FEIJENOORDSE MEESTERS

Meer foto's van het depot

Foto (Henk Jonkers): De tram van de RTM doorsneed meerdere keren per dag de NS-sporen in de 2e Rosestraat. Op de foto zien we een dergelijke passage halverwege de zestiger jaren. De geschiedenis van dit specifieke vervoer naar 'de eilanden' was hier dus bijna ten einde, want in 1967 verdwenen op deze plaats de kruisende sporen...

Foto (Elbert Conijn): Depot Feijenoord in 1973.

Foto (Rob Keijzer): Is dit een 'rangeer-impressie' van de Rechter Maasoever in 1975, of speelde dit tafereeltje zich toch af op Feijenoord. Was deze oude foto nu maar iets scherper geweest. Vraagtekens alom, maar de welbekende 'Feijenoordse meester' Aad de Knijff kwam met overtuigende argumenten. Hij stelde het volgende: 'Het lijkt alsof dit rangeerdeel op het oude spoor 41 naast de werkplaats staat. De vage contouren van het gebouw, recht achter de wagons met schroot, moet toch de werkplaats zijn? De hoge schoorsteen zou dat bevestigen; ook al omdat ik meen (in het verlengde de zandwagons op 42) de gele giek van het oude kolenkraantje te ontwaren. Aldus redenerend zien we rechts de bundel opstelsporen tussen de RET-remise en het depot. Helemaal rechts is gele rand van het toenmalige benzinestation zichtbaar'. En Aad heeft daar nu eens helemaal gelijk in.

Foto (Rob van der Rest): Een depotfoto van 5 mei 1989 met van links naar rechts de locomotieven 2229, 2290, 2306 en 2304 in beeld. De bezetting van de tractiesporen is niet overmatig te noemen. In tegenstelling tot nu was 5 mei in deze tijd dan ook gewoon een werkdag als alle anderen.

Foto (Ben van Wevering): Uitruk van de Feijenoordse ongevallenwagen in 1989. Het inzetten van een DE2200 (2330) wijst erop dat veel loc's van de serie 2400/2500 al zijn uitgefaseerd. Ze zijn er nog wel natuurlijk, maar omlooptechnisch gezien is er wat meer rekenwerk nodig...

Foto (Rob van der Rest): Loc 2244 verlaat Feijenoord op 8 mei 1989 nadat de wachter van 'Post-K' de overweg hermetisch heeft afgesloten. De roep om een aantal risicovolle spoorwegovergangen, met name op stations, opnieuw van dit soort hekken te voorzien, wordt tegenwoordig weer sterker. Even snel onder de bomen door kruipen is bij deze constructie namelijk een stuk moeilijker. Omdat weggebruikers in het geval van een volledige wegafsluiting onbedoeld tussen de hekken opgesloten konden worden, bestond er vroeger in veel gevallen een zogenaamde 'wijkplaats'. Ook bij 'Post-K' bestond een dergelijke vluchtplek, zoals links van de locomotief te zien is.

Foto (Rob van der Rest): Alweer zo'n nostalgische plaat! Loc 2471 arriveert met een goederentrein voor Feijenoord op 17 mei 1989.

Foto (Rob van der Rest): Een typisch Feijenoordse herinnering wordt gevormd door dit vierspan 2200'n, dat ergens in de 80'er jaren het depot achter zich laat. Gewaarschuwd door het dalen van de overwegbomen staakt de rangeerploeg even het werk. Altijd wordt in dergelijke gevallen kort een arm omhoog gestoken. Zo weten we ver en weer dat we elkaar gezien hebben, want over 'VEILIG WERKEN' moet je niet alleen praten..., je moet het vooral doen!

 

Foto's (Elbert Conijn / Bas Blinksma): Deze foto's bieden een mooi '180 graden-uitzicht' op de vroegere spoorverbinding tussen Feijenoord en IJsselmonde. Door de jaren heen veranderde de omgeving nauwelijks. Wel verdween er met de 'renovatie' van IJsselmonde n van de drie sporen. De eerste foto stamt uit de zomer van 1984. Van de onderste prent is geen exacte opnamedatum bekend.

Foto (Ben van Wevering): Het archief van 'Feijenoordse meesters' herbergt vele foto's van depot Feijenoord, die ten opzichte van elkaar telkens weer een beetje verschillen. Op grond van dat gegeven is elke foto wat mij betreft het plaatsen waard. Deze foto stamt uit juni 1986. In dit jaar is het blauwgekleurde havenwater aan de rechterkant nog inclusief...

Foto (Elbert Conijn): Ogenschijnlijk is dit Pullman-rijtuig vanuit de rijdende dienst op Feijenoord gestrand, maar niets is minder waar! We schrijven hier namelijk 1973, de tijd dat Limburgse rangeerders massaal gedetacheerd werden naar Rotterdam Zuid Goederen. Omdat snelle huisvesting destijds een probleem vormde, werd dit rijtuig omgebouwd tot een tijdelijk onderkomen. Het deed als zodanig dienst op de Waalhaven...

Foto (Rob van Dorland): Depot Feijenoord in 1971. 'Spoorslag '70' heeft nog maar net haar intrede gedaan. De diesel-aangedreven treinlocomotieven van de N.V. Nederlandsche Spoorwegen zijn dus nog allemaal bruin van kleur. Ook moeten machinisten het in deze tijd nog zonder de blauwe zwaailichten stellen...

Foto (Rob van der Rest): Feijenoord, 12 mei 1991... Een setje 2200'n, de 2306 en de 2222, wachten 'op de kop van 32' hun volgende inzet af. Links op '33' is nog net een glimp van de Feijenoordse ongevallenwagen in beeld.

Foto (Ben van Wevering): Feijenoord in juni van het jaar 1987. De locomotieven op de voorgrond bevinden zich op het tractieterrein en wachten hun volgende inzet af. Op de achtergrond is de zuidwestelijke helft (ingezoomd) van het goederenemplacement zichtbaar.

Foto (Albert Sas): Depot Feijenoord in juli van het jaar 1984...

Foto (Ben van Wevering): Vertrek van de 'Feijenoorder' naar de Kijfhoek op 12 januari 1988. Gewoonlijk werd voor deze buurtgoederentrein een locomotief gebruikt die thuishoorde op de Kijfhoek.

Foto (Ben van Wevering): Depot Feijenoord in maart van het jaar 1989...

Foto (Rob van der Rest): Wie herinnert zich dit beeld niet... Op de ochtend van 17-05-1989 is radioloc 609 aan het stoten op Feijenoord. De 'Rosebrug', want zo heette dat ding officieel, is prominent in beeld. Vreemd genoeg maakten maar weinigen gebruik van dit hulpmiddel. In ieder geval is het aantal wachtende fietsers achter de neergelaten slagboom aan de Kieboomzijde niet mis. Laatst sprak ik iemand die nog altijd foeterde op het lange wachten bij 'Post-K'. En dan te bedenken dat het in de stoomtijd allemaal nog veel langer duurde...