FEIJENOORDSE MEESTERS

Meer foto's van de Hille...

De verzameling ingestuurde foto's over dit onderwerp is inmiddels zo omvangrijk geworden, dat niet alle foto's op een enkele pagina en bij hetzelfde onderwerp geplaatst kunnen worden. Geregeld krijg ik foto's van min of meer dezelfde locaties, maar daarbij zijn de invalshoeken en de momenten zo gekozen, dat ik het als webmaster niet meer voor elkaar krijg om te bepalen wat ik wèl, of niet moet plaatsen. Dwing ik mijzelf om tòch te kiezen, dan kan ik achteraf de rest van het materiaal toch weer niet negeren. Deze pagina moet mij nu maar uit de ontstane impasse helpen; daarbij voor lief genomen dat verdere uitleg bij de foto's soms ontbreekt omdat het meeste al verteld is...

Foto (Archief Katendrechtse Bewonersorganisatie): Met een karretje (626) op 'De Kaap' (Veerlaan) in 1982. Bij het bekende gezicht van deze Feijenoordse rangeerder hoort volgens Jacob Smid naar alle waarschijnlijkheid de naam Herman Olde Kamphuis; een 'Tukker', die jarenlang op Feijenoord-, en later ook op de Kijfhoek rangeerde.

De bovenstaande twee foto's komen van Jeroen Kooij uit Hilversum. Hij schrijft: 'Met veel plezier heb ik 'Feijenoordse meesters' stukje bij beetje bekeken en dan met name 'de Trein in de Wijk', want gewoon met een goederentrein over straat gaan rijden heeft iets heel aparts. Ik kwam eind jaren '80 wel eens rondom de Rijnhaven om metro's te fotograferen (hebben we niet in Hilversum, met uitzondering van de metro van Juinen) en op een dag, in juli 1987, besloot ik om eens op straat te gaan kijken. Dat leverde deze twee plaatjes op'. Evenals de koolzuurwagon van Rommenhöller zijn ook de gezichten van de rangeerploeg herkenbaar! Maar de namen? Mij schieten ze helaas niet te binnen... Er is dus weer wat hulp van buiten gevraagd.

Foto's (Ben van Wevering): 06-05-1989: Achtereenvolgens de Brede Hilledijk, de Veerlaan, de Hillelaan en de Hilledijk. Met loc 2304 werd op de genoemde datum enkele malen een bezoek aan Steinweg gebracht. Van het personeel op de eerste foto is Mustafa Aksoy (zonder helm) herkenbaar.

Foto (Ben van Wevering): Brede Hilledijk, 12-05-1989: Met twee met containers beladen rongenwagens van HANNO aan de Maashaven, is deze ploeg net gearriveerd op de Brede Hilledijk. Drie eerder bij Steinweg aan de Veerlaan opgehaalde gesloten goederenwagons stonden al op het omrijspoor op de Brede Hilledijk.

Foto's (Ben van Wevering): 18-09-1989: Na de plaatsing van wagens is de 659 (met de cabinedeur in de verkeerde kleur geel geschilderd) op de terugweg naar Feijenoord. Zowel de Brede Hilledijk als de Hillestraat vormen hier het achtergronddecor.

Foto's (Ben van Wevering): Links de kruising Brede Hilledijk - Hillelaan ter hoogte van het Metroviaduct (25-07-1988). Rechts de 659 solo op de Brede Hilledijk op 08-09-1988.

Foto's (Ben van Wevering): Dat onderhoud eveneens op de raccordementen nodig was, staat natuurlijk geheel buiten kijf. Dat dergelijke werkzaamheden ooit op de gevoelige plaat werden vastgelegd is echter heel bijzonder. Deze werktrein met Locomotor kwam op 28-09-1990 terug van de Maashaven NZ en reed over de Brede Hilledijk terug in de richting van Feijenoord. De stelregel 'niet zonder lucht over de straat' werd in dit geval overduidelijk genegeerd, want een 'Sik' beschikte nu eenmaal niet over lucht.

                

Foto's (Ben van Wevering): Een radioploeg met 2200 komt terug van de Wilhelminapier op 28-09-1990. Met de rode vlag waarmee het wegverkeer wordt gewaarschuwd is iets bijzonders aan de hand. Speciaal voor de rangeerdienst bestonden er namelijk speciale opvouwbare rode vlaggen (foto's Cor de Rijke). Het geheim van zo'n ding was dat er een leren riem met scharnier aan zat. Opgerold paste hij zo mooi in je broekzak en uitgevouwen beschikte je over een mooi stevig exemplaar, waarvan het oppervlak niet in de wind wegwaaide.

