FEIJENOORDSE MEESTERS

Meer foto's van de Betuwelijn

Foto (Cock de Goede): Het vertakkingssein van Leerdam zoals dat er in de zeventiger jaren van de vorige eeuw uitzag. In stationssituaties ontbraken vaak voorseinen die de machinist iets zouden kunnen zeggen over de stand van de uitrijseinen. Reglementair was bepaald dat een machinist, tenzij het een officieel doorrijspoor betrof, bij het ontbreken daarvan altijd terug moest remmen tot aan 'lage snelheid'. Het rekening houden met een stoptonend uitrijsein was hier dus altijd aan de orde...

 

 


Foto's (Cock de Goede): Voor h
et station van Arkel stond vroeger eveneens een bordes. Hier zien we, aan de Gorinchemse kant, dat gevaarte in het najaar van 1980. Omdat n van de twee sporen, die het station ooit rijk was, dan al is opgebroken, is de daarvoor geldende seinarm verwijderd. Voor het overblijvende perronspoor was in dit geval wel een voorsein aangebracht. Arkel kon zodoende met 100 km/h gepasseerd worden.


*****
 

 

Foto (Rob Keijzer): Ieder uur passeerden 'Feijenoordse meesters' deze Zuid-Hollandse overweg; voor sommigen beter bekend als de Ahob 'Nieuwe Hoven' in Gorinchem. We kijken hier in de richting van Arkel. In de verte zijn zodoende de opslagtanks van Teunis van Andel (later TEVAN) zichtbaar. Spreken we over de sporen, dan zijn op dit punt de vroegere sporen 1, 2 en 3 al samengekomen. Het tweede spoor, waarvan het oplettende oog vast en zeker het S-bord ontwaart, leidt naar de goederenloods. Op de laatstgenoemde plaats verrezen later de huidige kantoorpanden. De aanvankelijk als 'raadplaat' verschenen opname leverde, geheel in de lijn der verwachtingen, maar een paar reacties op. Ze waren (haast onvermijdelijk) afkomstig van Feijenoordse machinisten die ooit op de lijn reden. Onderstaand hun relaas...

Volgens Henny van Rijsbergen werd de raadplaat deze keer vast en zeker genomen op de Betuwelijn. Gezien het ontbreken van 'waslijnen' kan dit niet missen! Ik gok op de overweg bij Gorinchem, richting Arkel. Omdat de doorstroming stilstond, heb ik 4 jaar in het 'Plan-U-rooster' gezeten en kende de meeste forensen van gezicht. Aan de ne kant een eentonig baanvak, maar aan de andere kant ook heel bijzonder door het specifieke Hollandse landschap, de overblijfselen van de waterlinie en het ontbreken van bovenleiding. In de cabine zat je als het ware in het kleinste kantoor van Nederland met het mooiste uitzicht. Ook heb ik hier mijn proefrit gedaan met tractieopzichter Piet Floris, waarbij de belangrijkste onderwerpen auto's, bootjes en andere hobby's waren. Aan het einde van de rit zei Piet: 'Goed gedaan jochie!'.

Giel de Jong moest, net als ikzelf, toch even nadenken over deze opname (toppie man, zon item) maarrrr, volgens mij is dit Gorcum richting Arkel. Seinhuis in de rug, links. Weet nog met wegleren dat dit nog bestond. Ben er ook 'op' geweest. Zon houten gebouwtje (nostalgie man!) met een houten trap omhoog, en dan in een ruimte komen die ruikt naar geschiedenis... Dit deed ik samen met Arjo de Lang (). Eigenlijk is dit toch fantastisch dat wij dit hebben meegemaakt! De verhalen van de trdl. zoog je gewoon naar binnen. 'Koffie meester?'. Tuurlijk! Vervolgens bleef je hangen en nam je een paar treinen later richting het depot. Wat mij altijd is bijgebleven, is de werkmethode die de seinhuiswachters (wat een mooi woord!) erop nahielden. Wanneer bijvoorbeeld de butagasflessen vervangen dienden te worden. Dergelijke klussen waren niet echt populair en werden zodoende gerekt tot het uiterste. Dus..., de verlichting ging op een lekker laag pitje om de voorraad te sparen. En wij in het donker maar naar de seinen turen! In alle opzichten een heerlijke plaat!

