FEIJENOORDSE MEESTERS

Een afloopje...

Foto's (Bertus Kers): Nadat de vooraf losgekoppelde wagons zachtjes over de heuvel zijn geduwd, lopen ze op eigen zwaartekracht naar de verdeelsporen. Onder het wakend oog van de Heuvelprocesleider regelt het Westinghouse 'heuvelsysteem' automatisch de stand van de wissels. Daar waar nodig wordt de snelheid van de afzonderlijke afloopjes beteugeld door de railremmen.