Foto's (Ben van Wevering): Verlaten en met een afgezette motor staat deze loc op de Brede Hilledijk te wachten. Het is namelijk 17 juli 1991 en dat is woensdag, de marktdag in de wijk. Daar deden vanzelfsprekend ook spoorlui hun voordeel mee. Maar niet iedereen gaf in de baas zijn tijd het geld uit, want wie goed kijkt ziet op de dijk nog net een gele rangeerdershelm boven een bankje uitsteken...

Foto's (Eric Bos en Jilles Zee): Zomaar een bediening met de 2425 op de Veerlaan in november 1989. De zwaaiende rangeerder rechts op de voetenplaat is Frank van Genesen. Op de bok treffen we Ton Lubbers aan, die als machinist uiteraard op Feijenoord thuishoorde.

Foto's (Ben van Wevering): In het 'polsgebied' van Katendrecht zat, tot eind jaren ’70, een bedrijf dat handelde in koeienhuiden (in havenarbeiderstaal 'lege koeien'). Iedere bewoner die lopend of fietsend de wijk in of uit ging moest langs dit sterk geurende bedrijf en door het op straat liggende mengsel van looizuur en nat zout. Voor de oudere bewoners van de wijk is het dan ook geen enkel probleem, waar ter wereld ze ook zijn, om deze specifieke geur te herkennen. Ook voor de maker (Ben van Wevering) van deze foto's niet. Hij schrijft:

'Toen ik op een zondag in augustus 1991 de wijk uit fietste werd mijn geheugen ineens geprikkeld door een, al lang niet meer waargenomen, bekende lucht. Na even snuffelend zoeken kwam ik al snel uit bij 3 goederenwagons die op de Maashaven NZ stonden op een stukje “verbindingsspoor” dat al zeker 35 jaar niet meer gebruikt was. En, jawel hoor, geladen waren met gelooide koeienhuiden. De huiden werden op deze locatie, handmatig en stuk voor stuk, overgeslagen in vrachtwagens en ik vermoed dat de NS!, vanwege de kwalijke reuk, de wagons speciaal hier, ver van de bewoonde wereld en het depot, neer had gezet. De deuren van de wagons konden in de nacht en in het weekend trouwens gewoon open blijven staan. Wie zou het immers in zijn hoofd halen zo’n stinkend en druipend koeienvel te willen stelen?'

Foto (collectie van de Stichting NVBS Railverzamelingen/SNR): Maashaven NZ, de Timorstraat in januari 1980...

Deze foto zou, volgens de bijgevoegde archiefgegevens, in januari 1980 op de Waalhaven gemaakt zijn. Over de exacte locatie van de rangerende loc 661 waren we echter nog niet helemaal uit. Tips als zou het hier gaan om de Sluisjesdijk (N.Z.) of de Bunschotenweg (W.Z.), werden al snel opgevolgd door beweringen dat het hier waarschijnlijk zou gaan om de Waalhaven N.Z. Maar daarmee was het mysterie niet opgelost, want zitten we hier (zoals de oud-Waalhavenaar Cok Flokstra gokte) dan halverwege de Noordzijde ter hoogte van NTB 2 (naast de notenbranderij, met aan de overkant lompenhandel 'De Boer', die ook een vestiging in de Dordtse Zeehaven kende), of is dit wellicht toch de Kesterenstraat (O.Z.) aan de landzijde van 'Klapwijk Rapide'; zoals Ton Vincenten (DB Schenker) beweerde. Het laatste zou gemotiveerd kunnen worden door de op 'KR' gelijkende letters op de voorpui van het linker gebouw. De afkorting van de genoemde bedrijfsnaam dus! In dit geval zou de loods rechts in beeld 'loods Koomans' of 'loods Leemans' zijn...

Het verlossende woord kwam uiteindelijk van de Katendrechter Ben van Wevering! Gestaafd met enkele rake foto's stelde hij dat deze foto beslist niet op de Waalhaven genomen was. De rubriek waar hij wèl thuishoort is:

'De trein in de wijk'

 

Foto (Ben van Wevering): Nogmaals de Timorstraat, maar nu op 14 mei 1998. Tenzij we dit begrip wat rekken, is er van bedrijfsactiviteiten geen sprake meer... Beweeg de muisaanwijzer naar de foto toe!

