FEIJENOORDSE MEESTERS

Meer foto's van de DER500 / 600

Lang heb ik nagedacht over wat ik op deze website over de DER500/600 zou kunnen vertellen, maar steeds wist ik het niet. Dat komt omdat deze locomotief helemaal niets hééft om over te vertellen! Over comfort hoeven we bijvoorbeeld niet uit te wijden en aan het eeuwige bijstellen van de remmen, het bijvullen van koelwater, carterolie, oliepotten en zandbakken èn het doorprikken van de zandstrooiventielen raakte je destijds vanzelf gewend. Zelfs het feit dat je de meters in de cabine nooit zag, simpelweg omdat je de hele dag met je hoofd buiten boord moest hangen, stoorde niemand. Zolang je de rijkruk en de rangeerrem maar op de tast wist te vinden. Tamelijk nietszeggend allemaal, nietwaar?  Zo ging dat toen gewoon. Voor de signalen die de techniek aan de machinist uitzond, moest je nu eenmaal gevoel hebben. Beschikte je daarover, dan zat je goed en kon je met de 500/600 lezen en schrijven tegelijk. Miste je die feeling daarentegen, dan was de rangeerdienst een regelrechte ramp... Ja, zo was het en nu weet ik ook gelijk weer waarom foto's van deze, van oorsprong Engelse invasieloc, mij ook na al die jaren nog blijven boeien...

Ik heb het stukje gelezen over de rangeerloc 600. Daarin schrijf je dat er weinig over te vertellen valt. Maar er zijn toch zijn er wel enkele dingen te vertellen hoor. ;-) Zoals bijvoorbeeld dat je voor het starten eerst met de hand smeerolie moest voorpompen om de batterij te sparen. Overigens gebeurde dat doorgaans alleen tijdens je opleiding. Daarna was het gewoon de startkruk naar voren duwen en wachten op het aanslaan. 999 keer van de 1000 lukte dat ook. Het uitwisselen van een 600 gebeurde tussen Arnhem en Nijmegen op de vrijdag. Wie dat moest doen, was bijna de gehele nacht onderweg (wat wil je met 16/30km per uur). Daarom bedachten we het in Elst overstappen. Het enige wat je nodig had was een bereidwillige Nijmeegse machinist. Meestal leverde dit geen probleem op... Zie, toch weer 2 dingen over de loc 600. ;-) 

Groeten van Ruud Thijssen, ex-machinist te Arnhem.

Foto (Rob Schippers): Rangeerloc 616 op 10-04-1975 te Waalhaven-zuid.

Foto (Rob Schippers): Op 21 juni 1976 wacht locomotief 638 voor het opzichtersgebouw van Utrecht GE de komst van zijn nieuwe berijder af. Opmerkelijk is het op de huif aangebrachte NS-vignet, want dat was bij rangeermachines in deze tijd zeker geen algemeen gebruik.

Foto (Rob van der Rest): Rangeerloc 528 aan de Rmo op 21-10-1984.

Foto (Rob van der Rest): Rangeerloc 609 rijdt op 27 april 1989 ter hoogte van de Langenhorst op het Rotterdamse Charlois. Het signaleren van deze 'kleine kar' op de Havenspoorlijn hield zonder twijfel verband een voorgenomen uitwisseling vanuit Feijenoord.

Foto's (Ronald Nijssen): Lekker 'klussen' in het zonnetje met de 628 bij het RHB aan de Waalhaven NZ op 26 juni 1984. De lading van de platte wagens bestaat deze dag uit 'buiten profiel' vallende zandzuigers en de daarbij behorende onderdelen.

Foto (Rob van der Rest): Vervelen deden rangeermachinisten zich nooit..., en al helemaal niet op de Kijfhoek. In de stille uurtjes kon je altijd nog de klinknagels van de doordrukloc tellen. Opname: 25 september 1983.

Foto (Albert Sas): Met radioloc 626 voorop... 'Bakkies' op de Waalhaven-zuid op 16-05-1981.

Foto (Albert Sas): Waalhaven, 06-03-1982... Een loc met ambities? We willen graag nog even weten wie er destijds voor deze omnummering verantwoordelijk was.

Tijdens rangeerwerkzaamheden in 1981 maakte machinist Ton Nijsten deze foto. Natuurlijk kan dit alleen maar de Waalhaven zijn, want voorop de loc (DER638) staat voorman Chris de Vries, van wie we weten dat hij later als rangeerdienstleider 'naar binnen' ging.

Ook al reden de meeste soortgenoten rond in de kleuren grijs, geel en rood, de DER 657 hield tot het laatst vast aan klassiek groen. Bertus Kers vereeuwigde loc 657 in 1974 op Feijenoord. Zes laar later, in 1980, rangeerde ik ermee op de 'A-sporen'. Ook toen zag deze rangeerlocomotief er nog uit zoals op de foto.

Foto (Rob van der Pols): Waalhaven rond 1980. Wachtend in de rij en ogenschijnlijk nutteloos... Tόch zijn al deze rangeerkarren nodig! Gewoon een kwestie van de manschappen in de kantine weer naar buiten sturen.

Foto's boven: Rob van der Rest spotte op 25-10-1985 de DER659 op de Havenspoorlijn ter hoogte van Zuidwijk. Met de cabine voorop is ze hier op weg naar het emplacement van de Waalhaven. Elders op de site zien we dezelfde loc aan het werk op Katendrecht. Daaronder verlaat een tweetal 600'n met een korte trein Feijenoord om richting de Waalhaven te gaan. Ben van Wevering fotografeerde hier vanaf de Varkenoordsebocht op 08-09-1989. De laatste twee opnamen zijn eveneens gemaakt door Ben van Wevering. Achtereenvolgens zien we drie opgestelde rangeerkarren op de Waalhaven-zuid (mei 1989) en een 600 in de stootdienst op Feijenoord (september 1989).

