FEIJENOORDSE MEESTERS

De nadagen van Feijenoord (vervolg)

Dat de daadwerkelijke sloop van de werkplaats Feijenoord in 2010 werkelijkheid zou worden, stond vast. Nadat de verhuizing naar de Waalhaven eenmaal een feit was, werd de aansluiting naar de oude werkplaats al snel buiten dienst genomen. De sporen werden opgebroken en de tekeningen aangepast. Formeel bestond Feijenoord daarna niet meer. Maar in de harten van veel Rotterdammers leeft de geschiedenis van het depot gewoon voort. De wortels van de spoorweggeschiedenis op Hillesluis reiken daarvoor nu eenmaal te diep en te ver...

 Een afsluitend hoofdstuk met de allerlaatste spoorwegfoto's van Feijenoord!

Foto (Marco Verzijl): Ingang werkplaatsterrein Feijenoord op 24 augustus 2010...

Foto (Marco Verzijl): Voortgang sloop op 24 augustus 2010...

Foto (Marco Verzijl): De '40-sporen' waren al geruime tijd verdwenen, maar geven door het aanwezige puin een ng triestere aanblik...

Foto (Paul van Duin): Op vrijdagavond 27 augustus 2010 stond om 19:50 uur alleen de schoorsteen nog fier overeind. Opvallend genoeg misstaat dit monument-achtige uitsteeksel helemaal niet tussen alle hoogbouw op de Kop van Zuid... 

Feijenoord 3 oktober 2010

Het is 3 oktober 2010 wanneer Ben van Wevering tijdens een fietsrondje op 'Zuid' het voormalig depot aan de 2e Rosestraat aandoet. Het contrast dat hij verwacht wordt ruimschoots overtroffen. De kale-, omgewoelde- en woeste vlakte is vrijwel onherkenbaar geworden. Slechts het adresbord bij de ingang staat er nog om de kenner weg te laten dromen naar de heersende geuren (diesel, smeerolie, vet  en creosoot) van vroeger. Ook Ben drijft op gedachten weg naar het verleden, totdat twee langsfietsende 'Kapenezen' hem weer ruw in de realiteit neerzetten met de retorische vraag 'H...Ben, sta je sentiment op te snuiven?' Ach jade Wereld verandert en draait gelukkig door. Ben pakt zijn fiets, zucht weemoedig en vervolgt zijn weg alsof het allemaal de gewoonste zaak van de Wereld is...

Even later komt een trein met knarsende remmen op de halte Rotterdam zuid tot stilstand. De machinist, een vijftiger, kijkt voor de zoveelste keer opzij. Wanneer je niet beter weet, is het waarachtig alsof het allemaal nooit bestaan heeft. Het verstrijken van de tijd zal die gedachtegang waarschijnlijk alleen maar versterken. Maar voor deze grijsaard geldt dat niet. Daarvoor ligt het Feijenoords verleden hem te na aan het hart...

Foto (Peter Stofbergen): Locatie voormalig depot Feijenoord op 16 november 2010.

Voor de depotliefhebbers maakte Marco Verzijl op 17 februari 2011 k nog even deze foto's. Daarop is onder meer te zien dat vogels zich intussen prima zijn gaan vermaken in hun nieuwe natuurgebiedje. Kijken we in de richting van IJsselmonde, dan zien we dat de verbindingsbaan naar de vroegere werkplaats is opgebroken (nog even asfalteren graag!). De moskee op de achtergrond lijkt te popelen om zich als vertegenwoordigend beeld van de wijk op te werpen. Tja, zo zie je maar weer. Waar iets stopt begint gewoon weer iets nieuws...

Foto's (Rob Schippers): Ook aan de RET-buurman op Hillesluis resten in het voorjaar van 2012 alleen nog maar herinneringen. Wat op deze foto's van de 12e april rest, zijn een onbelemmerd uitzicht op de Hilledijk en de twee sporen die naar de vroegere remise leidden...

Gedreven door herinneringen blijven we zo bij het passeren van deze plek onze ogen de kost geven. Daarbij blijkt dat de sporen van depot Feijenoord zich ook in het prille begin van 2014 niet zomaar laten uitwissen. Trots als machinist Michel Beekveld is op zijn spoorse wortels, legt hij opnieuw de locatie vast. 'H!' (Hoe vaak kreeg je het niet naar je hoofd geslingerd.) 'Je mag je schoenen wel eens poetsen'. Bij dezen dan, waarde collegae. Voor de laatste keer...