FEIJENOORDSE MEESTERS

Elektrische tractie

Hoeveel ex-Feijenoorders er vandaag de dag nog rondrijden is moeilijk in te schatten. Over het land en de verschillende Spoorwegmaatschappijen verdeeld moeten het er nog honderden zijn. Een groot deel is alleen nog maar in de reizigersdienst actief en zal over het algemeen het merendeel van de dienstjaren achter de rug hebben. Deze pagina laat foto's zien van ET-werk dat voor Feijenoorders en oud-Feijenoorders niet vreemd was en is. De foto's zijn meestal gemaakt in het gebied rondom Rotterdam, maar soms ook ver daarbuiten. Zoals de titel al aangeeft, starten we met de elektrische tractie, maar ik hoop eigenlijk dat de reacties van collegae aanleiding zullen geven tot het laten zien van meer...

Foto's (Rob van der Rest): De 1115 is op 1 december 1985 de trekker van de IC 2521 (Den Haag CS-Venlo). Bescheiden treintjes in die tijd; alle IC's hebben buiten de spitsversterkingen om slechts 4 rijtuigen aan de haak. De locatie (Barendrecht) in aanmerking genomen, is er van alles dat de achtergrond laat zien niets meer over. Hier ontwaren we echter nog het oude perron van Barendrecht en de vier sporen tellende overweg in de Gebroken Meeldijk. Op de tweede plaat, met daarop de door de 1620 getrokken D 283 van Parijs naar Amsterdam, wordt ook het vroegere inhaalspoor ter hoogte van de Veiling weer in herinnering gebracht.

Foto (Rob van der Rest): 'Stadsgewestelijk materieel' (SGM) waarvoor het oorspronkelijk bedoeld was... Op de foto nadert treinstel 2014 op 21-07-1985 het perron van het aan de Hofpleinlijn gelegen Berkel-Rodenrijs.

Foto (Rob van der Rest): Aangevoerd door de locomotieven 1138 en 1139, is trein 1962 op 22-09-1983 onderweg in de richting van Rotterdam en Den Haag. Achter de Franse Corail-rijtuigen herkennen we het viaduct van de A-15 nabij Barendrecht-aansluiting. De landelijke omgeving op de voorgrond sloot aan op het 'buitenstedelijk' gebied van de Dordtsestraatweg.

 

Foto's (Ben van Wevering): Het is 4 juni 1987. Het ritueel van een binnenkomende trein met VTG-ketelwagens op IJsselmonde herhaalt zich voor de zoveelste keer. Behalve de trekkende loc 1628, bevindt zich ook nog een onbekende opzendloc uit de 2400/2500 in de trein. In het oog springende details op deze foto zijn de oude Breebrug en de vroegere telefooncentrale naast de hoofdbaan. Beweeg de muisaanwijzer naar de foto toe!

Foto (Ben van Wevering): Zomaar een plaatje dat op 07-04-1987 vanuit de Rotterdamse Gouderakstraat (industrieterrein Lombardijen) geschoten werd? Nu niet meer in ieder geval, want wie goed kijkt, aanschouwt behalve een vierwagentreinstel Mat '64, ook nog 'spoortuintjes' en een stukje perron van het oude station Lombardijen. Aan de zichtbare flats zullen veel spoorlui nog de nodige herinneringen hebben. Menigeen woonde hier immers... Treinstellen uit de nummerreeks 500, zoals te zien op deze foto, behoren sinds 2010 tot het verleden. De landelijk aandoende zichtlijnen zijn door de jaren heen veranderd in een beeld van sporen, fly-overs en geluidskeringen. Over het genoemde industrieterrein, waaraan destijds dit weiland werd opgeofferd, kunnen we tot slot zeggen dat dit inmiddels alweer plaats heeft gemaakt voor een nieuw ziekenhuis...

Foto (Rob van der Rest): Een drietal blauwe Beneluxen (alias Mat '56) zijn op weg als IC naar Brussel en passeren de Dordtsestraatweg. Opname 23-09-1983.

Foto (Rob van der Rest): De 'pijpen voor Maassluis' waren voor iedereen herkenbaar. Hier nadert zo'n vervoer de welbekende overweg aan de
Wester Hordijk op 07-01-1991. Nadat de 1608 zijn vrachtje op IJsselmonde heeft afgezet, neemt een Feijenoorder met dieseltractie het laatste stuk voor zijn rekening.