Deze opnames (Ben van Wevering) waren destijds niet echt bijzonder...of toch wel? Al deze foto's werden in de middag van 29-08-1983 gemaakt en laten zien dat er toch aardig wat zeshonderdjes nodig waren voor het stoten, rangeren en het ophalen van wagons bij de verschillende bedrijven in het Waalhavengebied. Vaak zag je voor langere tijd dezelfde locjes rond rijden. Ook na het tanken op Feijenoord kwamen ze meestal gewoon weer terug. In 1983 gingen we nog 'op blauw' (de kleur van het zwaailicht) de straat over. Schroefkoppelingen hingen verder altijd los naar beneden, want het telkens weer uit de haak lichten vonden rangeerders veel te lastig. Let ook eens op de behoorlijk kale omgeving. Nu is dat wel even anders! O ja, de locnummers zijn 621, 645, 659 en 669.

Foto (Ben van Wevering): Niet alle nostalgie is per definitie verleden tijd. Dit is de aanblik van emplacement Feijenoord op 11-08-1995. De sporen liggen er niet meer, maar voor de DER 660 op de foto ligt dat gelukkig anders. Bij de Museum Buurtspoorweg in Haaksbergen mag men zich namelijk sinds maart 2007 de trotse eigenaar noemen van deze voormalige NS-machine.

Foto (Ben van Wevering): Structonloc 300609 (ex 609) poseert op 3 augustus 1997 te IJsselmonde. Vanwege de onomstotelijk gebleken degelijkheid zijn de oude NS-rangeerlocomotieven zeer in trek bij aannemers en bedrijven met een eigen spooraansluiting.

Foto (Marco Smit): Maakte vertraging in de aanleg van de HSL de 'oud-Feijenoorders' bij 'Hispeed' misschien werkeloos, voor andere Feijenoorders gold juist het tegenovergestelde. Marco Smit van 'RRF' ging in oktober 2007 met deze aangepaste rangeerloc een drietal weken ondergronds om de 'Groene harttunnel' eens een flinke zuigbeurt te geven. Althans, een Poolse ploeg deed dat, want Marco's plek was op de bok. Veel inspanning kostte het hem niet. Van rijden was nauwelijks sprake. Het stofzuigen gebeurde met de hand en pas na dertig meter (de slangen waren niet langer) ging de stoet weer een stukje verder. Haast maken voor het schieten van een mooi plaatje hoefde ook al niet. Alles was beter dan je schrap zetten tegen de steile bocht.

 

Foto's (Rob van der Rest): De politieke opdracht om het goederenvervoer in Nederland in ieder geval kostendekkend te maken, maakte dat er door de jaren heen steeds meer rangeerlocomotieven van een radio-installatie werden voorzien. Ook op de Waalhaven verschenen er langzaam maar zeker steeds meer machines die voorzien waren van de welbekende 'R' met bijbehorende bliksemschicht. Op de foto zijn de 611 en de 605 net gearriveerd. Achter de kleine radiolocjes staat de 2335; eveneens een radioloc. De opnames werden gemaakt op 14-08-1990. Beweeg de muisaanwijzer naar de foto toe!

Foto (Paul van Duin): Nostalgischer kan het bijna niet! Op 9 april 1993 passeert 'bakkie' 633 de perrons van het oude Blaakstation. De loc is afkomstig van de Rechter Maasoever en wordt overgebracht naar Feijenoord. Het op deze wijze uitwisselen (met de 655) zou door de tegenwoordige frequentie van het treinverkeer volstrekt onmogelijk zijn. Een rechtstreekse enkele reis van Fo naar de Rmo nam met 30 km/h toch al gauw een uur in beslag. In de praktijk werd die tijdsduur ook nog eens opgehoogd met het noodzakelijke overstaan te Rotterdam.

Foto (Rob van der Rest): 1 augustus 1984: Zomaar een fragmentje uit een stootdienst op Rotterdam Waalhaven. Rangeerloc 538 is onderweg naar de 'putsporen' om daar de volgende sleep wagons op te halen. De rangeerder aan de loc zal even later op de 'stootlijn' de wagons voor de elkaar opvolgende stootjes loskoppelen en de rangeerseinen doorgeven aan de machinist.

 

Foto's (Douwe Krijnen): Werken in de cabine van de 629. Nostalgie? Welnee, Ruud Maijer rangeert op 16 sept 2007 met museumstel 252 in Blerick. Beweeg de muisaanwijzer naar de foto toe!

Foto: Archief Stichting Spoorverleden Drachten.

Van 'plukloc' tot 'pronkstuk' is een uitspraak die op deze ex-RFF5-locomotief van toepassing is. De in december 1956, onder nummer 662, in bedrijf gestelde rangeerloc deed tot aan 2004 dienst bij NS. Als overbodig bestempeld kwam de Britse diesel daarna als onderdelenleverancier bij Rotterdam Rail Feeding (opgericht door de 'Feijenoordse meester' Karel Poiesz) terecht. Dankzij schenking aan de Stichting Spoorverleden Drachten maakt de ex-662 sinds 6 mei 2010 goede sier in Drachten, waar zij weer netjes wordt opgeknapt en voorzien van de ontbrekende onderdelen. Wanneer alles volgens de planning verloopt, zal de loc eind 2011/begin 2012 worden geplaatst bij de Philips in het verlengde van een stukje nog bestaand straatspoor. Voor het vergaren van de benodigde financiën zijn nieuwe sponsors altijd van harte welkom. Wie belangstelling heeft kan zich melden via de site van de stichting:

http://spoorverledendrachten.nl