FEIJENOORDSE MEESTERS

Meer foto's van de DER700

Foto (collectie Henk Jonkers): Collegiale lol te Rmo-west op de 709! In de machinist herkennen we Eppie Pelgrim. De naam van de rangeerder (uit het geopende dakluik) is Joost van der Ham.
Hij werd op deze oude opname van rond 1966 herkend door oud-machinist Frans Dijs.

Foto (collectie Henk Jonkers): 'Effe samen bijkomen in een 'zestiger-jaren-zonnetje'. Figurerend object is Rmo-loc 702. De machinisten zijn Frans Dijs (in de cabine) en Henk Jonkers (zittend op de trap).

Foto (Geert Klement): Loc 707 'voor de deur van 'Van Gend & Loos' op de Rmo-oost.

Foto (Henk Jonkers): Rangeerloc 704 ter hoogte van 'Post-K' op Feijenoord. Het beeld vertegenwoordigt de situatie zoals die was in de zestiger jaren. Verkeer op de spoorbaan deelde de doorgang niet alleen met de weggebruikers op de 2e Rosestraat, maar eveneens met de bewegingen van de RTM. Aan dat laatste kwam overigens in 1965 een einde, want op 6 november van dat jaar staakte de RTM met de dienst op Rotterdam. Of deze foto nu  vr of juist n dit moment werd genomen, is niet helemaal met zekerheid te zeggen. De sporen aan de rechterkant van de overweg lijken in ieder geval al opgebroken te zijn. Een trouwe lezer meldde in dat opzicht trouwens dat de sporen in 1967 geheel verwijderd waren...