FEIJENOORDSE MEESTERS

Havenspoorlijn in beeld (vervolg)

(Foto's: Jacques Mouthaan)

Voor Feijenoordse machinisten kende de Havenspoorlijn geen geheimen en ook al ziet ze er tegenwoordig heel anders uit, veel markante punten zullen waarschijnlijk voor altijd herkenbaar blijven; zoals bijvoorbeeld op het inmiddels opgebroken tracÚ tussen de Waalhaven en de aansluitingen bij Lombardijen en Barendrecht. Jacques Mouthaan, die tegenwoordig in het 'Utrechtse' zit, maakte voor ons een verrassende fotoreportage. Waarom hij daarvoor in de nazomer van 2008 zijn fiets boven de auto verkoos, maken deze foto's meer dan duidelijk...

Links zien we vanaf de Dierensteinweg in Barendrecht de spoortunnel. Voor veel machinisten is dit nog bekend terrein. Komend vanuit de richting van Lombardijen vormen de vier sporen links de zogenaamde 'Oude lijn' tussen Rotterdam en Dordrecht. Rechts daarvan liggen de sporen van de 'nieuwe Havenspoorlijn' en de HSL. De middelste foto geeft het uitzicht vanaf het viaduct over de Eerste Barendrechtseweg weer. Hier komen, net als vroeger de sporen van IJsselmonde en Kijfhoek samen. Over de twee sporen links rijden de treinen van en naar Kijfhoek. Over de rechter variant kan IJsselmonde bereikt worden. Op de derde foto is het uitzicht ten opzichte van de tweede- 180 graden gedraaid en zien we de sporen naar de Kijfhoek.

Voordat we verder fietsen in de richting van het vroegere Barendrecht-vork, bekijken we ook nog een keer het nieuwe spoor dat naar IJsselmonde leidt. Het oude baanlichaam tussen Brdv en IJsma zoeken we hier trouwens tevergeefs. Voorheen was deze verbinding namelijk zo'n 400 meter noordelijker te vinden. De foto's midden- en rechtsboven laten de plek waar we toen reden nog eens zien.

Het kan bijna niet anders, of we zijn in de buurt van de vroegere spoorwegovergang (Aki) bij de Kooiwalweg gekomen. Hier begint tegenwoordig een fietspad, dat op het oude talud is aangelegd en dat loopt in de richting van Barendrecht-vork. Aangekomen op dat punt, zijn bij achteromkijken nog vaag de contouren van het spoor tussen Brdv en IJsm te ontwaren.

Al trappend passeren we daarna het viaduct ter hoogte van de Vaanweg (A29), om parallel aan de Maeterlinckweg de oude Havenlijn te volgen. De dubbele Andreaskruisen van het onbewaakte overpad bij het Crematorium en de overwegbomen van de Langenhorst zijn natuurlijk allemaal verdwenen. Toch heeft het fietspad nog wel een kruising met echte sporen! Een stukje voor de 'Coen Moulijnoverweg' slingert zich namelijk de nieuwe tramlijn vanuit de Barendrechtse wijk Carnisselande naar de Rotterdamse Langenhorst.

De tram achter ons latend, komen we even later daadwerkelijk aan bij de kruising met de Langenhorst. Omkijkend herkennen we misschien nog wel de boerderij die daar, links op de hoek van de Kapelburg, stond. Maar we gaan verder! Met dat het Metroviaduct bij de Ooltgensplaatweg steeds duidelijker in zicht komt, nadert ook de Smitshoekseweg. Het 'schooltje' met de speelplaats bij de 'overgang' is niet bepaald nieuw meer, maar het staat er zowaar nog. Best een beetje vreemd om terug te denken aan de auto die ik hier de sloot in reed...

 Opmerkelijke verschillen tot nu toe? Jazeker! Maar dat is nog niets in vergelijking met de inmiddels volledig afgegraven helling naar de Waalhaven. Zonder verdere toelichting zouden de laatste foto's wat dat betreft net zo goed ergens anders gemaakt kunnen zijn. Niettemin zien we nog steeds hetzelfde fietspad, dat verrassend genoeg uit blijkt te komen op de Pendrechtse Krabbendijkestraat. Ik bedenk mij trouwens ineens dat een soortgelijk beeld wel eens eerder op mijn netvlies heeft gestaan. Mijn jeugd ligt namelijk in Pendrecht en als aankomend webmaster speelde ik vroeger meer dan eens in het vers gestorte zand van dit alweer weer afgegraven talud.

Bekijk de situatie van de Havenspoorlijn (+ Rtzg!) in 1958...

(met dank aan Sven Zeegers, webmaster van www.sporenplan.nl)