Het gaat hier namelijk gewoon om de Maashaven-noordzijde ter hoogte van de Timorstraat. Het gebouw betreft het kantoor/portiersloge/kantine en dienstwoning (1e verd.) van Furnes/ Seaport terminals, en het latere Hanno. Links is nog net een stukje van de poort zichtbaar. Aan de andere kant daarvan stond eenzelfde soort pand met (op de 1e) ook weer een dienstwoning en daaronder de werkplaats en het 'kabelgat' van dit havenbedrijf. De kantoorruimte werd later, omdat het havenbedrijf daar geen bestemming meer voor had, verhuurd aan derden. Vermoedelijk zijn toen de gevelborden met de letters 'KV' aangebracht; zijnde de afkorting voor 'Cor Veldhoen'. Dit bedrijf, dat naar verluidt ook nog een stuk of 30 andere B.V.'s bezat, handelde onder meer  in bedrijfskleding en takels, en deed daarnaast aan asbestsanering. Aan de andere kant van de weg stonden een drietal loodsen die eveneens door Veldhoen gebruikt werden.

(Met dank aan Erikjan Sachse, Cok Flokstra, Ton Vincenten en Ben van Wevering)

Ben van Wevering schrijft: 'Na het maken van een aantal foto’s zag ik de 2363 binnenlopen op Feijenoord, maar ik vond het wel weer welletjes voor die dag en nam mij voor om na een rondje 'Zuid' huiswaarts te fietsen. Via de Maashaven OZ deed ik zo Katendrecht aan, waar in de verte een locomotief met wagon over de kade reed in de richting van de Hillelaan. Snel bracht ik nogmaals mijn camera in stelling; net op tijd om af te drukken voordat de loc de kruising Hillelaan over zou steken. Eenmaal richting Feijenoord zou ze immers uit mijn beeld verdwijnen. Achteraf viel dat laatste mee, want de loc stopte in de Hillekop, om via de Brede Hilledijk opnieuw de richting van Katendrecht te kiezen. Door de zijpoort van HANNO aan de Bananenstraat reed ze de Kadesporen op en haalde daar een lege rongenwagon weg. Daarna ging het weer terug naar de Hillekop om via de Brede Hilledijk en de Maashaven NZ bij de Hoofdpoort van HANNO nog een stel geloste containerwagens op te halen. De uitgevoerde bewegingen komen op insiders misschien omslachtig over, maar het verbindingsspoor halverwege Katendrecht (tussen de kade en de Maashaven NZ) werd op 2 augustus 1993 al heel lang niet meer gebruikt. Uitzondering daarop vormde de wagons met koeienhuiden, waarvan foto's elders op deze pagina staan.'

*****

Foto's onder en boven (Remco Bruggink): Een oproep onder buurtbewoners door de werkgroep 'Levendig en Leuk' leverde deze schitterende foto's op. Achtereenvolgens zien we een rangerende DER600 aan de Maashaven NZ en de 607 aan de Maashavenkade (terugkeer Hanno). Beide opnamen dateren uit circa 1995.

*****

Foto (Marco Verzijl): Kinderen uit de wijk kijken belangstellend toe bij de verwoede pogingen van deze leerling-machinist en zijn rangeerder om het stroef lopende wissel in de Brede Hilledijk om te leggen. Dat het rangeerdeel daardoor het nodige oponthoud ondervindt, zal de mentor een zorg zijn. Zijn pupil zat immers vlak voor zijn examen, dus kon hij van deze mooie nazomerdag in 1997 maar beter genieten. Uiteindelijk komen de in de haak hangende Hbis'n toch wel bij de firma Steinweg aan de Veerlaan terecht.

Foto (Marco Verzijl): Nogmaals de Brede Hilledijk, maar nu op 28-07-1997. Loc 6493 met een opgehaalde graanwagen van Codrico. Rangeren gaat hier zoals altijd gewoon tussen de spelende kinderen door...

Foto (Ben van Wevering): Kadespoor aan de Maashaven ZZ op 7 mei 2000. Het dichtgeslibde- en veelal met rommel bezaaide straatspoor illustreert nog een keer hoe behoedzaam we moesten rangeren.