FEIJENOORDSE MEESTERS

Afscheid Werkplaats Feijenoord

15 mei 2010...

Dat de Lijnwerkplaats Feijenoord op termijn zou verdwijnen, was in het verleden vele malen onderwerp van gesprek. Al ver voor de eeuwwisseling was er bijvoorbeeld sprake van dat de Gemeente Rotterdam 'onze ouwe stek' liever zag verhuizen naar onder andere een locatie; bijvoorbeeld nabij het industriegebied dat naast station Rotterdam Lombardijen gelegen was. Roosendaal was eveneens ooit een optie. Daar stond immers nog een mooie ongebruikte loods. Vele stellige beweringen volgden elkaar zo op, maar desondanks hield de werkplaats op Feijenoord stand. Toch kwam er van al het uitstel geen afstel, want toen in 2009 op de Waalhaven eindelijk de eerste paal voor een nieuw onderhoudsbedrijf werd geslagen, was het einde van de Lijnwerkplaats Feijenoord definitief nabij...

Foto (Jeroen de Rijke): De uiteindelijke afscheidsreceptie was een co-productie van SMMR, 'Feijenoordse meesters' en NedTrain Cargo Support Feijenoord. Vooruitlopend op de invulling van de plannen lieten we destijds op eigen kosten alvast een spandoek met aankondiging vervaardigen. De 2225, die op 15 mei 2010 zeker te bewonderen zou zijn, werd er al op 25 juli 2009 mee uitgedost...

Voor wat betreft de sluiting van de Lijnwerkplaats Feijenoord zouden sommigen een zucht van verlichting slaken. Maar een aantal mensen waren desondanks nooit van zins geweest om dit gebeuren zomaar voorbij te laten gaan. In toenemende mate lieten steeds meer 'oud-Feijenoorders' in dat opzicht hun stem opgaan. Ron Westerbeek (machinist bij DB Schenker en lid van de Stichting Museummaterieel Railion) liep al een poosje met plannen rond. In december 2008 benaderde hij mij als webmaster van 'Feijenoordse meesters' om samen de mogelijkheden voor 'iets bijzonders' te bezien. Daarop volgde een afspraak met Peter Aarts, zijnde de laatste locatiemanager van het onderhoudsbedrijf van NedTrain Feijenoord. Al snel ontstond er een principe-akkoord. De noodzakelijke basis voor de reünie was daarmee gelegd!

In het voorjaar van 2010 mochten we de werkplaats gebruiken om onze plannen gestalte te geven...

Foto (Rob van der Rest): Voor het nemen van afscheid bestond er geen betere plaats dan depot Feijenoord zelf. Hier bevond zich immers de spil die alles draaiende hield. De opname laat de situatie zien zoals die was op 31-05-1990. De tankplaat op spoor 33 is duidelijk in beeld en is tijdens de reünie, samen met het zandhok, meermaals onderwerp van gesprek geweest.

Een aantal voor de hand liggende spoorweggerelateerde ondernemingen werden daarop door ons benaderd en daarnaast ook enkele museumorganisaties. Lang niet iedereen was direct enthousiast. Weliswaar groeide de kasinhoud en waren de eerste toezeggingen voor de komst van klassiek materieel binnen. Het begin was zeker beheerst geweest. Soms zelfs wat terughoudend, maar de ontwikkelingen zouden na verloop van tijd uitmonden in een regelrechte storm! De inschrijving werd steeds massaler en nadat de eerste sponsors eenmaal over de brug waren gekomen, sloten steeds meer bedrijven zich met groot enthousiasme aan. Onze stoutste verwachtingen werden uiteindelijk overtroffen. Bestond het verloren gewaande ‘wij-gevoel’ kennelijk toch nog?

Foto (Rob van der Rest): Zowel Karel Poiesz, directeur van Rotterdam Rail Feading (RRF) als mijn eigen werkgever NS/Reizigers, zegden vrijwel direct hun medewerking toe. Ook RDP Services BV sloot aan. Gelukkig maar, want zonder sympathie en financiële steun vanuit het bedrijfsleven konden we natuurlijk niets beginnen... 

Daarover nadenkend vond de organisatie het geen slecht idee om naast de mensen van de werkvloer ook een aantal 'bestuurders' op hun reünie uit te nodigen. De economische impasse had immers al meer dan genoeg tol geëist... Een beetje 'timmeren' aan de toekomst kon derhalve geen kwaad. Uitnodigingen voor onder andere het management van spoorwegmaatschappijen en daarnaast instanties als NedTrain, ProRail, KeyRail, de Inspectie Verkeer en Waterstaat en het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) waren eigenlijk ook niet meer dan logisch. Samen zouden we een vertegenwoordiging van vele miljoenen euro’s aan (spoorweg)kennis vormen, die niet alleen in een ontspannen sfeer van gedachten kon wisselen over ‘alles wat was’, maar bovenal over ‘hoe alles zal zijn’…

Maar daarmee waren we er niet. Voor wie dat zou willen, creëerden we, dankzij hulp van DB Schenker!, de mogelijkheid om per stoomtrein op Feijenoord te arriveren of om vanuit Feijenoord (met machinist Gerrit van Kalken) een retourtje Maasvlakte te maken. Ook het idee om burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam de werkplaats symbolisch te laten sluiten werd toen geboren (met dank voor de hulp van Rob van der Rest en Ben van Wevering!). Op een bepaald moment was ons niets te dol om 15 mei 2010 succesvol te laten zijn. Het was nu of nooit! Alles moest dus perfect zijn. Catering mocht niet ontbreken. Fotografen en een stukje nieuwsgaring al evenmin... Dagelijks werd het draaiboek aangepast, vele honderden telefoontjes werden gepleegd en duizenden mails verzonden...

