FEIJENOORDSE MEESTERS

Foto's van Jan Daalman (eind zeventiger jaren)