FEIJENOORDSE MEESTERS

Zwijndrecht industrie

Foto (Rob Keijzer): Als raadplaat leverde dit tafereeltje, waar vroeger slechts een selecte groep machinisten de bediening verzorgde, een stroom aan reacties op. Ook niet spoor-lui wisten het raccordement op de foto goed thuis te brengen. Met de brug over de Oude Maas op de achtergrond zijn we immers vlakbij het station van Zwijndrecht. De weg op de voorgrond is de Karel Doormanlaan en het 'lijntje' leidt dus naar de industrieŽn aan/achter de Lindtsedijk. Van het hedendaagse gebruik van dit stukje stamlijn is zo weinig over, dat het de moeite niet verdient om er verder woorden aan vuil te maken. Een aantal geheugenspinsels van mijn bezoekers zijn daarentegen leuk om te lezen:

Voor Machinist Peter Prins gold in 1980 dat zijn eerste zelfstandige dienst als DEL-mcn de bediening van 'Zwijndrecht' betrof. In die tijd kwam je nog bij Epenhuysen, Van Leeuwen en de 2 eerste chemische fabrieken Chemproha en Unimills op de dijk. Van verre konden omstanders de trein horen aankomen, want het triomfantelijke trompetgeschal van de 2400 kaatste royaal terug vanaf de flats die beneden aan de dijk lagen. Goed uitkijken was vanwege de vele bedrijfsoverpaden troef! Die eerste rit verrichtte Peter trouwens keurig met pet op, want O wť als Topz Tromp eens langs zou komen...

Machinist Rob Mostertman kwam eveneens met de oplossing 'raccordement Groote Lindt te Zwijndrecht'. Insiders kennen het stukje rail op de foto beter als spoor 52. Rob was hier toevallig nog vrij recent geweest in verband met een bediening bij Van Leeuwen Buizen. Na er jŠren niet meer geweest te zijn, had hij even iets van: 'hoe zat het ook alweer ?'. De eerste aftakking (geduwd terugsteken) is er niet meer, daar het wissel gespijkerd en geklemd ligt. Tweede aftakking idem dito... Er bleek zelfs een Heras hekwerk over het spoor geplaatst te zijn. Van de drie opstel- c.q. omrijsporen zijn er verder nog maar twee over. Opmerkelijk was dat niemand hier nog een trein verwachtte. De rit vanaf het hoofdspoor tot aan Van Leeuwen nam daardoor bijna 30 minuten in beslag!

Deze raadplaat was voor de Zwijndrechter Bruno Batenburg natuurlijk vrij eenvoudig. 'We zien hier de kruising met de Karel Doormanlaan van de lijn naar o.a. Chemproha en Van Leeuwen Buizen. Van Leeuwen is het enige bedrijf dat hier nog bediend wordt; de laatste bediening is inmiddels alweer zoín 4 maanden geleden. Tijdens een inspectie is namelijk gebleken dat de wissels bij de voormalige aansluiting van Unimills niet meer aan de norm voldoen, en vervangen of hersteld moeten worden. Op last van Rijkswaterstaat mag er echter tussen oktober en mei niet langs de dijk worden gewerkt; het spoor is ter plaatse afgesloten middels twee afsluitborden. De laatste keren dat Van Leeuwen Buizen werd bediend, moest dit stuk onder begeleiding van de aannemer, Strukton Rail, worden gereden die de afsluitborden dan tijdelijk verwijderde.

Ook oud-collega Marco Verzijl hield het op 'Zwijndrecht industrie' met een verwijzing naar 'Van Leeuwen'. Van de in 2012 nog maar zeldzaam voorkomende bedieningen wist hij toch een plaatje te schieten. De 6469 van DB Schenker rijdt hier op 27 april met trein 62525 over de Lindtsedijk.

Volgens Hispeed-machinist Willem Lagerwij is dit het toegangsspoor naar raccordement Zwijndrecht. Hij schrijft: 'Vanuit mijn standplaats Kijfhoek, begin jaren tachtig, bedienden wij van maandag t/m vrijdag met een DE2400 de raccordementen Barendrecht (veiling) en Zwijndrecht. Het kon toen erg druk zijn. Vooral de buizentrein naar Van Leeuwen Buizen en andere bedrijven zoals Epenhuysen Chemie en Chemproha liggen nog in mijn herinnering. Soms moest voor de heenweg de overweg (Karel Doormanlaan) van te voren afgedekt worden, zodat wij een aanloop konden nemen voor de bocht en de daarop volgende helling verderop. Mooie tijd en heel veel geleerd.'