FEIJENOORDSE MEESTERS

Foto's uit de collectie van Remmo Statius Muller

(Feijenoordse meesters in stoom)

Foto (Hielke Lijn †): Vaststaande gegevens over deze prachtige plaat zijn de naam van de fotograaf, het moment van de opname (mei 1956) en het feit dat dit het oude depot Feijenoord is. Verder kan het haast niet anders, of dit moet het 'oliehok' zijn. Leuk detail wordt gevormd door de aan de muur hangende plaatjes, waarop de nummers van de aanwezige locomotieven staan. Op het bord voor 'Vreemde loc's' staat in krijt de 2429 genoteerd. Deze in 1954 gebouwde machine deed bij NS dienst tot 1990, om daarna verkocht te worden aan SNCF. Na 53 jaar met de wielen op het spoor te hebben gestaan, volgde in 2007 de gang naar de sloper.

Foto (Hielke Lijn †): Een 'reserve-dienst' geeft machinist Kees Kamp in mei 1956 gelegenheid om op Rotterdam Deltsche Poort loc 4494 van onderhoud te voorzien. Aan de ronde schortplaten van het rijtuig voor de loc herkennen we het welbekende 'Plan-E'.

Foto's (Rinus Thijsse †): Een stukje nostalgie als op de bovenstaande foto kon je vroeger tegenkomen in de oude havens van Rotterdam of Amsterdam. Het vaststellen van deze locatie vormde aanvankelijk een moeilijke opgave, maar met hulp van enkele deskundigen, kunnen we deze omgeving identificeren als die van de Galileistraat aan de Merwehaven. Oude foto's van de Rechter Maasoever uit het archief van de Katendrechtse Bewoners Organisatie laten niet alleen deze loods met het opschrift 'Pacific Rotterdam' zien; ook het hek, de kranen en de bestrating komen geheel overeen met de hierboven getoonde opname. Van locomotief 3787 weten we dat deze in 1947 bij Werkspoor van oorlogsschade hersteld werd, terwijl de onttrekking uit de dienst zich voltrok op 23 maart 1956. Daarmee ligt het voor de hand dat we dit tafereel ergens tussen 1950 en 1956 kunnen plaatsen. Over de exacte reden van dit soort transporten blijft het nog even gissen, maar mogelijk hadden ze te maken met het vervoer van Engelse militaire verlofgangers. Dat het niet bij een enkele trein bleef, blijkt in ieder geval uit de tweede opname. Daarop is een gelijkende treinsamenstelling te zien, waarbij de 3787 (volgens de begeleidende notities) overigens is vervangen door de uit 1914 daterende 3766 van Werkspoor. Ook bij deze locatie opteren we voor de RMO. Op de achtergrond ontwaren we de Diepeveentoren en de schoorstenen van de fabriek aan de Schiemond.

(Met dank aan Elbert Conijn, Frans Molenaar, Rob van der Pols, Ton Odijk en Ben van Wevering.)Foto (Rinus Thijsse †): Een sfeerplaatje met Feijenoordse collegae op, hoe kan het anders, het oude depot Feijenoord. Van de locomotief weten we dat het de 4437 betreft, maar over de namen van het op de foto zichtbare personeel verkeren we in het onzekere. Hopelijk zijn er weer een aantal 'oud-Feijenoorders' die mij op dit punt kunnen helpen. Ontwaren wij in het midden niet Tjerk Poorte?

Foto (Hielke Lijn †): Mei 1956. Depot Feijenoord bezat vroeger een geavanceerd 'zandhok'. Rechts naast de mooi gedetailleerd gefotografeerde loc 3723 zien we het betreffende gebouwtje, waarin tevens een droogvoorziening was ondergebracht. Middels een compressor kon men het zand overhevelen naar de vulinstallatie welke zich in het stalen geraamte aan de buitenzijde van het pandje bevond. Niet zonder trots poseert de Feijenoordse machinist Hielke Lijn aan de linkerzijde van zijn machine. Van Hielke is bekend dat hij een gepassioneerd vakman èn fotograaf was. Zijn materiaal mag, zeker voor de tijd waaruit het stamt, van hoge kwaliteit genoemd worden. Via Marco Lijn (de zoon van Hielke) kwam een belangrijk deel van de negatieven terecht bij Remmo Statius Muller. Na de nodige bewerking werden ze vrijgegeven voor publicatie op 'Feijenoordsemeesters'. Zowel Remmo als Hielke waren als actief medewerker verbonden aan de Stoom Stichting Nederland. Hielke uiteraard als machinist en Remmo als kartrekker bij de restauratie van de 'vuurloze' en de 8811.

Foto (Hielke Lijn †): Aan deze opname kunnen we als datum 5 juni 1956 verbinden. Behalve het feit dat we hier de boekhouder van depot Feijenoord achter zijn bureau aan het werk zien, moeten we helaas alle verdere informatie schuldig blijven. We hopen dus dat er op deze bijzondere plaat ooit weer een reactie zal komen...

Foto (Hielke Lijn †): In gezelschap van de conducteur en de stationschef poseert machinist H. van Laar voor het oog van de camera op het vroegere station van Pijnacker (1 juni 1956).

Foto (Hielke Lijn †): Feijenoord anno 1956. Na het innemen van een nieuwe watervoorraad krijgt loc 8825 van machinist Jan Kersten (99,99% zeker!) ook nog even een tussentijdse smeerbeurt aan het drijfwerk. Wederom een heerlijke plaat die tevens een stukje van de depotomgeving weergeeft!

Foto's (2x Hielke Lijn †): Ook deze twee opnamen zijn ronduit geweldig. In december van het jaar 1956 fotografeerde Hielke zijn leerling Steef Hendrik, die  naar verluidt later het spoor weer zou verlaten. Hier deden ze nog samen dienst op de 'A-sporen' van IJsselmonde met rangeerloc 636.

Foto (Hielke Lijn †): Louis Bosman in actie met de smeerkan bij loc 4391. Deze opname stamt uit de maand september van het jaar 1956.

Foto (Hielke Lijn †): September 1956. Hielke Lijn en Louis Bosman op de voetenplaat van de 4391 te Dordrecht.