen Cockerill-trein (met locomotief 2443 in vooroplopende positie) Station Dordrecht. Voor doorrijdende treinen als deze was een over spoor 3 ingestelde rijweg verreweg favoriet. De ter plaatse toegestane snelheid van 60 km/h maakte immers dat het aflopende spoor na de Zwijndrechtse brug goed benut kon worden. Voorwaarde was natuurlijk wel dat de uitrijder 'hoog groen' toonde. Getuige de drie zwarte rookpluimen was dat hier het geval...

Foto (Rob Schippers): Deze opname had best een goede 'raadplaat' kunnen zijn, want alleen een echte kenner zal in deze foto het oude tankspoor (16) van Dordrecht kunnen ontdekken. Maar wat wil je ook wanneer we het hebben over het van begin 1975!  Treinstel 112 figureert naast n van de verschillende depotvoedingkasten die vroeger tussen de sporen 15 en 16 in stonden. Zowel de sierlijk gebogen lichtmastjes, als de traditionele stootjukken zijn al lange tijd uit het stationsbeeld verdwenen. De op de achtergrond zichtbare bebouwing hoort bij huisnummer 45 van de Burgemeester de Raadtsingel en is bij ingewijden beter bekend als de Rooms Katholieke Antonius-bonifatiuspastorie.

Foto boven (Rob van der Rest): De loc's 1135 en 1159 verlaten Station Dordrecht op 06-04-1990. Op de achtergrond liggen de sporen 15 en 16, met in het verlengde daarvan de verbinding met de sporen van de 'Betuwelijn'. In het stenen gebouwtje, dat het emplacement hier nog completeert, stonden de dieselpompen van de vroegere tankinstallatie opgesteld. Ook de storingsmonteurs vonden hier, in de ruimte aan de overwegzijde van het pandje, ooit hun onderkomen. Over het gebouwtje laat Ton Odijk, die daar menig nachtje doorbracht, ons weten dat het gebouwtje zo dicht bij het spoor lag, dat het soms leek of passerende goederentreinen door de ramen naar binnen zouden komen. De atmosfeer werd er verder gekenmerkt door de penetrante geur van gasolie. 'Zelfs je brood smaakte ernaar!'. Aan de 'brugzijde' was een stalling voor de elektrische perronwagen gesitueerd (vandaar de afrit), waarover nog een kleine anekdote bekend is...

Een collega van de 'Gronddienst' belde eens aan het begin van zijn nachtdienst op met het verhaal dat hij zijn sleutels was vergeten en dat hij in Dordrecht voor een dichte deur stond. De dienstdoende 'CoHp' (Cordinator herstelpunt ) in Rotterdam zou daarop lachend hebben voorgesteld om dan maar met de 'EK-kar' de deur eruit te rijden. Dat leidde de volgende ochtend tot paniek in Dordrecht. De garagedeur, die de vorige dag nog netjes in de sponning had gehangen, lag in mootjes op de afrit. Ook de 'EK' was beschadigd!

Nadat een goederentrein voor de deur ontspoorde werd 'pijnlijk duidelijk' dat er aan het onderbrengen van personeel in dit gebouwtje een zeker risico kleefde. De storingsmonteurs verhuisden daarop terug naar 'goederen' totdat ook dit dienstverblijf onder de slopershamer viel.

Foto onder (Arno van Dokkum): Nadering van de brug over de Oude Maas vanuit de richting Zwijndrecht. Viersporigheid is hier al een gegeven, maar voor wat betreft de communicatie zitten we nog midden in het tijdperk van de Telerail. De omschakelborden geven de kanalen aan voor de treindienstleiding Rotterdam en Dordrecht. De dubbele uitvoering kwam voort uit het feit dat de handbediende Telerailkasten op het Beneluxmateriaal niet met kanaal 12 (Oude lijn) overweg konden. Voor onze Internationale intercity's was daarom kanaal 70 in het leven geroepen.

*****

Deze ingestuurde opnamen zijn afkomstig van oud-machinist, perronopzichter en treindienstleider Theo van Leeuwen. Voor wie werkzaam was in de Rotterdamse regio is hij zeker geen onbekende (ik moet jullie de groeten uit Emmen van hem doen!) Minder bekend is misschien het onderwerp dat de eerste foto, aanvankelijk verpakt in de periodieke raadplaat, ons laat zien. Alle inzenders wisten te vertellen dat het hier om een brug ging, doch slechts een enkeling (Piet Molendijk) wist melding te maken van de 'bovenin op trommels geplaatste bewegingskabels' van de spoorbrug(gen) nabij Zwijdrecht. Als bewijs van echtheid beelden we dan maar even de brug zelf en Theo van Leeuwen (onderstaand) die bezig is met het uittesten van het hefvermogen. 't Waaide daar boven best hard, schrijft Theo ons. Een wat onzeker gevoel in de benen noopte hem daarom tot hurkhouding. Bedankt Theo, kunnen wij tenminste over je schouders heen de stad Dordrecht aanschouwen. De foto's dateren overigens van halverwege de 90'er jaren (we weten het niet precies); de tijd waarin de sporen aan de Rotterdamse kant van Dordrecht verdubbeld werden en de Post op de nominatie stond om voorgoed van het toneel te verdwijnen. De periode van ombouw bracht een tijdelijk personeelsoverschot met zich mee. Er was zodoende tijd om weer eens iets geks te doen!