FEIJENOORDSE MEESTERS

Meer foto's van IJsselmonde en Feijenoord

Foto (Henk Jonkers): Nogmaals een alledaags rondje Feijenoord... Of toch niet helemaal? Het antwoord is 'NEE', want het is hier rond 1966 en wie goed kijkt naar de wat verderaf gelegen bebouwing, ziet een mix van oud en nieuw door elkaar. Rechts aan de 'waterkant' staat, in het verlengde van het kolenpark, nog het vierkante, witte gebouw dat beter bekend stond als 'Huis Chef'. Kijkend naar het jaartal kunnen we de conclusie trekken dat de nieuwe 'tijdelijke' werkplaats (links) het predicaat 'nieuw' verdient...

Foto (Ton van den Boomgaard): In de winter van 1970 is het 'vertakkingssein' van IJsselmonde nog in volle glorie aanwezig. Getuige de getrokken hooggeplaatste seinarm en het voorsein daaronder, is er een rijweg over de hoofdbaan naar Lombardijen ingesteld. Inrijders die golden voor een station of emplacement hadden in principe geen voorsein voor het volgende sein. Dat laatste betekende voor een machinist dat hij 'lage snelheid (maximaal 40 km/h) diende te handhaven, tenzij een plaatselijk snelheidbord minder afdwong. Op de 'afslag' naar IJsselmonde was een dergelijke situatie van toepassing. De op het witte-, vierkante bord getoonde 3 dwingt maximaal 30 km/h af. Tot slot mag er over hoofdletter 'T' op de telefoonkast geen twijfel bestaan. Een bellende mcn krijgt hier de 'Trld Post-T' aan de lijn.

Foto (Ton van den Boomgaard): Foto's zoals deze zijn vroeger veel gemaakt. De oude Breebrug bood liefhebbers dan ook een prima uitzicht over IJsselmonde. Links is 'Post-T' natuurlijk weer heel herkenbaar in beeld, maar daarnaast tekent zich in de licht besneeuwde omgeving ook mooi de looproute naar het verderop gelegen Hoofdgebouw af. Links en rechts van het kruis ontdekken we in de ballast de lichtgrijze gastanks voor de wisselverwarming. Verder verraadt deze foto dat het dragen van gele vesten in 1970 reeds gebruikelijk was.

Foto (Ton van den Boomgaard): Ook de Stadionbruggen lieten de passant een stukje van ons werk zien. In dit geval hebben we uitzicht over de 'B-sporen'. De relatieve rust zou kunnen wijzen op een zondags beeld en de schrikstrepen op de rangeerloc tussen 'Post IV' en het 'HGB', op de aanwezigheid van een DER700.

Foto (Hans Scherpenhuizen): En van de telkens terugkerende werkzaamheden op IJsselmonde was het omspannen van de 'olieboot' van elektrische- naar dieselelektrische tractie (of omgekeerd). Soms gebeurde dit op de A-sporen, maar ook wel op de B-sporen; zoals bij deze opname. Trein 575251 (Schoonebeek-Botlek) is met locomotief 1315 aangekomen op spoor 5 (naast het AGB). Vervolgens wordt de machine omgerangeerd en komen er diesellocs voor de trein. De rangeerder hangt aan de voorzijde naast de cabine. Deze opname werd gemaakt in mei van het jaar 1970.

Foto (Hans Scherpenhuizen): Overzicht van de B-sporen richting Administratiegebouw (AGB). Op spoor 5 staat een locomotief serie 1000 gereed met aan de loc een aantal dienstwagens, waaronder eentje met dwarsliggers. Let ook eens op de 'moderne' Audi's (model 60-90) op de autotransportwagon. Ook deze opname werd gemaakt in mei van het jaar 1970.