Foto (Rob Keijzer): Nogmaals dezelfde overweg in Gorinchem. Aan de rechterkant, achter de bosschages, stond in het verleden een grote witte-, uit hout opgetrokken dienstwoning met (als ik het mij goed herinner) een Amerikaans aandoende veranda.

*****

 

 

Foto (Cock de Goede): De Baanhoekbrug met een passerende 'Diesel-3' in het najaar van 1980.

 

*****

 

 

Foto (Giel de Jong): Het niet scherp zijn van een raadplaat zul je soms voor lief moeten nemen; vooral wanneer het gaat om een niet uit de Feijenoordse geschiedenis weg te denken cabinebeeld (dat overigens al jaren niet meer in deze vorm bestaat). Als enige hint gaven we slechts mee dat sommige 'Feijenoordse meesters' deze plek in 2013 nog wel aandeden. Die aanwijzing bleek meer dan genoeg, want de ontvangen reacties waren eensluidend en kwamen behalve van een aantal ware professionals uit de spoorwegbranche deze keer zelfs uit de reizigershoek tevoorschijn. Hieronder de binnengekomen reacties!

 

Henny van Rijsbergen: 'Wat de raadplaat betreft, kan het bijna niet missen. De Betuwelijn; nadering van Station Dordrecht en ATB gebied. Kun je je niet meer voorstellen dat we nagenoeg het gehele baanvak zonder ATB reden en er nooit iets fout ging. Schrik ervan hoe vaak er tegenwoordig door rood wordt gereden. Tijdens mijn laatste herkeuring voor machinist reageerde de dame die de welbekende testen afnam met de opmerking: 'U heeft in bijna 20 jaar nog nooit een STS gehad?'. Blijkbaar valt dit dus op. Nu kan iedereen dit overkomen maar het was toch een 'smet op je blazoen'. Of zijn wij van een andere generatie? Hoop dat het met jou goed gaat Cor en ik zie de uitslag wel.'

 

Arie de Bondt: 'Volgens mij zien we op de raadplaat het viaduct van de N3 in de richting van Dordrecht. Het sein is het toenmalige voorsein voor binnenkomst in Dordrecht. Tegenwoordig is het hier dubbelspoor tussen Ddrs (Stadspolders) en Ddr. De Westelijke Betuwelijn kende toen nog geen ATB en we naderen hier de inschakelsectie.

M.v.g. van een trouwe bezoeker van jullie site en al vele jaren een forens tussen Sdtt(b) en Rtd.'

 

Gerard ten Apel: 'ik meen dat dit sein stond komend vanaf de Wantijbrug naar Station Dordrecht. Als inrijder Station Dordrecht Rood was, dan kreeg je volgens mij Geel 6, Geel, Rood. Ik moet zeggen dat ik hierop kwam door het ATB bordje...  Daar was de inschakelsectie. Mja..., ik graaf nu al uit 35 jaar geheugen... In de loop der jaren is daar misschien wel wat vervuiling ontstaan ;-)' 

'Raadplaat is niet zo moeilijk, als je 2,5 jaar lang op dit traject met plan U hebt gereden. Voorsein tussen Dordrecht Industrie Aansluiting/Wantijbrug en inrijsein van Dordrecht. Iets terug ligt nu Station Dordrecht Stadpolders. Je kunt dan ook eigenlijk beter vragen hoeveel dwarsliggers er tussen Dordrecht en Geldermalsen liggen. Uit verveling maar eens geteld, weet niet meer hoeveel (geintje).
Groet van Cor Knops. (P.s.: Mis het voor geen dag.')

'Beste Feijenoordse Meester,

Ik moest even denken, enkelspoor, geen bovenleiding, nadering van een viaduct, moet toch wel ergens in de buurt van Rotterdam zijn Het laatste stukje van de Westelijke Betuwelijn, net voor het onderdoorrijden van de Randweg bij Dordrecht; dat zal het zijn, denk ik zo. Ook dat sein geeft aan dat Station Dordrecht nadert. En links van het spoor, aan de andere kant van het viaduct..., zijn daar geen 2 lichtmasten te zien van het stadion van FC Dordrecht? Toen nog DS 79 wellicht. Wanneer was toen? Ik weet uit mijn hoofd niet zo wanneer  de lijn  elektrisch is geworden. Voor 1988? Nu ligt hier een wissel waardoor het gedeelte verder naar Dordt twee-sporig is geworden. Een stuk achter ons ligt Station Stadspolders. Nou goed, als het niet klopt heb ik in ieder geval veel fantasie.