 

Foto (Ben van Wevering): Op 04-11-1987 zijn deze gekoppelde stroomlijn-Beneluxen bezig met n van hun laatste ritten voorbij de halte 'Zuid'. Aangezien begin 1987 de locserie HLE11 van de NMBS haar entree in de Beneluxdienst maakte, had ook de NMBS 25.5 (TD) haar langste tijd in de Internationale IC-dienst met onze zuiderburen gehad. Machinist Bertus Kers fotografeerde rond deze tijd de nieuwe trek-duwcombinatie tijdens de doorkomst op Station Blaak. Beweeg de muisaanwijzer naar de foto toe!

Foto: (Ben van Wevering): Geelgekleurde Sprinters mogen in 2009 een zeldzaamheid genoemd worden. Hier op 19-08-1988 is een dergelijk treinstel nog een zeer algemene verschijning. Zoals dat op 'Feijenoordse meesters' te doen gebruikelijk is, rijdt dit stadsgewestelijk materieel (SGM) in een echte Rotterdamse omgeving; beter bekend als de 'DHS'.

Foto (Bertus Kers): Met een internationale trein in het kielzog, rijdt NMBS-loc 2555 (hier in 1978) over het Rotterdamse luchtspoor. Zoals bekend werd dit loctype vroeger voor de IC-dienst Amsterdam-Brussel-zuid gebruikt. Daarnaast echter ook wel voor internationale D-treinen. In dat geval stond er op het dienstkaartje 'MSL' vermeld; de afkorting voor 'meerspanningsloc'.

Foto (Ben van Wevering): Een Internationale Intercity uit Brussel-zuid rijdt langs het grotendeels braakliggende IJsselmonde op 21-08-1985. De standplaats Feijenoord deed geen dienst op deze materieelsoort, maar 'Feijenoordse meesters' op Rotterdam des te meer. De 'trek-duw' (trek-en-douw op z'n Rotterdams) stond op het dienstkaartje vermeld als 'TD'. Energiebewuste machinisten schakelden bij 130 km/h ter hoogte van Barendrecht uit. Al freewheelend reed je zo precies de vereiste 60 km/h op het viaduct over de Steigersgracht. Helemaal links op de foto staat de dubbele aankondiging van de overwegen in de Hordijk en de Dordtsestraatweg.

Foto's (Rob van der Rest): Begerig kijken de voerman en zijn paard naar de vele pk's die deze niet meer bestaande overweg (km 77.3) aan de Joppelaan / Buitenkerklaan in de buurtschap Kandelaar (Kethel) passeren. Oudere machinisten zullen zich deze locatie -komend vanuit de richting van Schiedam op ongeveer 200 meter voor de brug over de Poldervaart- ongetwijfeld herinneren. Het witte houten huis was ooit een blokpost, maar doet al lange tijd dienst als woonhuis. Op de foto onder passeert de internationale IC 171 ('Trek-duw' met NMBS-loc 2551) de genoemde brug. Beide opnamen werden gemaakt op 4 december 1983.

 

Foto's (Rob van der Rest): Een betere indruk van hoe de vroegere 'Benelux-trek-duw' er uitzag kun je bijna niet krijgen. Geduwd door NMBS-locomotief 2554 passeert de IC van Amsterdam naar Brussel de spoorwegovergang aan de Dordtsestraatweg, Deze mooie Rotterdamse plaatjes werden geschoten in mei 1983. Beweeg de muisaanwijzer naar de foto toe!

Foto boven (Rob van der Rest): Een met stroomlijn-Beneluxen (Mat '56) en Mat '54 gereden internationale IC 166 naar Brussel nadert de Wieldrechtse Zeedijk onder Dordrecht op 19-09-1986. Het blauwe Nederlands / Belgische tweespanningsmaterieel was bij lange na niet zo geavanceerd als dat tegenwoordig het geval is. Voor het Belgische net moest er een andere stroomafnemer omhoog en in Nederland draaide de compressor maar op halve kracht (lees voltage). Voor Feijenoorders gold dat zij vanuit Amsterdam niet verder reden dan Rotterdam. Rotterdammers kwamen op hun beurt niet verder dan Roosendaal. Het rijden vanaf Roosendaal was in deze tijd alleen voorbehouden aan Roosendaalse machinisten de 'Voerders' van de NMBS. Eind 1986, begin 1987 deed de locserie 11 van de NMBS haar intrede in de Beneluxdienst. Daardoor verdwenen zowel de NMBS-machines van de serie 25.5 als de Benelux-stroomlijnstellen uit onze reizigersdienst.

