FEIJENOORDSE MEESTERS

Meer foto's van de e-loc 1300

Foto (Rob Schippers): Het is 12 oktober 1975 wanneer de sluiter klikt voor deze Rotterdamse plaat. We bevinden ons aan de zogenaamde 'hoge zijde' van het Centraal Station. Loc 1314 staat op dat moment met draaiende ventilatoren opgesteld op spoor 16. Voor de locomotief langs vangen we een glimp op van het oude fietsenperron. Achter de 1314 een tweetje Mat '64 met bagagecompartiment.Foto (Rob van der Rest): E-loc1302 met rijtuigen 'Plan-E' in de dienstregeling van trein 4333 op 23-07-1984. Het van de IJssellijn afkomstige geheel heeft op het moment van deze opname stationnement te Tilburg. Na het vertrek zal, via Etten-Leur, doorgereden worden naar de eindbestemming Roosendaal. Voordat het echter zover is, wacht de machinist - hangend uit het geopende cabineraam - op het vertrekbevel.

Foto (Rob Schippers): Elektrische locomotief 1316 op kopspoor 18 te Rotterdam. Opnamedatum 15-10-1974. Over de bebouwing op de achtergrond kunnen we alleen nog mijmeren...

Foto boven (Rob Schippers): De nog in blauwe verf gestoken e-loc 1314 verlaat Rotterdam Centraal op 7-3-1975. Het treinnummer dat bij deze uitrijdende trein hoort is 2525...

Foto onder (Rob Schippers): Nogmaals de 1314 met dezelfde 'Keulenaar' op Rotterdam Centraal Station. Op de achtergrond staat het Centrale Postkantoor van PTT.

*****

Foto (Rob Schippers): Locomotief 1313 tijdens een stationnement met trein 239 te Rotterdam in maart van het jaar '75.

Foto (Uit 'De Koppeling' van 12 november 1976): De slechte reputatie van de e-loc 1100 maakte dat er door de jaren heen nogal wat 'afgedokterd' werd. Dit model is dan ook geen mislukt product van een hobbyist, maar een serieus studiemodel van rond 1974. Dat de basis meer op een '1300' lijkt en de 'botsneus' er tenslotte geheel anders uit kwam te zien, kan niemand erg gevonden hebben...

Foto (André Romp): E-loc 1310 in blauw op spoor 15 van het 'oude' Rotterdam CS. Een zeer fraaie plaat die ons terugvoert naar het tijdsbeeld halverwege- of eind zeventiger jaren. Meer foto's van André zijn hier te bewonderen!

Foto (Albert Sas): E-loc 1307 in 'oud- blauw' voor de D-trein in Hoek van Holland 21-06-1983. Kort na het nemen van deze foto onderging de 1307 als eerste een levensduurverlenging. De tot op het laatst blauw gebleven 1307 werd daarbij voorzien van gele tooi en grote NS-vignetten. Ze verscheen als zodanig in augustus 1984 op de baan.

Foto (Rob van der Rest): De kalender wijst 23 september 1983 aan wanneer de sluiter klikt voor het vereeuwigen van deze mooie combinatie. Loc 1309 raast op dat moment met trein 2163 de Rotterdamse Dordtsestraatweg voorbij. Achter de trekkende loc 1309, zien we een 1e klasse ICR-rijtuig en een geel/blauw gehuisstijlde 'Plan-W' in de uitvoering 'B'.

Foto (Rob van der Rest): Op 08-07-1984 vertoefde de hier vastgelegde e-loc 1304 op de Kijfhoek. Links op de achtergrond is zodoende het onderstation aan de noordzijde (spoor 233) zichtbaar en direct rechts van de loc de uit 1868 daterende grondkorenmolen van Heerjansdam. Deze aan de Molenweg 64 gesitueerde molen was, als één van de weinige Zuid-Hollandse korenmolens, tot 1967 in professioneel bedrijf. Daarna raakte het monumentale bouwwerk helaas in verval en onttrok omliggende begroeiing het uiteindelijk van wieken ontdane geheel in toenemende mate aan het oog. Weliswaar onzichtbaar door de aanlegde HSL bestaat de molen anno 2013 nog steeds. Restauratieplannen voor molen 'Landzicht' liggen klaar, maar het wachten is vooralsnog op het beschikbaar komen van de benodigde financiële middelen.

Foto (Rob van der Rest): Hier nogmaals loc 1311, maar nu in een wat klassieker kleurenschema en in volle actie met trein 1961 op 26 augustus 1984! De plek waar deze foto werd gemaakt lijkt nauwelijks herkenbaar. Wie echter nog eens goed kijkt, ziet dat zich links achter het laatste rijtuig de contouren van het vroegere station Barendrecht aftekenen. De overweg op de voorgrond is de beruchte Gebroken Meeldijk. Ze werden door Weg&Werken gestort als een soort van buffer om met de hand hier en daar de 'kleine gaatjes' in het ballastbed te stoppen.

