FEIJENOORDSE MEESTERS

'De wissel'

Foto (Rob van de Rest): Het op 20-11-2015 geplaatste monument van Nico Parlevliet op de Hillekop. Over de gekozen naam kunnen we kwijt dat geroutineerde spoorlui nimmer zullen spreken over 'De Wissel'. In tegenstelling tot onze Neerlandici beschouwen zij dit stuk spoors gereedschap namelijk nog steeds als een voorwerp, en dus een zelfstandig naamwoord. Als monument heeft 'De Wissel' echter ook betrekking op de gedaantewisseling die zich in de wijk heeft voltrokken. We houden het er daarom op dat beide benamingen gerechtvaardigd zijn...

Hoewel de straatsporen op de Hillekop en Katendrecht na het staken van het 'treinverkeer' nog lange tijd als statische herinnering' bleven liggen, was uiteindelijke sanering onvermijdelijk. Zowel de openbare weg als de buurt (in de vorm van huizenbouw) ondergingen een ware metamorfose. Niets zou uiteindelijk aan de vroegere activiteiten rondom een stuk legendarisch Rotterdams straatspoor herinneren. Buurtbewoonster Marianne van de Heuvel realiseerde zich dat en pleegde gedurende zeven jaar vele inspanningen om een door haar gered handwissel door kunstenaar Nico Parlevliet tot monument te laten omvormen. In de middag van 20 november 2015 vond op de hoek van de Brede Hilledijk en de Laan op Zuid de officiŽle onthulling ervan plaats. Marianne haalde daarbij natuurlijk nog een keer de herinneringen van buurtbewoners op. Siebe Thissen (hoofd BKOR) legde op zijn beurt uit welke rol het programma van CBK Rotterdam speelde, terwijl een namens 'Feijenoordsemeesters' aanrijdende delegatie, met een door Shunter B.V. beschikbaar gestelde typhoon, de nog aan de bomen hangende bladeren naar beneden blies. Daarna was het tijd voor een formeel ondertekeningsmoment tussen Vestia Feijenoord en de Afrikaanderwijk CoŲperatie, die mag worden bestempeld als de formele eigenaresse van 'De wissel'. Als zodanig neemt zij ook het onderhoud op zich. Aart van Zevenbergen, vicevoorzitter van de gebiedscommissie, verrichtte tot slot de officiŽle onthulling, waarna 'Feijenoordsemeesters' de ceremonie afsloot met een allerlaatste fikse stoot op de hoorn.

Foto (Ben van Wevering): Spanning op het laatste moment... Zou het monument, dat op dezelfde dag werd neergezet, ook tijdig staan?

Foto's boven (3x Marga Smeenk / 1x Rob van der Rest): Zoals gepland kunnen de hoofdrolspelers diezelfde middag aan de slag. In volgorde van afbeelding initiatiefneemster Marianne van de Heuvel, Siebe Thissen, Nico Parlevliet en Aart van Zevenbergen.

Foto onder (Rob van de Rest): Bekende namen voor de bezoekers van 'Feijenoordsemeesters' : V.l.n.r. Rob van der Rest, Ben van Wevering en Cor de Rijke.

Foto's (Marga Smeenk, Ben van Wevering, Rob van der Rest): De door Jos Toes van Shunter B.V. beschikbaar gestelde typhoon was een succes! We bedanken hier ook nog even Pim en Jeroen de Rijke in verband met het beschikbaar stellen van de benodigde compressor en het montagewerk!

Bovenstaand artikel is een publicatie van Vestia.

Meer foto's van Rob van der Rest, Marga Smink en Ben van Wevering...

 

 

 

 

 

 

 

 

Achteraf wordt uiteraard nog dit bordje bij 'ons' monument geplaatst. Marianne was zo vriendelijk om deze foto na te sturen.