Foto (Henk Ockers, collectie Frans Molenaar): Voor de deur van de Opz Fo en klaar voor een ritje naar de Kaap! Gehurkt in de cabine zien we mcn Siem Bergsma en, hangend uit het raam, asp mcn Frans Molenaar. Ook rangeerder Janus is van de partij. Deze leuke opname werd in de zomer van 1975 gemaakt door de uit Heerlen afkomstige Henk Ockers. Henk was in die tijd gehuisvest in de Oase en volgde samen met Frans de opleiding DERL 61. Van Frans is bekend dat hij zijn loopbaan in februari 1975 startte. Omdat hij pas in april van dat jaar naar de machinistencursus zou gaan, reed hij niet alleen extra lang mee met machinisten van Feijenoord, ook draaide hij als 2e man diensten in de wagenmeesterij. Omdat hij aan die kant woonde kreeg rgr mcn Molenaar de RMO als werkplek. Zodoende kwam je dan alleen met reservediensten of in de weekenden naar de zuidkant om dan daar te rangeren. Na de 40 km/h-dienst, de 'grote diesel' en 'Plan U' verhuisde Frans definitief naar Rotterdam Centraal, alwaar hij tenslotte 28 jaar verbleef. Wie overigens meent een stroomafnemer waar te nemen, mankeert niets aan zijn of haar ogen. Als tweede tegen het juk staat namelijk de Rotterdamse schraapwagen, die op Feijenoord in onderhoud was.

Foto (Hans Scherpenhuizen): In september 1980 werd dt mooie uitzicht vastgelegd. Een bijzonder hoekje tussen IJsselmonde en Feijenoord met de vier aansluitingen zoals die daar vroeger gesitueerd waren. De engelsman en het 'halfje' links leidde naar de Waaier en het terrein van de 'bovenleiding'. Rechts loopt het spoor naar het Handelsterrein en in het midden de welbekende sporen naar Feijenoord. Omgeven door een statige populierenhaag zien we rechts ook de Oase liggen, terwijl op de 'landzijde' voor loc 2306 het armsein is getrokken voor de binnenkomst op het depot.

Foto (collectie Rob Keijzer): Deze opname uit 1985 laat n van de weegbruggen zien die ons rayon vroeger rijk was. Omdat er op de foto slechts een paar fragmenten van de directe omgeving te zien zijn, luidde mijn vraag in eerste instantie waar deze weegbrug zich bevond. Aan reacties had ik vervolgens geen gebrek. Vooral de RMO werd veel genoemd. Maar daarnaast ook enkele malen Feijenoord. En die laatste locatie was juist! De weegbrug dr lag namelijk aan de zijde van de Hilledijk; halverwege het depot en de Wilhelminakade. De door sommigen vermeende 'Delta-dijk- op de RMO is dus niet anders dan het baanlichaam van het metrospoor (met 3e rail) vanuit de RET-remise. Al met al een zeer herkenbare plaats voor wie op Feijenoord regelmatig wagens woog. Zoomen we nog even in op de foto zelf, dan zien we twee agenten van de 'Spopo' (Spoorwegpolitie) een onderzoek instellen naar een paar ingegooide ruiten en een vernielde weegschaal. Op de situatieschets hieronder (www.sporenplan.nl) is het niet moeilijk om de in rood omcirkelde weegbrug van Feijenoord te traceren...

*****

Foto's (Dick van Aggelen): In 1986 bezocht Dick van Aggelen samen met zijn maatje het rangeerterrein Feijenoord. Behalve het maken van geluidsopnamen en het fotograferen van de op de overweg rangerende 627, maakte een babbel met de dienstdoende seinhuiswachter op 'Post-K' eveneens deel uit van de activiteiten. Door de bovenlangs lopende luchtbrug pakte de lichtval voor de laatste opname overigens wat onvoordelig uit. Wie derhalve de kalende collega in de schaduw is, blijft een beetje gissen. Het zou wel eens Jan Carton kunnen zijn, maar wie denkt een betere suggestie te hebben is van harte welkom.

*****

Foto (Ben van Wevering): Loc 2346 vertrekt op 03-11-1987 met een trein van Feijenoord. Rechts aan de horizon tekenen zich 'De Hef' en de nieuwe 'Wllemsbrug' af en in de verte ontbreken ook de 'Spoorweghaven' en de Sik van de 'Desinfectie' niet...

Foto (Rob van der Rest): Feijenoord, 17-11-1989. Het afnemende stukgoed-vervoer maakte de te verstouwen rangeerdelen groter-, en dus zwaarder. Dit had tot gevolg dat de algemeen gebruikte 'kleine karren' soms in kracht tekort kwamen. De inzet van een treinlocomotief, zoals hier de van het depot geleende 2307, bood in dergelijke gevallen uitkomst.