Met vriendelijke groet,

Gerard de Jager, Zwijndrecht.'

 

'Beste heer de Rijke,
Het lijkt mij een stuk van de oude Betuwelijn die ik hier zie. Met de kassen aan de linkerzijde kan dat haast niet missen. De exacte locatie moet ik u schuldig blijven.
Met vriendelijke groet,
Geert Kannegieter.'

Marco Smit: 'Het is f het viaduct van de A15, dus we zien het voorsein van de inrijder Gr vanuit Akl, f het is het viaduct van de N3 vanuit Stadspolders richting Dordt. Maar over de laatste twijfel ik i.v.m. de zonstand...

 

Michel Beekveld: 'Ik hou het op het laatste stukje vr binnenkomst op Ddr, vanaf Sliedrecht. Ik weet niet of Stadspolders er toen al was, maar wat ik wl zeker weet is dat we er zonder ATB reden. Pas bij Ddr kwam de ATB terug, en dat verklaart ook het ATB-codebord. Mocht ik het verkeerd hebben, dan ga ik wel weer wegleren.'

'Mijn vermeende oplossing van de raadplaat is het voorsein van Ddr, komende uit de richting van Sdt. Het viaduct, te zien in de foto, is van de N3. Later vonden we hier hogesnelheidswissel 1101, alwaar men van spoor QJ naar de sporen 31B/32B door kon wisselen. Tegenwoordig is het hier dubbelsporig; te weten de sporen QL en QK.
Met vriendelijke groet,
Gertjan Voorsluijs,
ex-Arriva-mcn op de Merwede-Lingelijn en huidig mcn NS/Hispeed.
Tot in Rtd!'

Toon v.d. Giessen: 'Op deze foto rijdt een 'Plan-U-stel' op de Betuwelijn. Komende vanaf de Wantijbrug in de richting van Dordrecht. Het viaduct in de verte is van de N3 (toen nog niet verdubbeld). Er was ook nog geen ATB op de Betuwelijn in die tijd. Bij nadering van Dordrecht moest de ATB nog ingeschakeld worden. Dit is te zien aan het gele bordje iets verderop. Ik zal er niet ver naast zitten als ik zeg dat deze opname zo'n 30 jaar oud is.'

 

 


Foto's (Giel de Jong): Met de opgepoetste herinneringen hierboven krijgen deze op 9 augustus 1987 gemaakte foto's vast wel weer een plekje. Achtereenvolgens zien we de oude Wantijbrug, de Baanhoekbrug, Sliedrecht, Leerdam en Beesd. Op de laatst getoonde foto poseert de fotograaf nog even voor zijn treinstel op spoor 15 te Dordrecht. Hoofdconducteur Sjors krijgt daarvoor de camera van Giel in zijn handen gedrukt.

 

(Iedereen bedankt voor het mogelijk maken van dit mooie item!)

 

*****
 

 

Foto (Arie Poots): Op 12 mei 1988 wachtte de dienstwoning, met aan de spoorzijde de uitstekende brugpost voor de Wantijbrug, het moment van de sloop af. De brug op de achtergrond zou in de toekomst op afstand bedienbaar zijn. Een leuk detail op deze foto zijn de verschillende schuilgelegenheden (links) voor baanwerkers en de mensen van Brugonderhoud...

 

 

Foto (Rob Schippers): Tot aan 1976 reden 'Feijenoordse meesters' over de Betuwelijn door naar Tiel, Elst en Arnhem. Het uitzicht op de omgeving was een jaar later, toen deze opname van treinstel 133 op 7 mei 1977 nabij Tiel werd gemaakt, nog niets veranderd. De bovenleiding tussen Geldermalsen en Tiel zou echter in het daarop volgende jaar worden aangelegd. Het imposante bordes ruimde toen eveneens het veld om de komst van lichtseinen mogelijk te maken.