Foto's (Ben van Wevering): Feijenoord in respectievelijk de jaren 1987, 1988 en 2001. Misschien dat we het zien van deze plaatjes het ouderwetse 'wij-gevoel' nog wat aan kunnen wakkeren. We kregen gaandeweg de organisatie trouwens wel een beetje de zorg of iedereen er straks wel in kon...

Klik op deze regel voor foto's van 25 juli 2009...

Uiteindelijk werd 15 mei 2010 voor 'Feijenoordse meesters' (en de rest!!!) een onvergetelijke dag! Bijgestaan door de aanwezigheid van het beoogde klassieke spoorwegmaterieel kan iedereen nog één keer proeven van het ouderwetse, soms verloren gewaande, ‘wij-gevoel’ waarmee vanaf deze locatie de goederentreinen op de rails werden gezet. Oude verhalen worden opgehaald, voor de toekomst worden plannen gesmeed en niet te vergeten..., er wordt afscheid genomen van de ouwe stek aan de 2e Rosestraat.

Foto boven (Bruno Batenburg): Vanaf Rotterdam reed een speciaal ingelegde stoomtrein rechtstreeks naar Feijenoord! Vanwege het besloten karakter van de reünie werden de instappers streng gecontroleerd op identiteit. De organisatie was strak; eigenlijk zoals we dat van ons vroegere (militaristisch ingestelde) bedrijf gewend waren...

Foto onder (Stephen Vrijmoet): Na lange tijd je vroegere maten weer ontmoeten. In gepaste sfeer en dus op het perron! Dat gezicht... uhh, hoe was de naam ook alweer?

Klik hier voor een filmpje van het vertrek van trein uit Rotterdam...

Onder de noemer 'reünie' was de middag uitsluitend toegankelijk voor genodigden. De dienstregelingen van het bestelde museummaterieel werden derhalve zoveel mogelijk geheim gehouden. Dat gold eveneens voor de komst van burgemeester Aboutaleb van Rotterdam. Aan hem was het de eer om het Onderhoudsbedrijf van NedTrain symbolisch te sluiten. Maar liefst anderhalf jaar lang werd deze dag voorbereid. Daarbij kon het team van deze website rekenen op een nauwe samenwerking met het team van gastheer Peter Aarts van NedTrain Feijenoord, de Stichting Museummaterieel Railion, de Stoomstichting Nederland, het team van Peter Eradus' Spoorforum.eu, de Stichting Historisch Dieselmaterieel (Hidde Romeijn), ProRail (Aart de Ruiter!), KeyRail, cateraar Cok Verkleij en de verschillende andere bedrijven die deze dag financieel haalbaar maakten. Ouderwetse collegialiteit maakte de receptie ouderwets gezellig! We publiceren de gemaakte foto's dan ook graag...

Foto boven (Ben van Wevering): Het eerste materieeltransport van 15 mei 2010 van Kijfhoek naar Feijenoord. De organisatie vond de aanwezigheid van klassiek materieel een must. Loc 2225 en locomotor 324 vallen zodoende wel te plaatsen. Zo ook de op korte afstand volgende DE3 121 van SHD en de NS20 van het Spoorwegmuseum.. De 6400 leek een vreemde eend in de bijt, maar diende als 'remwagen' achter de Sik. 's Middags zou de 6445 ingezet worden als trekkracht voor een extra rit met passagiers naar de Maasvlakte. Veel oudgedienden hadden dat emplacement voor het laatst gezien in de vorm van 3 sporen en een paar handwissels...

Foto's onder (Pim de Rijke / Ben van Wevering / Rob van der Rest): Onder deskundige leiding van machinist Ron Westerbeek (DB Schenker/SMMR) en in het bijzijn van Marcel Niggebrugge (financieel directeur NS) verwierf de Rotterdamse burgervader Aboutaleb zich op 15 mei 2010 de titel 'meester'. Als dank voor zijn komst ontving hij na afloop uit naam van alle aanwezigen hij een mooie depotfoto (1985, Rob van der Rest)...

Namens de organisatie bedanken we iedereen die aan de totstandkoming van deze fantastische dag heeft meegewerkt! O ja, naar een idee van Jan Witholt is de gehele dag onder regie van Rik Boers en Pim de Rijke op film vastgelegd. Iedere bezoeker van de reünie op Feijenoord krijgt de DVD wanneer deze klaar is...

De foto-albums van 15 mei 2010...

Onze sponsors...

Uit de Pers...

De reacties...