Foto (Rob van der Rest): Na de aankomst in Roosendaal werden de voorop lopende, en voor Brussel bestemde, 'Benelux-stroomlijnstellen' ontkoppeld. De achteroplopende hondekoppen gingen verder naar Vlissingen. Met een beetje pech kreeg je in deze treinserie een combinatie mee van Mat '54, Mat '46 en Mat '56! De foto werd in 1983 gemaakt ter hoogte van het inmiddels verdwenen industrieterrein bij Rotterdam Lombardijen.

Foto (Ben van Wevering): De Aansluiting Hillegersberg, gezien vanaf de Gordelbrug. Vroeger reden daar beurtelings de stoptrein-, en de Intercity naar Utrecht voorbij; elk met een interval van een half uur. Intercity's hadden daarbij (om en om) f de bestemming Enschede (treinserie '1700'), f, in het geval van de serie '500', die van Groningen / Leeuwarden. Daarnaast was ieder uur het, toen nog groengekleurde, 'stoppertje' naar Amsterdam via Breukelen ingelegd. In Gouda 'combineerden' de stoptreinen uit Rotterdam en Den Haag en op de terugweg gebeurde het omgekeerde. Verder dan Station Rotterdam-Alexander ging de stad niet, want anders dan weilanden bestonden er tussen 'Alexander' en Station Nieuwerkerk niet.

Foto (Rob van der Rest): Loc 1221 passeert met IC 161 de Hordijk in februari 1983.

Foto (Rob van der Rest): Nogmaals de (Wester) Hordijk, nu op 24-06-1983 met E-loc 1206 en een sleep onderlossers onderweg van Kijfhoek naar IJsselmonde.

Foto (Rob van der Rest): Getrokken door loc 1651 arriveert de D 283, bestaande uit Franse 'Corail-rijtuigen', naar Amsterdam. De opname is van 18-08-1983.

Foto (Rob van der Rest): De Motorpost was een echte bastaard. Met de tractie-installatie van een tweetje Mat '64 beschikte dit materieel over sportwagenachtige acceleratietijden. Net als een locomotief was de 'MP' voorzien van buffers, schroefkoppelingen en een hoogspanningskabel voor de treinverwarming. Multiple-bedrijf was mogelijk tot drie stuks. In die combinatie mocht je een trein van 600 ton trekken. De eigenaar van deze serie was trouwens niet NS, maar PTT.

Foto (Ben van Wevering): Gezien vanaf de Westerhordijk zag het er in de richting van de Dordtsestraatweg in 1993 z uit! Net als het materieel op deze plaat (de zeer snelle DDAR-3), is deze plek in de geschiedenisboeken verdwenen...

Foto (Rob van der Rest): Loc 1136 passeert op16-10-1983 de AHOB aan de Rotterdamse Dordtsestraatweg . De heerlijk bontgekleurde sleep rijtuigen is de D283 naar Amsterdam.

Foto (Rob van der Rest): Dat er voor een getrokken trein heel vaak een e-loc van het type 1100 stond, was niet zo verwonderlijk. De serie omvatte, de voortijdig gesloopte exemplaren meegerekend, maar liefst 60 stuks en was daarmee de grootste. Op deze foto zien we de 1111 op 18-08-1983 te Rotterdam Centraal.

Foto (Ben van Wevering): Oranjeboomstraat, 07-04-1987. Een e-loc 1600 is met een stam ICR-rijtuigen op weg naar Venlo. Voor een Feijenoorder hield dat meestal in dat er een goederentrein teruggereden moest worden.

Foto (Rob van der Rest): Met op kop de gerenoveerde 1224 en de 1636 in opzending, dendert de lege 'Schoonebeek' door het Rotterdamse Blaakstation. De opname is van 20-03-1984. In die tijd reed een Feijenoorder deze trein 's ochtends van IJsselmonde naar Utrecht.

Foto (Rob van der Rest): Is dit niet mooi? Getrokken door loc 1221 passeert trein 1961 de Wieldrechtse Zeedijk nabij Dordrecht op 20 april 1984. De NS 1221 zou later getransformeerd worden tot ACTS 1255.

 _________________________________________________________________________________________________

 

Te leuk om niet te laten zien! Elektrisch pionierswerk tussen de rails in Albani (Met dank aan Ton Nijsten)