Foto (Rob van der Rest): Loc 1312 is tegenwoordig een rijdend museumstuk, maar toen ze nog 'echt' reed, zag dat er ongeveer zó uit. Met de D 283 naar Amsterdam rijdt de betreffende locomotief hier ter hoogte van de 'Grote Brug' bij Dordrecht op 24-02-1985. Wat kon je daar toch heerlijke platen maken!

Foto (Rob van der Rest): Loc 1310 met de 'Venloënaar' (trein 2159) op de nog tweesporige brug over Oude Maas op 24-02-1985.

Foto (Rob van der Rest): Wachtend op een zuchtje 'levenslucht' uit het spaarreservoir, wacht loc 1302 in Rotterdam een volgende inzet af. De locatie waar deze locomotief in april 1985 stond opgesteld bestaat niet meer, maar was destijds beter bekend als spoor 18.

Foto (Rob van der Rest): Op 8 augustus 1985 wacht deze bijzondere combinatie op een veilig signaal die de oversteek vanaf het 'derde spoor' bij Kijfhoek-zuidzijde naar de hoofdbaan mogelijk zal maken. Behalve de gerenoveerde e-loc's 1307 en 1311, zijn ook de 2471 en een beladen Huckepackwagen van de partij.

Foto's (collectie Kees Dessens): Links loc 1307 in hardnekkige blauwe outfit te Rotterdam. Rechts de 1308 tijdens een inzet voor de 'zwarte olie' op 13-04-1986.

Foto (Rob van der Rest): De gemoderniseerde e-loc 1304 passeert op 19-09-1986 de spoorwegovergang van de Laan der Verenigde Naties in Dordrecht. Omdat deze dubbele AHOB regelrecht werd beschouwd als een gruwel voor het wegverkeer, werden plannen beraamd om de spoorbaan ter plaatse te ondertunnelen. Dat is inmiddels gebeurd, zodat we bij het zien van deze opname opnieuw een stukje spoorweggeschiedenis aanschouwen...

 

Foto's (Arie Poots): Samen met postrijtuig P 7920 (van het type 'Plan-D') poseerde e-loc 1302 op 30 mei 1989 langs het perron van Utrecht Centraal... Beweeg de muisaanwijzer naar de foto toe!

Foto (Rob van der Rest): Op 19 mei 1990 passeert een Huckepack-goederentrein het station van Dordrecht. De locomotieven, waarvan de 1316 trekkend en de 1624 in opzending, voerden beide een stadswapen met plaatsnaam met zich mee. Loc 1316 was verbonden aan de plaats Geldermalsen en de 1624 aan Alkmaar. Het bestickeren van de loc's was overigens niet zomaar een lukrake bezigheid. Vooraf werd eerst alles overdacht en uitgerekend. De tekenkamer vervaardigde vervolgens van elke te beplakken locomotief een tekening (met dank aan Rob Schippers) in het indrukwekkende formaat van 184 x 83 centimeter. Dat is helaas te groot voor een duidelijke foto of een scan. Onder het linkje is daardoor maar een gedeelte zichtbaar.

De keuze of deze prent uit de oude doos (van Paul van Duin) nu onder het hoofdstuk 'Loc's 1300' of juist bij 'Hondekoppen' ondergebracht moet worden, is best een moeilijke. Hoe dan ook schrijven we 27 augustus 1993; de dag waarop een slooptransport, onder aanvoering van e-loc 1305, met een opmerkelijk treinstel, over spoor 10 Rotterdam doorkruiste. De eerste indruk kan zijn dat we hier te maken hebben met een door vandalen besmeurde 'Hondekop', maar niets is minder waar. Het treinstel in kwestie is namelijk de 363, welke eerder als 'rijdend Kunstwerk' de KunstRai in Amsterdam van mei 1993 gepromoot had. Verdiensten of niet, triest genoeg was de gehele optocht gedoemd te verdwijnen. Ook voor de witte, betonnen bloembak op het perron van het belendende spoor 9 zou dat uiteindelijk het geval zijn, net als voor het hooggeplaatse lichtsein dat hetzelfde spoor 9 officieel in 'a' en 'b' verdeelde...

Foto (Rob van der Rest): Nogmaals e-loc 1312, maar nu in 'gerenoveerde outfit' tijdens een inzet voor de vuilcontainers van ACTS. Via Barendrecht-aansluiting en de spoorwegovergang aan de Wester Hordijk, waar deze foto op 03-08-1993 gemaakt werd, is de trein op weg naar IJsselmonde. Na het omspannen zal een 6400 het transport verder naar de Europoort vervoeren.

Foto (Rob van der Rest): Een jaar na de -gedeeltelijke- ingebruikname van de Willemsspoortunnel, verloopt het treinverkeer tussen Rotterdam-zuid en Rotterdam-CS nog altijd deels over de sporen van de noodbaan. Om daarvandaan weer op het oude tracé uit te komen, dat langs emplacement IJsselmonde loopt, is er direct voorbij de halte 'Zuid' een S-vormige boog aangelegd. Deze Intercity van Den Haag naar Venlo heeft deze 'slinger' al achter zich gelaten. De sporen links van de 1308 zijn op 10 september 1994 nog niet in dienst gesteld.